Yıl: 2021 Cilt: 26 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 560 - 564 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5578/flora.20219726 İndeks Tarihi: 31-12-2021

Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi

Öz:
Dünya Sağlık Örgütü, 11 Şubat 2020'de viral pnömoniye yol açan yeni tip bir koronavirüsün neden olduğu hastalığı resmen "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)" olarak adlandırılmıştır. Hastalığın tipik bilgisayarlı tomografi bulguları her iki akciğerde bulunan buzlu cam dansitesinde infiltrasyonlardır. Atipik bulgular arasında ise akciğer kavitasyonu ve plevral efüzyon bulunmaktadır. Kırk üç yaşında kadın hasta, üç gündür olan kuru öksürük, yorgunluk, iştahsızlık ve eklem ağrısı şikayetleriyle acil servise başvurdu. Başvuru anındaki akciğer tomografisinde bilateral periferik yerleşimli multisegmenter buzlu cam dansitesinde infiltrasyonları mevcuttu. Kombine nazofaringeal sürüntü alınan hastaya favipiravir ve hidroksiklorokin tedavisi başlandı ve hasta 14 gün izolasyon önerisi ile evine gönderildi. Aynı gün yapılan gerçek zamanlı ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) testi ile hastanın COVID19 olduğu doğrulandı. İlk başvurudan beş gün sonra şikayetlerinde artış ile tekrar hastaneye başvuran hastanın oksijen satürasyonu (SpO2) %90 saptandı ve hasta, tedavisinin devamı için hastaneye yatırıldı. Hastaneye yatışının beşinci gününde kliniğinin düzelmesi üzerine hasta taburcu edildi. İki hafta sonra genel durumunda bozulma, ateş, solunum sıkıntısı ile acil servise getirilen hastanın çekilen akciğer tomografisinde sağ akciğer alt lobda kavitasyon alanı barındıran nekrotizan pnömoni sahası izlendi. Hasta beş gün yoğun bakım ünitesinde takip edildikten sonra ateşinin düşmesi, solunum sıkıntısı, öksürüğünün ve C-reaktif protein (CRP) değerinin gerilemesi üzerine beş gün de COVID servisinde izlenerek taburcu edildi. COVID-19 pnömonisine bağlı akciğer kavitasyonu nadirdir ve vakaların çoğu kendi kendini sınırlar. Hastanın son rRT-PCR testi negatif gelse dahi akciğerdeki kaviter lezyon düşük seviyede de olsa bulaşıcılığın devamını sağlayabilir. Bu yüzden bu tür hastalarda tedavi ve izolasyon süresinin uzatılması düşünülmelidir.
Anahtar Kelime:

COVID-19 Pneumonia with Cavitation

Öz:
The World Health Organization officially named the disease as Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), which was caused by a new type of coronavirus that leads to viral pneumonia on 11 February 2020. Typical computed tomography findings of the disease are ground-glass infiltrations in both lungs. Atypical findings include lung cavitation and pleural effusion. A 43-year-old female patient was admitted to the emergency room with complaints of dry cough, fatigue, and joint pain for three days. Bilateral peripherally localized multisegmented ground-glass infiltrates were present in the first thorax tomography. A combined nasopharyngeal swab was taken from the patient and favipiravir and hydroxychloroquine treatment was initiated and she was sent home with the recommendation of isolation for 14 days. Real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction (rRT-PCR) test performed on the same day and confirmed COVID-19 diagnosis. She was admitted to the hospital again with an increase in complaints five days after the first presentation and her oxygen saturation (SpO2) was found to be 90%. On the fifth day of her hospitalization, the patient was discharged because of clinical improvement. Two weeks later, she was brought to the emergency room with deterioration in her general condition. On thorax tomography of the patient, an area of necrotizing pneumonia with cavitation in the lower lobe of the right lung was observed. The patient was followed up in the intensive care unit for five days. After being followed up in the COVID service for five days, she was discharged because her respiratory distress, cough and C-reactive protein (CRP) was decreased. Lung cavitation due to COVID-19 pneumonia is rare, and most cases are self-limiting. Although the last rRT-PCR test of the patient is negative, the cavitary lesion in the lung can maintain contagiousness even if it is at a low level. Therefore, the extension of treatment and isolation time should be considered in such patients.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Günal Ö, Türe E, Bayburtlu M, Arslan U, Demirağ MD. Evaluation of Patients Diagnosed with COVID-19 in Terms of Risk Factors. Mikrobiyol Bul 2020;54(4):575-82.
  • 2. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med 2020;382(18):1708-20.
  • 3. Chinese Society of Radiology. Radiological diagnosis of new coronavirus infected pneumonitis: expert recommendation from the Chinese Society of Radiology (First edition). Chin J Radiol 2020;54:279-85.
  • 4. Ye Z, Zhang Y, Wang Y, Huang Z, Song B. Chest CT manifestations of new coronavirus disease 2019 (COVID-19): a pictorial review. Eur Radiol 2020;30(8):4381-89.
  • 5. Chatha N, Fortin D, Bosma KJ. Management of necrotizing pneumonia and pulmonary gangrene: a case series and review of the literature. Can Respir J 2014;21(4):239-45.
  • 6. Yang J, Zheng Y, Gou X, Pu K, Chen Z. Prevalence of comorbidities in the novel Wuhan coronavirus (COVID-19) infection: a systematic review and meta-analysis. Int J of Infect Dis 2020;94:91-5.
  • 7. Chen Y, Chen W, Zhou J, Sun C, Lei Y. Large pulmonary cavity in COVID-19 cured patient case report. Ann Palliat Med 2020;9:5-452.
  • 8. Menter T, Haslbauer JD, Nienhold R, Savic S, Hopfer H. Postmortem examination of COVID-19 patients reveals diffuse alveolar damage with severe capillary congestion and variegated findings in lungs and other organs suggesting vascular dysfunction. Histopathology 2020;77(2):198- 209.
  • 9. Yao XH, Li TY, He ZC, Ping YF, Liu HW. A pathological report of three COVID-19 cases by minimal invasive autopsies. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 2020;49(5):411-7.
APA Kesimal U, Öztürk Durmaz Ş (2021). Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi. , 560 - 564. 10.5578/flora.20219726
Chicago Kesimal Uğur,Öztürk Durmaz Şenay Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi. (2021): 560 - 564. 10.5578/flora.20219726
MLA Kesimal Uğur,Öztürk Durmaz Şenay Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi. , 2021, ss.560 - 564. 10.5578/flora.20219726
AMA Kesimal U,Öztürk Durmaz Ş Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi. . 2021; 560 - 564. 10.5578/flora.20219726
Vancouver Kesimal U,Öztürk Durmaz Ş Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi. . 2021; 560 - 564. 10.5578/flora.20219726
IEEE Kesimal U,Öztürk Durmaz Ş "Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi." , ss.560 - 564, 2021. 10.5578/flora.20219726
ISNAD Kesimal, Uğur - Öztürk Durmaz, Şenay. "Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi". (2021), 560-564. https://doi.org/10.5578/flora.20219726
APA Kesimal U, Öztürk Durmaz Ş (2021). Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 26(3), 560 - 564. 10.5578/flora.20219726
Chicago Kesimal Uğur,Öztürk Durmaz Şenay Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 26, no.3 (2021): 560 - 564. 10.5578/flora.20219726
MLA Kesimal Uğur,Öztürk Durmaz Şenay Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.26, no.3, 2021, ss.560 - 564. 10.5578/flora.20219726
AMA Kesimal U,Öztürk Durmaz Ş Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi. 2021; 26(3): 560 - 564. 10.5578/flora.20219726
Vancouver Kesimal U,Öztürk Durmaz Ş Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi. 2021; 26(3): 560 - 564. 10.5578/flora.20219726
IEEE Kesimal U,Öztürk Durmaz Ş "Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi." Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 26, ss.560 - 564, 2021. 10.5578/flora.20219726
ISNAD Kesimal, Uğur - Öztürk Durmaz, Şenay. "Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi". Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 26/3 (2021), 560-564. https://doi.org/10.5578/flora.20219726