Yıl: 2014 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 196 - 205 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI

Öz:
Doğrulayıcı faktör analizi, gözlenen ve gizli değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yarayan bir yapısal eşitlik modeli türüdür ve ölçek uyarlama çalışmalarında önemli bir değere sahiptir. Bu makalede doğrulayıcı faktör analizi hakkında tarihsel ve kuramsal bilgiler verilerek, ilgili terimler, uyum indeksleri ve sonuçların yorumlanması hakkında bilgiler sunmak amaçlanmıştır. Makalede doğrulayıcı faktör analizinin yanı sıra, bu analizi yapan yazılımlardan birisi olan LISREL tanıtılmış ve analizin aşamaları hakkındaki temel bilgiler verilmiştir. 
Anahtar Kelime: geçerlik ve güvenirlik Doğrulayıcı faktör analizi hemşirelik yapısal eşitlik modeli

Use of confirmatory factor analysis in validity and reliability studies

Öz:
The confirmatory factor analysis is a kind of structural equation model which is used to determine the relationship between observable and latent variables and has a significant value in scale adaptation studies. The purpose of this study was to give historical and theoretical information regarding confirmatory factor analysis and also represent information about related terms, fit indexes, and interpretation of results. As well as the confirmatory factor analysis, the study also introduced LISREL, which is one of the softwares carrying out this analysis, and gave information about basic stages of the analysis.
Anahtar Kelime: structural equation model

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Albright JJ, Park HM. Confirmatory Factor Analysis Using Amos, LISREL, Mplus, and SAS/STAT CALIS. Bloomington: University Information Technology Services Center for Statistical and Mathematical Computing Indiana University Press; 2009. p.9-13.
 • Altundağ   K,   Ege   E. Doğum   Sonu   Yaşam   Kalitesi   Ölçeğinin   Türkçe   Uyarlamasının   Geçerlik   ve   Güvenirliği.   Anadolu   Hemşirelik   ve   Sağlık   Bilimleri   Dergisi 2012; 15(3): 214-22.
 • Andrew DPS, Pedersen PM, McEvoy CD. Research Methods in Sport Management. Champaign: Human Kinetics; 2011. p.203-7.
 • Bektaş   M,   Öztürk   C,   Armstrong   M. Çocukların   Sigara  İçme  Durumunu  Öngören  ve  Tanımlayan Karar Denge   Ölçeğinin   Psikometrik   Özellikleri.   Anadolu   Psikiyatri Dergisi 2010; 11: 327-34.
 • Bruce H, Pugesek AT, Eye AV. Structural Equation Modeling: Applications in Ecological and Evolutionary Biology. New York: Cambridge University Press; 2003. p.5-6
 • Capik C, Gozum S. Development and Validation of Health Beliefs Model Scale for Prostate Cancer Screenings (HBM-PCS): Evidence from Exploratory and Confirmatory Factor Analyses. Eur J Oncol Nurs 2011; 15(5): 478-85.
 • Çokluk   Ö,   Şekercioğlu   G,   Büyüköztürk Ş.   Sosyal Bilimler   İçin   Çok   Değişkenli   İstatistik   SPSS   ve   LISREL   Uygulamaları.   Ankara:   Pegem.Net;;   2010.   p.275-85.
 • Demir   Y,   Korhan   EA,   Eşer   İ,   Khorshid   L.   Yoğun   Bakım   Deneyim   Ölçeği’nin   Geçerlik   ve   Güvenirlik   Çalışması.  Turkiye  Klinikleri  J  Nurs  Sci  2009;;  1(2): 1
 • Diamantopoulos A, Siguaw JA. Introducing LISREL: A Guide For The Uninitiated. London: SAGE; 2000. p.102-22.
 • Gatignon H. Statistical Analysis of Management Data. London: Springer; 2011. pp.267-8.
 • Harrington D. Confirmatory Factor Analysis. New York: Oxford University Press; 2009. p.21-35.
 • Hooper D, Coughlan J, Mullen MR. Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. Electronic Journal of Business Research Methods 2008; 6(1): 53-60.
 • Joreskog KG. On the Estimation of Polychoric Correlations and Their Asymptotic Covariance Matrix. Psychometrika 1994; 59(3): 381-9.
 • Joreskog  KG,  Sörbom  D. LISREL 8: New Statistical Features. Chicago: Scientic Software International; 19 p.6-7. Kline RB. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Press; 2005. p.154-186.
 • Munro BH. Statistical Methods For Health Care Research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p.351-76.
 • SAS Institute Inc. SAS/STAT®     9.2   User’s   Guide.   North Carolina: SAS documantation; 2009. p. 3053
 • Schreiber JB, Nora A, Stage FK, Barlow EA, King J. Reporting Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis Results: A Review. The Journal of Educational Research 2006; 99(6): 323-38. Anadolu  Hemşirelik  ve Sağlık  Bilimleri Dergisi, 2014;17:3
 • Schumacker RE, Lomax RG. A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling. New Jersey: Taylor & Francis; 2004. p.1-8.
 • Schumacker RE, Lomax RG. A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling. New York: Taylor & Francis Group; 2010. p.85-90.
 • Şencan   H. Sosyal   ve   Davranışsal   Ölçümlerde   Güvenirlik   ve   Geçerlik.   Ankara:   Seçkin   Yayıncılık;;   200 pp.408-10. Şimşek   ÖF. Yapısal   Eşitlik   Modellemesine   Giriş,   Temel   İlkeler   ve   LİSREL   Uygulamaları.   Ankara:   Ekinoks; 2007. p.4-22.
 • Waltz CF, Strcikland OL, Lenz ER. Measurement in Nursing and Health Research. New York: Springer Publishing Company; 2010. p.176-8.
 • Wang J, Wang X. Structural Equation Modeling: Applications Using Mplus: methods and applications. West Susex: John Wiley & Sons; 2012. p.5-9.
 • Watson R, Thompson DR. Use of Factor Analysis in Journal of Advanced Nursing: Literature Review. Journal of Advanced Nursing 2006; 55(3): 330-41.
 • Yılmaz   V,   Çelik   HE. LISREL   ile   Yapısal   Eşitlik   Modellemesi-I. Ankara: Pegem Akademi; 2009. p.53-61.
APA ÇAPIK C (2014). GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI. , 196 - 205.
Chicago ÇAPIK Cantürk GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI. (2014): 196 - 205.
MLA ÇAPIK Cantürk GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI. , 2014, ss.196 - 205.
AMA ÇAPIK C GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI. . 2014; 196 - 205.
Vancouver ÇAPIK C GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI. . 2014; 196 - 205.
IEEE ÇAPIK C "GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI." , ss.196 - 205, 2014.
ISNAD ÇAPIK, Cantürk. "GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI". (2014), 196-205.
APA ÇAPIK C (2014). GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196 - 205.
Chicago ÇAPIK Cantürk GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 17, no.3 (2014): 196 - 205.
MLA ÇAPIK Cantürk GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.17, no.3, 2014, ss.196 - 205.
AMA ÇAPIK C GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014; 17(3): 196 - 205.
Vancouver ÇAPIK C GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014; 17(3): 196 - 205.
IEEE ÇAPIK C "GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17, ss.196 - 205, 2014.
ISNAD ÇAPIK, Cantürk. "GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 17/3 (2014), 196-205.