Yıl: 2005 Cilt: 22 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 83 - 87 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı grenli elmas frezlerle prepare edilmiş dişlerin dentin yüzeyinde kalan geçici siman artıklarının uzaklaştırılmasında iki farklı dentin yüzeyi temizleyici ajanın etkinliğini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 15 adet çürüksüz yeni çekilmiş alt ve üst 1. ve 2. molar dişler kullanıldı. Dişlerin kökleri köle kısmından ayrıldı ve kron kısımları ikiye ayrılarak bukkal ve lingual yüzeylere sahip toplam 30 adet örnek elde edildi. Bu örneklerin 15 adeti ince, 15 adeti kalın grenli elmas frezle dentin seviyesinde prepare edildikten sonra bu yüzeylere geçici kron materyalinden yapılmış plaklar geçici siman ile yapıştırıldı. Plaklar kaldırıldıktan sonra siman ekskavatörle temizlendi ve örnekler beşer adet örnek içeren altı gruba ayrıldı.Temizleme ajanı olarak kontrol gruplarında su, diğer gruplarda Sikko Tim ve Cavity Cleanser kullanıldı. Örnekler stereo mikroskop ile incelendi ve siman alanları dijital ortamda piksel2 cinsinden belirlendi. Elde edilen'veriler Tek Yönlü Varyans Analizi, Tukey HSD ve Student t testleri ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Kalın grenli frez gruplarında daha fazla geçici siman artığı bulundu (p<0.001). Her iki frez grubunda Sikko Tim anlamlı farklılık gösterdi (p<0.001). Sonuç: Sikko Tim etkili bir dentin yüzeyi temizleyici ajandır. Dentin yüzeyinden geçici siman artıkları Sikko Tim ile temizlenecekse, preparasyonda kullanılan frezin gren boyutunun dentin yüzey temizliğinin etkinliği açısından önemi bulunmamaktadır.
Anahtar Kelime: Yüzey özellikleri Diş temizleyicileri Varyans analizi Dental materyaller Dental restorasyon, geçici Dental simanlar

Konular: Diş Hekimliği

Evaluation of the effectiveness of two different agents on temporary cement cleansing from the dentin surface

Öz:
Objective: The aim of this study is to investigate the effectiveness of two different dentin surface cleansing agents for removing temporary cement from the dentin surface prepared with two different grit sizes of diamond burs. Material and Method: Fifteen maxillary and mandibular first and second molar teeth were used in this study. The roots of the teeth were sectioned from the cemento-enamel junction. Then the coronal parts were divided mesio-distally. By this way, 30 specimens were obtained and embedded into acrylic blocks. After these procedures, dentin surfaces of 15 specimens were prepared with finer-grit burs and the remaining 15 specimens were prepared with coarser-grit burs. Then the acrylic plates were cemented onto the prepared surfaces with temporary cement. After removal of the plates, the dentin surfaces were cleaned with a sealer and all the specimens were divided into 6 subgroups, each containing five specimens. Control groups were cleaned with water apd Sikko Tim and Cavity Cleanser were used as dentin cleansing agents in other groups. The specimens were examined under a stereo microscope and the cement areas were measured digitally as pixel2. The data were analyzed with 1-way ANOVA, Tukey HSD and Student t tests. Results: The amount of residual temporary cement was found to be more in coarser-grit bur groups, than in finer-grit bur groups (p<0.001). Statistically significant differences were found with Sikko Tim in both bur groups (p<0.001). Conclusion: Sikko Tim was found to be the most effective dentin cleansing agent. If Sikko Tim will use to clean the provisional cement remnants, the grit size of the bur is not important for the effectiveness on the dentin cleansing.
Anahtar Kelime: Dental Materials Dental Restoration, Temporary Dental Cements Surface Properties Dentifrices Analysis of Variance

Konular: Diş Hekimliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Al-Omari WM, Mitchell CAr Cunningham JL. Surface rough­ness and wettability of enamel and dentine surfaces prepa­red with different dental burs. J Oral Rehabil 28:645-50, 2001
 • 2.Ayad MF, Rosentiel SF, Salama M. Influence of tooth surfa­ce roughness and type of cement on retention of complete cast crowns. J Prosthet Dent 77:116-21, 1997.
 • 3.Ayad MF,Rosenstiel SF, Hassan MM. Surface roughness of dentin after tooth preparation with different rotary enstrumentation. J Prosthet Dent 75:122-8, 1996.
 • 4.Bachmann M, Paul SJ, Lüthy H. & Scharer P. Effect of cle­aning dentine with soap and pumice on shear bond strength of dentin-bonding agents. J Oral Rehabil 24:433-38, 1997.
 • 5.Ganss C, Jung M. Effect of eugenol-containing temporary ce­ments on bond strength of composite to dentin.Oper Dent 23:55-62, 1998
 • 6.Gökalp S, Kiremitçi A. Dentin Adezivler 2000 Hacettepe Dişhek Fak Derg 25:44-51, 2001.
 • 7.Grasso CA, Caluori DM, Goldstein GR, Hittelman E. In vivo evaluation of three cleansing techniques for prepared abut­ment teeth. J Prosthet Dent 88:437-41, 2002.
 • 8.Jung M, Ganss C, Senger S. Effect of eugenol-containing temporary cements on bond strength of composite to ena­mel. Oper Dent 23:63-68, 1998.
 • 9.Leirskar J, Nordbo H. The effect of zinc oxide-eugenol on the shear bond strength of commonly used bonding system. Endod Dent Travmatol 16:265-68, 2000.
 • 10.Paul SJ, Scharer P. Effect of provisional cements on the bond strength of various adhesive bonding systems to dentin. J Oral Rehabil 24:8-14, 1997.
 • 11.Sekimoto T, Derkson GD, Richardson AS. Effect of cutting instruments on permability and morphology of the dentin sur­face. Oper Dent 24:130-6, 1999.
 • 12.Siegel SC, von Fraunhofer JA. Cutting efficiency of three di­amond bur grit sizes. J Am Dent Assoc 131:1706-10, 2000.
 • 13.Siegel SC, von Fraunhofer JA. Dental cutting with diamond burs:heavy-handed or light-touch? J Prosthodont 8:3-9,1999.
 • 14.Terata R. Characterization of enamel and dentin surfaces af­ter removal of temporary cement-study on removal of tempo­rary cement Dent Mater J 12:18-28, 1993.
 • 15.Wahle JJ. Wendt SL Jr. Dentinal surface roughness:a com­parison of tooth preparation techniques. J Prosthet Dent69:160-4, 1993
 • 16.Watanabe EK, Yamashita A, Yatani H, Ishikawa K, Suzuki K.Improvement in the tensile bond strength between resin ce­ment and dentin surfaces after temporary cement applicati­on. Int J Prosthodont 11:203-11,1998.
 • 17.Watanabe EK, Yatani H, Ishikawa K, Suzuki K Yamashita A. A pilot study of conditioner/primer effects on resin-dentin bonding after provisional cement contamination using SEM, energy dispersive x-ray spectroscopy and bond strenght eva­luation measures J Posthet Dent 83:349-55, 2000.
APA SARAÇ Y, SARAÇ D, KURT Ş, YÜZBAŞIOĞLU H (2005). Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi. , 83 - 87.
Chicago SARAÇ Y. Şinasi,SARAÇ Duygu,KURT Şafak,YÜZBAŞIOĞLU HÜSEYİN EMİR Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi. (2005): 83 - 87.
MLA SARAÇ Y. Şinasi,SARAÇ Duygu,KURT Şafak,YÜZBAŞIOĞLU HÜSEYİN EMİR Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi. , 2005, ss.83 - 87.
AMA SARAÇ Y,SARAÇ D,KURT Ş,YÜZBAŞIOĞLU H Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi. . 2005; 83 - 87.
Vancouver SARAÇ Y,SARAÇ D,KURT Ş,YÜZBAŞIOĞLU H Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi. . 2005; 83 - 87.
IEEE SARAÇ Y,SARAÇ D,KURT Ş,YÜZBAŞIOĞLU H "Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi." , ss.83 - 87, 2005.
ISNAD SARAÇ, Y. Şinasi vd. "Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi". (2005), 83-87.
APA SARAÇ Y, SARAÇ D, KURT Ş, YÜZBAŞIOĞLU H (2005). Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 22(2), 83 - 87.
Chicago SARAÇ Y. Şinasi,SARAÇ Duygu,KURT Şafak,YÜZBAŞIOĞLU HÜSEYİN EMİR Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 22, no.2 (2005): 83 - 87.
MLA SARAÇ Y. Şinasi,SARAÇ Duygu,KURT Şafak,YÜZBAŞIOĞLU HÜSEYİN EMİR Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, 2005, ss.83 - 87.
AMA SARAÇ Y,SARAÇ D,KURT Ş,YÜZBAŞIOĞLU H Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2005; 22(2): 83 - 87.
Vancouver SARAÇ Y,SARAÇ D,KURT Ş,YÜZBAŞIOĞLU H Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2005; 22(2): 83 - 87.
IEEE SARAÇ Y,SARAÇ D,KURT Ş,YÜZBAŞIOĞLU H "Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi." Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 22, ss.83 - 87, 2005.
ISNAD SARAÇ, Y. Şinasi vd. "Dentin yüzeyinden geçici simanın temizlenmesinde kullanılan iki farklı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 22/2 (2005), 83-87.