Yıl: 2021 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1353 - 1374 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29023/alanyaakademik.865552 İndeks Tarihi: 12-01-2022

Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri

Öz:
Tarih boyunca uluslararasında en önemli ticari ağlardan birisini oluşturan İpek Yolunun, günümüzde faaliyetinin ve etkinliğinin artırılması için modern yöntemlerle tekrar canlandırılması hedeflenmektedir. Bu bakımdan üç kıtada faaliyet gösterecek proje kapsamında demir, deniz ve kara yolları iyileştirilmeleri yapılırken, bazı bölgelerde de ekonomik entegrasyon girişimleri yürütülmektedir. Böylece başta Çin olmak üzere, bir kuşak bir yol (BKBY) projesinde yer alan ülkelerin ekonomik büyümelerinin artması beklenmektedir. Bu çerçevede çalışmada, projede yer alan ülkelerde yürütülen faaliyetler, dış ticaret değerleri ve taşımacılıkla ilgili verileri incelenmiştir. İncelenen verilere göre projenin yürürlüğe girdiği 2013 yılından sonra dış ticaret ve taşımacılık verilerinde artış olduğu gözlenmiştir. Bu artış özellikle fiziki projelerin yürütüldüğü ülkelerde daha fazladır. Ülkelerarasındaki ilişkilerin proje kapsamında yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olarak, ticaretin ve güvenliğin artırılması ile küresel Covid-19 salgının ortadan kalkmasıyla daha fazla güçleneceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

One Belt One Road Project and Its Economic Effects

Öz:
The Silk Road which one of the most important commercial networks as international throughout the history is aimed to revive with modern methods in order to increase its activity and effectiveness. In this regard, within the scope of the Project which will operate on three continents are made improvements of rail, sea and roadways. Also economic interation initiatives are carried out in some regions as well. Thus, it is expected to increas that the economic growth of the countries involved in the One Belt One Road (OBOR) Project, especially in China. In this context, the activities of the countries involved in the Project, foreign trade values and transportation data were examined in the study. After 2013, an increase was observed in foreign trade and transportation data. This increase is higher especially in countries where physical projects are carried out. It is thought that relations between countries will become stronger with copmletion of substructure, increas of trade and security, and also eradication of the global covid-19 pandemic.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • BAĞ, M. (2018, 9 2). Euronews. 11 12, 2020 tarihinde www.euronews.com: https://tr.euronews.com/2018/09/02/cin-in-ipek-yolu-projesi-ticari-mi-zayif-ulkelerekurulan-tuzak-mi- adresinden alındı.
 • BELT&ROAD NEWS. (2019, 4 6). 10 20, 2020 tarihinde www.beltandroad.news: https://www.beltandroad.news/2019/04/06/10-amazing-belt-and-road-initiativeprojects/ adresinden alındı.
 • BOCUTOĞLU, E. (2017). "Çin’in “Bir Kuşak-Bir Yol” Projesinin Ekonomik ve Jeopolitik Sonuçları Üzerine Düşünceler". International Conference on Eurosian Economis (s. 265-270). Bishkek: Manas Üniversitesi.
 • BUSİNESS REPORTİNG DESK. (2020, 11 7). Belt & Road News. 11 25, 2020 tarihinde www.beltandroad.news: https://www.beltandroad.news/2020/11/07/foreigninvestment-growth-increase-worth-us1-28-billion-in-2020/ adresinden alındı.
 • ÇALIŞKAN, B. (2017, 10 30). "Demir İpek Yolu: Avrasya' nın Yeni Güzergahı". 10 20, 2020 tarihinde insamer.com: https://insamer.com/tr/demir-ipek-yolu-avrasyanin-yeniguzergahi_953.html adresinden alındı.
 • ÇALIŞKAN, Z. (2018, 1 2). "Çin'in Yeni İpek Yolu Projesi". 11 2020, 25 tarihinde www.insamer.com: https://insamer.com/tr/cinin-yeni-ipek-yolu-projesi_1111.html adresinden alındı.
 • DÜNYA EKONOMİK FORMU. (2019, 4 14). Euronews. tr.euronews.com: https://tr.euronews.com/2019/04/14/video-cin-modern-ipek-yolu-nedir-kusak-ve-yolgirisimi-nedir-ipek-yolu-ne-zaman-bitecek adresinden alındı.
 • ERGUNSÜ, U. (2017, 4 7). "Bir Kuşak Bir Yol Nedir?". (E. Demir, & C. Özkömür, Röportajı Yapanlar).
 • GAP İNŞAAT. (2018). 10 22, 2020 tarihinde www.gapinsaat.com: https://www.gapinsaat.com/uluslararasi-turkmenbasi-liman-projesi adresinden alındı.
 • GRİEGER, G. (2016). "One Belt, One Road (OBOR): China's regional integration initiative". Europe: European Parliamentary Research Service.
 • HASTÜRK, V. (2019). Çin Ekonomisindeki Dönüşümün Küresel Ekonomi Üzerine Etkileri: Bir Kuşak Bir Yol Projesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • HISTORY.COM. (2019, 9 26). Silk Road. 11 24, 2020 tarihinde History: https://www.history.com/topics/ancient-middle-east/silk-road adresinden alındı.
 • HSBC. (2015). "One Belt One Road: The Future For Infrastructure and Sustainable Financing". Global Capital.
 • İMSİLKROAD. (2020, 6 26). İmsilkroad. 11 25, 2020 tarihinde www.imsilkroad.com: https://en.imsilkroad.com/p/312941.html adresinden alındı.
 • KARAGÖL, E. T. (2017). "Modern İpek Yolu Projesi". Seta Perspektif(174), 1-7.
 • KODAMAN, T. & GONCA, İ. B. (2016). "Jeoekonomik Hayaller: Çin’in Yeni İpek Yolu Girişimi’nin Orta Asya’da Algısı". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(5): 1251-1261.
 • LEVERETT, F., & BİNGBİNG, W. (2016). "The New Silk Road and China’s Evolving Grand Strategy". The China Journal (77): 110-132.
 • Lİ, Y., & SCHMERER, H.-J. (2017). "Trade and the New Silk Road: Opportunities, Challenges and Solutions". Journal of Chinese Economic and Business Studies, 15(3): 205-213.
 • MARK, J. J. (2018, 5 1). Ancient History Encyclopedia. 11 24, 2020 tarihinde www.ancient.eu: https://www.ancient.eu/Silk_Road/ adresinden alındı.
 • OECD. (2020a). 11 8, 2020 tarihinde www.oecd.org: https://data.oecd.org/transport/freighttransport.htm adresinden alındı.
 • OECD. (2020b). 11 8, 2020 tarihinde www.oecd.org: https://data.oecd.org/transport/container-transport.htm#indicator-chart adresinden alındı.
 • OECD. (2020c). 11 8, 2020 tarihinde www.oecd.org: https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm#indicator-chart adresinden alındı.
 • ÖZSÜMER, S. (2019). "Çin Ekonomisi ve Bir Kuşak Bir Yol Projesi". İzmir: İzmir Ticaret Odası.
 • PANTEA, A. (2018). "One Belt, One Road Initiative and Its Geostrategic Signifinance for Eastern Europe". International Conference Knowledge- Based Organization (s. 171- 179). Romanya: De Gruyter.
 • SILKROUTES.NET. (2010). "İpek Yolu" veya "İpek Yolu" nun Tanımı ve Tarihçesi. 11 24, 2020 tarihinde http://www.silkroutes.net/: http://silkroutes.net/DefinitionHistorySilkRoad.htm adresinden alındı.
 • SRF. (2014). Silk Road Fund. 11 25, 2020 tarihinde www.silkroadfund.com: http://www.silkroadfund.com.cn/enweb/23775/23767/index.html adresinden alındı.
 • ŞAKI, M. (2020). "Çin’in Dünya Ekonomisindeki Yeni Yüzü: Kuşak ve Yol Projesi". İnsan ve Toplum (114): 4-11.
 • TEKİR, O., & DEMİR, N. (2018). "Ekonomik ve Siyasal Bir Araç Olarak Yeni İpek Yolu Projesinin Küresel Sisteme Etkileri". Sosyoekonomi, 26(38): 191-206.
 • TEKİR, O., & DEMİR, N. (2019). "Çin’in Yeni İpek Yolu Girişimi ve Küresel Ekonomik ve Siyasal Sistemi Dengeleyebilme Olasılığı". Yönetim ve Ekonomi, 26(1): 263-276.
 • VALORI, G. E. (2017, 5 18). Modern Diplomacy. 11 26, 2020 tarihinde www.moderndiplomacy.eu: https://moderndiplomacy.eu/2017/05/18/the-belt-androad-initiative-china-s-future-geostrategy/ adresinden alındı.
 • WORLD TRADE ORGANIZATION. (2020). 11 4, 2020 tarihinde www.wto.org: https://data.wto.org/ adresinden alındı.
 • YILMAZ, Z., ERDEM, C., & KAYA, K. (2020). "Yeni İpek Yolu' nun Türkiye Ekonomisine Etkisi". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 198-214.
APA KOPUK E, BAYRAC H (2021). Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri. , 1353 - 1374. 10.29023/alanyaakademik.865552
Chicago KOPUK Ezgi,BAYRAC Huseyin Naci Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri. (2021): 1353 - 1374. 10.29023/alanyaakademik.865552
MLA KOPUK Ezgi,BAYRAC Huseyin Naci Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri. , 2021, ss.1353 - 1374. 10.29023/alanyaakademik.865552
AMA KOPUK E,BAYRAC H Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri. . 2021; 1353 - 1374. 10.29023/alanyaakademik.865552
Vancouver KOPUK E,BAYRAC H Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri. . 2021; 1353 - 1374. 10.29023/alanyaakademik.865552
IEEE KOPUK E,BAYRAC H "Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri." , ss.1353 - 1374, 2021. 10.29023/alanyaakademik.865552
ISNAD KOPUK, Ezgi - BAYRAC, Huseyin Naci. "Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri". (2021), 1353-1374. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.865552
APA KOPUK E, BAYRAC H (2021). Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri. Alanya Akademik Bakış, 5(3), 1353 - 1374. 10.29023/alanyaakademik.865552
Chicago KOPUK Ezgi,BAYRAC Huseyin Naci Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri. Alanya Akademik Bakış 5, no.3 (2021): 1353 - 1374. 10.29023/alanyaakademik.865552
MLA KOPUK Ezgi,BAYRAC Huseyin Naci Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri. Alanya Akademik Bakış, vol.5, no.3, 2021, ss.1353 - 1374. 10.29023/alanyaakademik.865552
AMA KOPUK E,BAYRAC H Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri. Alanya Akademik Bakış. 2021; 5(3): 1353 - 1374. 10.29023/alanyaakademik.865552
Vancouver KOPUK E,BAYRAC H Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri. Alanya Akademik Bakış. 2021; 5(3): 1353 - 1374. 10.29023/alanyaakademik.865552
IEEE KOPUK E,BAYRAC H "Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri." Alanya Akademik Bakış, 5, ss.1353 - 1374, 2021. 10.29023/alanyaakademik.865552
ISNAD KOPUK, Ezgi - BAYRAC, Huseyin Naci. "Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri". Alanya Akademik Bakış 5/3 (2021), 1353-1374. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.865552