Yıl: 2021 Cilt: 25 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 51 - 67 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17484/yedi.741909 İndeks Tarihi: 18-01-2022

Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici

Öz:
Tarihte toplumları etkileyen ekonomik, politik, teknolojikyapılanmalar birçok alanda olduğu gibi sanatın üretiminde vealgılanışında da dönüşüm yaratmıştır. Sanat, sanatçı ve izleyicikavramları bulunulan çağın dinamiklerine göre biçimsel ve anlamsalolarak farklılıklar içermiştir. Modernizm döneminde sanatçı üreten,izleyici ise sanat nesnesini inceleyen konumdayken, postmoderndönemde sanatçı tasarım yapan izleyici ise bizzat sanat eseri ileetkileşime girerek eserin bir parçası haline dönüşen bir figürdür.Dijitalleşen çağımızda yeni medya araçlarının, sanatta nesneninyeniden üretimiyle sanatsal üretimlerin izleyiciye ulaşımında farklılıkyarattığı görülür. Sanatta dijitalleşmenin yanı sıra, 2019 Aralık ayındaortaya çıkan ve dünyada pandemi ilan edilmesine sebep olan YeniKoronavirüs (Covid-19) salgınının da sanatsal üretimlerin sunumuüzerinde etkisi olmuştur. Bu araştırmada, modern ve postmoderndönemdeki sanat-sanatçı-izleyici ilişkileri incelenmiş ve yeni medyaaraçlarının sanat üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Sanatçılarınkoronavirüs salgını sürecinde kendilerini ifade etme biçimlerineodaklanılmış ve salgının sanatsal üretimlerin izleyiciye iletimiüzerindeki etkileri ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelime:

Art-Artist-Viewer in the Shadow of Pandemic

Öz:
The economic, political and technological structures that haveaffected societies in history have created a transformation in theproduction and perception of art as well as in many other fields. Theconcepts of art, artist and viewer included formal and semanticdifferences depending upon the dynamics of the age in which lived.Compared to the period of modernism in which the artist producedart and the viewer examined the artwork, in the period ofpostmodernism the artist is transformed into a figure who designsand the viewer who interacts with the artwork into a figure who is apart of work. In our digitalized era, the new media tools make adifference in the reproduction of the art object and the transportationof artistic works to the viewer. In addition to digitization in art, TheNew Coronavirus (Covid-19) outbreak that emerged in December2019 and caused the world to be declared a pandemic has alsoimpacted the presentation of artistic productions. The articleexamines art-artist-viewer relations in the modern and postmoderneras and discusses the effects of new media tools on the art. It alsofocuses upon the ways artists express themselves in the process of thecoronavirus epidemic and reveals the effects of the pandemic on thetransmission of artistic works to the viewer.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
2
3
2
 • Akın, L. ve Gözel, M. G. (2020). Understanding dynamics of pandemics. Turkish Journal of Medical Sciences, 50, 515-551. doi:10.3906/sag-2004-133.
 • Almanya’nın başkenti Berlin’de balkona çıkıp keman çalan adam. (2020, 17 Mart). Sputniknews. Erişim adresi: https://tr.sputniknews.com/foto/202003171041619575-dunyada-halktan-balkon-vecatilarda-koronaviruse-karsi-direnis-eylemi/
 • Antmen, A. (2009). Sanatçılardan yazı ve açıklamalarla 20. yüzyıl batı sanatında akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Alp, K. Ö. (2013). Sanatın temsili ve postmodern sanatta temsil. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 12, 40-61. Erişim adresi: http://static.dergipark.org.tr/articledownload/imported/1018003975/1018003425.pdf?
 • Aslan, A. (2019). Kendileme kavramıyla sanat nesnesinin yeniden üretim olgusu. Akdeniz Sanat Dergisi, 13, 11-28. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizsanat/issue/47178/594062
 • Atakan, N. (2008). Sanatta alternatif arayışlar (Z. Rona, Ed. ve Çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi.
 • Banksy. (2018). Kırmızı balonlu kız [Resim]. Erişim adresi: https://indigodergisi.com/2018/10/banksykirmizi-balonlu-kiz/
 • Banksy’nin eseri yaklaşık 1 milyon sterline satıldıktan sonra kendi kendini imha etti. (2020, 11 Mayıs). Sputniknews. Erişim adresi: https://tr.sputniknews.com/kultur/201810061035550227-banksyeser-satis-1milyonsterlin-kendi-kendini-yoketti/
 • Baskar, P. (2020, 11 Mayıs). Artists paint a portrait of a pandemic. Jefferson Public Radio. Erişim adresi: https://www.ijpr.org/music-arts-culture/2020-05-11/artists-paint-a-portrait-of-a-pandemic
 • Berger, J. (2006). Görme biçimleri. İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Brown, V. (2020). Tamworth’de sokak sanatı [Fotoğraf]. Erişim adresi: https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/may/12/readers-favourite-coronavirusstreet-art-laugh-uk-lockdown-houses-roads-shops
 • Campbell, P. (2020, 12 Mayıs). This made me smile’: our readers’ favourite coronavirus street art. Theguardian. Erişim adresi: https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/may/12/readers-favourite-coronavirusstreet-art-laugh-uk-lockdown-houses-roads-shops
 • Çapan, G. (2020, 13 Nisan). Tuğberk Selçuk’un ‘corona’ sergisi ‘Sadece Eczanalerde’. Diken Gazetesi. Erişim adresi: http://www.diken.com.tr/tugberk-selcukun-corona-sergisi-sadece-eczanelerde/
 • Çeber, T. (2017). İzleyiciyi izlemek; sanat eseri, sanatçı ve izleyici ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (GSED), 38, 87-97. Erişim adresi: http://static.dergipark.org.tr/articledownload/c277/a50f/5ec4/592c44670b0c9.pdf?
 • Danto, A. C. (2010). Sanatın sonundan sonra: Çağdaş sanat ve tarihin sınır çizgisi(Z. Demirsü, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Danto, A. C. (2015). Sanat nedir (Z. Baransel, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Duchamp, M. (1917). Çeşme [Hazır nesne, yerleştirme]. Erişim adresi: https://dusunbil.com/dusunceseklimizi-degistiren-pisuar/
 • Ersöz Karakulakoğlu, S. ve Demir Askeroğlu, E. (2018). Dijitalleşmenin etkisinde dönüşen sanat ve kuşaklar üzerine bir çalışma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 47, 409-426. Erişim adresi: https://www.academia.edu/38834293/Dijitalleşmenin_Etkisinde_Dönüşen_Sanat_ve_Kuşaklar_Ü zerine_Bir_Çalışma
 • Grovier, K. (2018, 8 Ekim). Düşünce şeklimizi değiştiren pisuar. düşünbil portal. Erişim adresi: https://dusunbil.com/dusunce-seklimizi-degistiren-pisuar/
 • Gürkan, H. (2016). Yeni medya ve sanat ilişkisi: Sinemanın dönüşümü. Akdeniz İletişim Dergisi, 25, 161-178. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/30954
 • Kılıç, L. (2008). Fotoğraf ve sinemanın kısa tarihi. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Madariaga, M. (2020). Essential [Afiş, duvar resmi]. Erişim adresi: https://www.ijpr.org/music-artsculture/2020-05-11/artists-paint-a-portrait-of-a-pandemic
 • Muromsteva, E. (2020a). Portraits of Dogs Walking With Their Owners and Other People [Suluboya]. Erişim adresi: https://balkaninsight.com/2020/05/01/the-new-normal-art-in-pandemic-times/
 • Muromsteva, E. (2020b). The Bugs [Suluboya]. Erişim adresi: https://balkaninsight.com/2020/05/01/thenew-normal-art-in-pandemic-times/
 • Nowaczyk, J. (2020). New Normal [Atık kumaşlardan yerleştirme]. Erişim adresi: https://balkaninsight.com/2020/05/01/the-new-normal-art-in-pandemic-times/
 • Ötgün, C. (1997). Pop sanat ve Andy Warhol. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 7, 78-92. Erişim adresi: https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/handle/11421/1257
 • Özel Sağlamtimur, Z. (2010). Dijital sanat. Anadolu ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi, 10 (3), 213-238. Erişim adresi: https://www.academia.edu/553913/D%C4%B0J%C4%B0TAL_SANAT
 • Özel Sağlamtimur, Z. (2017). Yeni medya sanatı ve fotoğraf. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 7 (2), 82-100. doi: 10.20488/www-std-anadolu-edu-tr.393543
 • Pandemi eşiğinden sonra sanat, giderek dijitalleşen yeni bir sanat anlayışı. (2020, 20 Nisan). BMW. Erişim adresi: https://www.bmw.com.tr/tr/topics/fascination-bmw/bmw-joy-blog/pandemi-esigindensonra-sanat.html
 • Pandemi sırasında kültür-sanatın birleştirici gücü ve alanın ihtiyaçları. (2020, 27 Nisan). İKSV. Erişim adresi: https://www.iksv.org/i/assets//iksv/documents/Pandemi_Sirasinda_Kultur_Sanatin_Birlestirici_ Gucu_ve_Alanin_Ihtiyaclari_Nisan_2020.pdf
 • Park, B. (2020). Ealing’de sokak sanatı [Fotoğraf]. Erişim adresi: https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/may/12/readers-favourite-coronavirusstreet-art-laugh-uk-lockdown-houses-roads-shops
 • Saltz, J. (2020, 2 Nisan). The last days of the art world...and perhaps the first days of a new one life after the coronavirus will be very different. New York Magazine- Vulture. Erişim adresi: https://www.vulture.com/2020/04/how-the-coronavirus-will-transform-the-art-world.html
 • Selçuk, T. (2020). Sadece Eczanelerde [Yerleştirme]. Erişim adresi: http://www.diken.com.tr/tugberkselcukun-corona-sergisi-sadece-eczanelerde/
 • Shiner, L. (2013). Sanatın icadı bir kültür tarihi (İ. Türkmen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Şahiner, R. (2008). Sanatta postmodern kırılmalar ya da modernin yapıbozumu. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
 • Torun, A. (2015). Walter Benjamin, sanat eserinin aurası ve yeni medya sanatı. International Multilingual Academic Journal, 2 (1), 1-9. Erişim adresi: http://aasrc.org/aasrj/index.php/imaj/article/view/1647
 • The Museum of Modern Art (MoMA). (t.y.). Campbell’s soup cans. Erişim adresi: https://www.moma.org/learn/moma_learning/andy-warhol-campbells-soup-cans-1962/
 • Quaranta, D. (2013). Beyond new media art. Brescia: Link editions. Erişim adresi: http://www.linkartcenter.eu/public/editions/Domenico_Quaranta_Beyond_New_Media_Art_Link _Editions_ebook_2013.pdf
 • Vladisavjevic, A. (2020, 1 Mayıs). The ‘new normal’: art in pandemics. BalkanInsight. Erişim adresi: https://balkaninsight.com/2020/05/01/the-new-normal-art-in-pandemic-times/
 • Vollrath, L. (2020). Mask up [Afiş]. Erişim adresi: https://www.ijpr.org/music-arts-culture/2020-05- 11/artists-paint-a-portrait-of-a-pandemic
 • Warhol, A. (1962). Campbell’s soup cans [Yerleştirme]. Erişim adresi: https://www.moma.org/learn/moma_learning/andy-warhol-campbells-soup-can s-1962/
 • Whitham, G. ve Pooke, G. (2013). Çağdaş sanatı anlamak (T. Göbekçin, Çev.). İstanbul: Optimist Kitap.
APA Tanyel Başar Ç (2021). Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici. , 51 - 67. 10.17484/yedi.741909
Chicago Tanyel Başar Çiğdem Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici. (2021): 51 - 67. 10.17484/yedi.741909
MLA Tanyel Başar Çiğdem Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici. , 2021, ss.51 - 67. 10.17484/yedi.741909
AMA Tanyel Başar Ç Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici. . 2021; 51 - 67. 10.17484/yedi.741909
Vancouver Tanyel Başar Ç Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici. . 2021; 51 - 67. 10.17484/yedi.741909
IEEE Tanyel Başar Ç "Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici." , ss.51 - 67, 2021. 10.17484/yedi.741909
ISNAD Tanyel Başar, Çiğdem. "Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici". (2021), 51-67. https://doi.org/10.17484/yedi.741909
APA Tanyel Başar Ç (2021). Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici. YEDİ: SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ, 25(25), 51 - 67. 10.17484/yedi.741909
Chicago Tanyel Başar Çiğdem Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici. YEDİ: SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ 25, no.25 (2021): 51 - 67. 10.17484/yedi.741909
MLA Tanyel Başar Çiğdem Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici. YEDİ: SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ, vol.25, no.25, 2021, ss.51 - 67. 10.17484/yedi.741909
AMA Tanyel Başar Ç Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici. YEDİ: SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ. 2021; 25(25): 51 - 67. 10.17484/yedi.741909
Vancouver Tanyel Başar Ç Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici. YEDİ: SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ. 2021; 25(25): 51 - 67. 10.17484/yedi.741909
IEEE Tanyel Başar Ç "Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici." YEDİ: SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ, 25, ss.51 - 67, 2021. 10.17484/yedi.741909
ISNAD Tanyel Başar, Çiğdem. "Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici". YEDİ: SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ 25/25 (2021), 51-67. https://doi.org/10.17484/yedi.741909