Yıl: 2021 Cilt: 55 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 648 - 655 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5578/mb.20219716 İndeks Tarihi: 04-01-2022

Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu

Öz:
Candida auris, hastane enfeksiyonlarına ve salgınlara yol açabilmesi nedeniyle son yıllarda önem kazanmış, antifungallere ve dezenfeksiyon işlemlerine dirençli, ticari sistemlerle sıklıkla yanlış tanımlanabilen bir mantar türüdür. Bazı ülkelerde hastanelerde C.auris’e bağlı salgınlar bildirilmiştir. Virülansının Candida albicans’a göre daha düşük olduğu ancak bağışıklığı baskılanmış kişilerde olguların yüksek mortaliteyle seyrettiği belirlenmiştir. Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19)’u ağır olarak geçiren veya altta yatan başka hastalıklara bağlı olarak bağışıklığı baskılanmış kişilerde ciddi komplikasyonlara ve ölüme yol açabilen invaziv mantar enfeksiyonu gelişme sıklığında artış saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda kandidemi gelişen COVID-19 hastalarından C.auris izolasyonunda artış olduğu belirlenmiştir. Bu raporda Türkiye’de saptanan ilk COVID-19 pozitif C.auris fungemi olgusu sunulmuştur. Bu olguda geçirilmiş miyokard infarktüsü, diabetes mellitus (DM), tek böbreğini bağışlama ve akciğer kanseri nedeniyle lobektomi operasyonu öyküsü olan 71 yaşındaki erkek hasta toraks BT’sinde viral pnömoni ile uyumlu bulgular nedeniyle pandemi göğüs cerrahisi servisine yatırılmış, 2 x 600 mg favipiravir ve 1 x 6 mg deksametazon IV tedavisine başlanmıştır. Ağır akut solunum sendromu koronavirüs-2 (SARSCoV-2) polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi pozitif olarak sonuçlanan hastanın ilerleyen günlerde sol akciğerinde şiddetli tutulum saptanmıştır. Antibiyotik ve ardından sağ juguler ven kateteri takılarak tokilizumab tedavisine başlanmıştır. Solunum sıkıntısının artması üzerine hasta pandemi reanimasyon ünitesine transfer edilmiştir. Hastanın hemokültüründe maya üremesi saptanmıştır. Üreyen maya suşu API ID 32C (bioMerieux, Fransa) ile tanımlanamamış (Sacchromyces kluyveri; Candida sake, kabul edilemez profil), VITEK MS, MALDI TOF (bioMerieux, Fransa) ile C.auris olarak tanımlanmış (%99.9) ve dizi analizi ile doğrulanmıştır. Antibiyotik duyarlılık gradiyent test yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve minimum inhibitör konsantrasyonu değerleri amfoterisin B için 3 µg/ml; flukonazol için > 256 µg/ml; vorikonazol için 0.19 µg/ml; itrakonazol için 0.19 µg/ml; posakonazol için 0.016 µg/ml; kaspofungin için 1 µg/ml ve anidulafungin için 0.094 µg/ml olarak belirlenmiştir. Hastanın tedavisi meropenem 3 x 1 g, vankomisin 2 x 1 g, kaspofungin 1 x 70 mg şeklinde düzenlenmiş; kaspofungine yükleme dozundan sonra 1 x 50 mg, vankomisine ise tedavinin üçüncü gününden itibaren 1 x 1 g/48 saat olarak devam edilmiştir. Hasta, kandidemi gelişmesinin ardından dokuzuncu günde eksitus olmuştur. Bu olgu, Türkiye’de saptanan ilk COVID-19 pozitif C.auris fungemisi olgusudur ve COVID-19 hasta oranının yüksek olduğu ülkemizde yoğun bakımda gelişen fungemilerde C.auris açısından dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktadır.
Anahtar Kelime:

First Case of COVID-19 Positive Candida auris Fungemia in Turkey

Öz:
Candida auris is a species of fungus that has gained importance in recent years owing to its ability to cause hospital infections and epidemics, resistant to antifungal agents and disinfection processes and frequently misidentified by commercial systems. Hospital outbreaks caused by C.auris have been reported from some countries. It has been determined that C.auris has lower virulence than Candida albicans; however, it is associated with high mortality rates in immunocompromised individuals. An increase in the incidence of invasive fungal infections which can lead to serious complications and death, has been identified in severe coronavirus-2019 (COVID-19) patients or immunocompromised individuals with underlying disease. Studies demonstrated an increase in the frequency of C.auris isolation in COVID-19 patients with candidemia. In this report, the first case of COVID-19 positive C.auris fungemia detected in Turkey was presented. A 71-year-old male patient with a history of myocardial infarction, diabetes mellitus, donation of a single kidney and lobectomy surgery due to lung cancer was hospitalized in the pandemic thoracic surgery service due to the findings consistent with viral pneumonia on thoracic computed tomography. Favipiravir 2 x 600 mg and intravenous dexamethasone 1 x 6 mg therapy was administered. The patient tested positive for SARS-CoV-2 polymerase chain reaction, and severe involvement of the left lung was detected in the following days. Antibiotics were administered, followed by insertion of a right jugular vein catheter and initation of tocilizumab. The patient was transferred to the intensive care unit due to increased respiratory distress. Yeast growth was detected in the patient’s hemoculture. The yeast strain could not be identified using API ID 32C (bioMerieux, France) (Sacchromyces kluyveri, Candida sake, unacceptable profile), but was identified as C.auris using the VITEK MALDI TOF MS (bioMerieux, France) (99.9%) system and confirmed by sequencing. The minimum inhibitor concentration values were detected as 3 µg/ml for amphotericin B; > 256 µg/ml for fluconazole; 0.19 µg/ml for voriconazole; 0.19 µg/ml for itraconazole; 0.016 µg/ml for posaconazole; 1 µg/ml for caspofungin and 0.094 µg/ml for anidulafungin by using the antibiotic gradient method. The patient’s initial treatment comprised meropenem 3 x 1 g, vancomycin 2 x 1 g, caspofungin 1 x 70 mg, and continued as caspofungine 1 x 50 mg after the loading dose, and vancomycin 1 x 1 g/48 hours from the third day of treatment. The patient died on the ninth day after developing candidemia. The present case is the first case of fungemia caused by C.auris in a COVID-19 positive patient in Turkey, and it emphasizes the need of caution for fungemia due to C.auris in intensive care units in our country which has a high COVID-19 incidence.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1. ElBaradei A. A decade after the emergence of Candida auris: what do we know? Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2020; 39(9): 1617-27.
 • 2. Schelenz S, Hagen F, Rhodes JL, Abdolrasouli A, Chowdhary A, Hall A, et al. First hospital outbreak of the globally emerging Candida auris in a European hospital. Antimicrob Resist Infect Control 2016; 5: 35.
 • 3. Ruiz Gaitan AC, Moret A, Lopez Hontangas JL, Molina JM, Aleixandre Lopez AI, Cabezas AH, et al. Nosocomial fungemia by Candida auris: first four reported cases in continental Europe. Rev Iberoam Micol 2017; 34(1): 23-7.
 • 4. Chowdhary A, Sharma C, Duggal S, Agarwal K, Prakash A, Singh PK, et al. New clonal strain of Candida auris, Delhi, India. Emerg Infect Dis 2013; 19(10): 1670-3.
 • 5. Lockhart SR, Etienne KA, Vallabhaneni S, Farooqi J, Chowdhary A, Govender NP, et al. Simultaneous emergence of multidrug-resistant Candida auris on 3 continents confirmed by whole-genome sequencing and epidemiological analyses. Clin Infect Dis 2017; 64(2): 134-40.
 • 6. Govender NP, Magobo RE, Mpembe R, Mhlanga M, Matlapeng P, Corcoran C, et al. Candida auris in South Africa, 2012-2016. Emerg Infect Dis 2018; 24(11): 2036-40.
 • 7. Adams E, QuinnM, Tsay S, Poirot E, Chaturvedi S, Southwick K, et al. Candida auris in healthcare facilities, New York, USA, 2013-2017. Emerg Infect Dis 2018; 24(10): 1816-24.
 • 8. Bidaud AL, Chowdhary A, Dannaoui E. Candida auris: an emerging drug resistant yeast-a mini-review. J Mycol Med 2018; 28(3): 568-73.
 • 9. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Candida auris. Available from: https://www.cdc.gov/ fungal/Candida-auris/index.html (Accessed date: 5 Apr 2021).
 • 10. Rossato L, Colombo AL. Candida auris: what have we learned about its mechanisms of pathogenicity? Front Microbiol 2018; 9: 3081.
 • 11. Satoh K, Makimura K, Hasumi Y, Nishiyama Y, Uchida K, Yamaguchi H. Candida auris sp. nov., a novel ascomycetous yeast isolated from the external ear canal of an inpatient in a Japanese hospital. Microbiol Immunol 2009; 53(1): 41-4.
 • 12. Kim MN, Shin JH, Sung H, Lee K, Kim EC, Ryoo N, et al. Candida haemulonii and closely related species at 5 university hospitals in Korea: identification, antifungal susceptibility, and clinical features. Clin Infect Dis 2009; 48(6): 5761.
 • 13. Chow NA, Munoz JF, Gade L, Berkow EL, Li X, Welsh RM, et al. Tracing the evolutionary history and global expansion of Candida auris using population genomic analyses. mBio 2020; 11(2): e03364-19.
 • 14. Chowdhary A, Tarai B, Singh A, Sharma A. Multidrug-resistant Candida auris infections in critically ill coronavirus disease patients, India, April-July 2020. Emerg Infect Dis 2020; 26(11): 2694-6.
 • 15. Alp Ş, Arıkan Akdağlı S. Candida auris ve antifungal ilaçlara direnç mekanizmaları. Mikrobiyol Bul 2021; 55(1): 99-112.
 • 16. Arastehfar A, Carvalho A, Nguyen MH, Hedayati MT, Netea MG, Perlin DS, et al. COVID-19-associated candidiasis (CAC): an underestimated complication in the absence of immunological predispositions? J Fungi 2020; 6(4): 211-23.
 • 17. Song G, Liang G, Liu W. Fungal co-infections associated with global COVID-19 pandemic: a clinical and diagnostic perspective from China. Mycopathologia 2020; 185(4): 599-606.
 • 18. Segrelles-Calvo G, de S Araujo GR, Frases S. Systemic mycoses: a potential alert for complications in COVID-19 patients. Future Microbiol 2020; 15(14): 1405-13.
 • 19. Rodriguez JY, Le Pape P, Lopez O, Esquea K, Labiosa AL, Alvarez-Moreno C. Candida auris: a latent threat to critically ill patients with COVID-19. Clin Infect Dis 2020; ciaa1595.
 • 20. Magnasco L, Mikulska M, Giacobbe DR, Taramasso L, Vena A, Dentone C, et al. Spread of carbapenemresistant Gram-negatives and Candida auris during the COVID-19 pandemic in critically ill patients: one step back in antimicrobial stewardship? Microorganisms 2021; 9(1): 95-105.
 • 21. Kurt AF, Kuskucu MA, Balkan II, Baris A, Yazgan Z, Oz AS, et al. Candida auris fungemia and a local spread taken under control with infection control measures: First report from Turkey. Indian J Med Microbiol 2021; 39(2): 145-268.
APA bölükbasi y, Erköse Genç G, orhun g, KUSKUCU M, ÇAGATAY A, ÖNEL M, Ongen B, ağaçfidan a, ESEN F, erturan z (2021). Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu. , 648 - 655. 10.5578/mb.20219716
Chicago bölükbasi yasemin,Erköse Genç Gonca,orhun günseli,KUSKUCU MERT AHMET,ÇAGATAY ARIF ATAHAN,ÖNEL MUSTAFA,Ongen Betigul,ağaçfidan ali,ESEN FIGEN,erturan zayre Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu. (2021): 648 - 655. 10.5578/mb.20219716
MLA bölükbasi yasemin,Erköse Genç Gonca,orhun günseli,KUSKUCU MERT AHMET,ÇAGATAY ARIF ATAHAN,ÖNEL MUSTAFA,Ongen Betigul,ağaçfidan ali,ESEN FIGEN,erturan zayre Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu. , 2021, ss.648 - 655. 10.5578/mb.20219716
AMA bölükbasi y,Erköse Genç G,orhun g,KUSKUCU M,ÇAGATAY A,ÖNEL M,Ongen B,ağaçfidan a,ESEN F,erturan z Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu. . 2021; 648 - 655. 10.5578/mb.20219716
Vancouver bölükbasi y,Erköse Genç G,orhun g,KUSKUCU M,ÇAGATAY A,ÖNEL M,Ongen B,ağaçfidan a,ESEN F,erturan z Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu. . 2021; 648 - 655. 10.5578/mb.20219716
IEEE bölükbasi y,Erköse Genç G,orhun g,KUSKUCU M,ÇAGATAY A,ÖNEL M,Ongen B,ağaçfidan a,ESEN F,erturan z "Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu." , ss.648 - 655, 2021. 10.5578/mb.20219716
ISNAD bölükbasi, yasemin vd. "Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu". (2021), 648-655. https://doi.org/10.5578/mb.20219716
APA bölükbasi y, Erköse Genç G, orhun g, KUSKUCU M, ÇAGATAY A, ÖNEL M, Ongen B, ağaçfidan a, ESEN F, erturan z (2021). Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu. Mikrobiyoloji Bülteni, 55(4), 648 - 655. 10.5578/mb.20219716
Chicago bölükbasi yasemin,Erköse Genç Gonca,orhun günseli,KUSKUCU MERT AHMET,ÇAGATAY ARIF ATAHAN,ÖNEL MUSTAFA,Ongen Betigul,ağaçfidan ali,ESEN FIGEN,erturan zayre Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu. Mikrobiyoloji Bülteni 55, no.4 (2021): 648 - 655. 10.5578/mb.20219716
MLA bölükbasi yasemin,Erköse Genç Gonca,orhun günseli,KUSKUCU MERT AHMET,ÇAGATAY ARIF ATAHAN,ÖNEL MUSTAFA,Ongen Betigul,ağaçfidan ali,ESEN FIGEN,erturan zayre Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.55, no.4, 2021, ss.648 - 655. 10.5578/mb.20219716
AMA bölükbasi y,Erköse Genç G,orhun g,KUSKUCU M,ÇAGATAY A,ÖNEL M,Ongen B,ağaçfidan a,ESEN F,erturan z Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu. Mikrobiyoloji Bülteni. 2021; 55(4): 648 - 655. 10.5578/mb.20219716
Vancouver bölükbasi y,Erköse Genç G,orhun g,KUSKUCU M,ÇAGATAY A,ÖNEL M,Ongen B,ağaçfidan a,ESEN F,erturan z Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu. Mikrobiyoloji Bülteni. 2021; 55(4): 648 - 655. 10.5578/mb.20219716
IEEE bölükbasi y,Erköse Genç G,orhun g,KUSKUCU M,ÇAGATAY A,ÖNEL M,Ongen B,ağaçfidan a,ESEN F,erturan z "Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu." Mikrobiyoloji Bülteni, 55, ss.648 - 655, 2021. 10.5578/mb.20219716
ISNAD bölükbasi, yasemin vd. "Türkiye’de İlk COVID-19 Pozitif Candida auris Fungemi Olgusu". Mikrobiyoloji Bülteni 55/4 (2021), 648-655. https://doi.org/10.5578/mb.20219716