Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 133 - 156 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 20-01-2022

CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU

Öz:
Servet-i Fünûn, üslup ve ifadede radikal değişikliklerin olduğu tartışmalı bir dönemdir. Yalnızca şiirde değil, romanda da radikal denilebilecek dil kullanımları görülür. Bu neslin ifade probleminde yatan art alan çok tartışılmamış, mesele daha çok millilik-gayri millilik, melankoli ve elitist kavramları açısından ele alınmıştır. Bu bağlamda, çalışmamızın amaçlarından biri Cenab Şahabeddin’in şiirleri/düşünceleri/eleştiri ve teorilerinden hareketle dikkatleri ifade ve ifadenin sınırlılığı konusuna çekmektir. Cenab’ın bazı eleştiri ve teori yazılarında ele aldığı yeni duyuş ve düşünüşlere yeni ifade bulma kaygısının onun birçok şiirinde işlenen bir konu olduğunu ortaya koymaktır. Ayrıca düşünce ve hayal dünyasının sınırsızlığı karşısında ifadenin sınırlılığı ve dilin standartlaşması ve kurumsallaşmasının şairde yarattığı üzüntünün ve endişenin şiirlerine nasıl yansıdığını dile getirmektir. Yine onun her ne kadar dilin yetersizliğinin farkında olsa da düşünce ve hayal dünyasında geçenleri yerli yerinde ifade etmek için ne kadar çabaladığının şiirdeki izdüşümlerini göstermektir. Nihayet, Cenab’daki dil tercihinin sadece basit bir sanat kaygısı olmadığını, anlamı yakalama çabası içerdiğini ve bu tercihin his ve düşünce dünyasındaki gerçekliği yerinde ifade etme iradesiyle alakalı olduğunu tartışmaktır.
Anahtar Kelime:

Desire for Expressing in Cenab Sahabeddin’s Poems

Öz:
Servet-i Funun is a controversial period with radical changes in style and expression. They used radical language and expressions not only in poetry but also in novel writing. This generation’s expression problem seems not to be discussed adequately, it has rather generally been approached through concepts such as multi-national, non-national, melancholy and elitism. One of the purposes of this study, therefore, is to draw attention to expression and limitation of expression based on Cenab Şahabeddin’s thoughts, critiques and poems. His concern to vocalize new perceptions and notions reviewed in some of his literary criticism works and theoretical writings is also canvassed in his poems. The study analyzes how the poet’s sorrow and concern rooted in limitedness of expression, standardization and institutionalization of language compared to limitlessness of thinking and feeling reflects on his poems. Moreover, it depicts his struggle to reflect on his poetry properly his feelings and world of thought, aware of the limitations of the language. Finally, it discusses that Cenab’s language choices are not merely an artistic act, but also involves an effort to grasp meaning and a will to express reality of feelings and conceptions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ahmet Haşim. (2004). Ahmet Haşim Bütün Kitapları. İstanbul: Oğlak Yayınları.
 • Akay, H. (1998a). Cenab Şahabeddin'in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir Araştırma. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Akay, H. (1998b). Servet-i Fünûn Şiir Estetiği. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Albayrak, M. B. (2013). Dinmeyen Özlem Alman Erken Romantizmi'nde Felsefe ve Edebiyat İlişkisi. Notos Öykü, 1(06), 36-42.
 • Bayık, H. B. (2000). Cenab Şahabeddin'in Servet-i Fünûn Dergisi'nde Yayımlanmış Makaleleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum.
 • Bergson, H. (2011). Gülme Komiğin Anlamı Üzerine Bir Deneme (Y. Avunç, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Cenab Şahabeddin. (2011). Bütün Şiirleri (İ. Enginün ve M. Kaplan, Haz.). İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Croce, B. (1983). İfade Bilimi ve Genel Linguistik Olarak Estetik (İ. Tunalı, Çev.). İstanbul: Remzi Yayınları.
 • Deleuz, G. ve Guattari, F. (2013). Felsefe Nedir? (T. Ilgaz, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Dellaloğlu, B. (2010). Romantik Muamma. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Dinler, V. (2017). Cenab Şahabeddin'in Şiirlerinde Simgesel Kurgu ve Görüntü Düzeyleri. Journal of Turkish Language and Literature, 2(3), 182-196.
 • Enginün, İ. (1989). Cenap Şahabettin. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Ernest, T. (1999). Hümanizm, Din ve Sanat Üzerine Felsefî Düşünceler (A. Aydoğan, Çev.). İstanbul: İz Yayınları.
 • Gökçek, F. (2017). Bir Tartışmanın Hikâyesi Dekadanlar. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Kaplan, M. (2006). Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar-I. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Karabulut, M. (2013). Cenap Şahabettin Şiiri- Tematik Bir İnceleme. İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Kısakürek, N. F. (1998). Çile. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.
 • Koçak, O. (1996). Kaptırılmış İdeal: Mai ve Siyah Üzerine Psikanalitik Bir Deneme. Toplum ve Bilim, 94-152.
 • Nancy, P. L. ve Lacoue-Labarthe, P. (2015). Edebi Mutlak (S. T. Teysseyre, Çev.). İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Nietzsche, F. (2011). Şen Bilim (A. İnam, Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Penny, L. (2008). The Highest of All the Arts: Kant and Poetry (C. 32). Philosophy and Literature.
 • Sürücü, Y. (2018). Cenab Şahabeddin’in Peyam-ı Sabah’taki Kültür-Dil-Edebiyat Konulu Makaleleri. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tarhan, A. H. (1997). Makber/Ölü/Hacle/Bâlâdan Bir Ses/Vâlidem (İ. Enginün, Haz.) İstanbul: Dergâh.
 • Timuçin, A. (2003). Estetik. İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Topçu, N. (1998). Bergson. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Tunalı, İ. (1972). Benedetto Croce'nin Estetik'in Bir Bilgi Problemi Olarak Temellendirmesi. Felsefe Arkivi, (18), 23-36.
 • Tunç, M. Ş. (2017). Bergson'un Felsefesi. Yaratıcı Tekâmül içinde (s. 15-71). (M. Ş. Tunç Çev.) İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Uşaklıgil, H. Z. (1963). Mai ve Siyah. İstanbul: İnkılâp Yayınları.
 • Uysal, Z. (2014). Metruk Ev. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Wittgenstein, L. (2013). Tractatus Logico-Philosophicus (O. Aruoba, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Zweig, S. (2016). Kendileriyle Savaşanlar. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
APA güzel e (2021). CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU. , 133 - 156.
Chicago güzel ekrem CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU. (2021): 133 - 156.
MLA güzel ekrem CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU. , 2021, ss.133 - 156.
AMA güzel e CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU. . 2021; 133 - 156.
Vancouver güzel e CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU. . 2021; 133 - 156.
IEEE güzel e "CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU." , ss.133 - 156, 2021.
ISNAD güzel, ekrem. "CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU". (2021), 133-156.
APA güzel e (2021). CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0(34), 133 - 156.
Chicago güzel ekrem CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 0, no.34 (2021): 133 - 156.
MLA güzel ekrem CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.34, 2021, ss.133 - 156.
AMA güzel e CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2021; 0(34): 133 - 156.
Vancouver güzel e CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2021; 0(34): 133 - 156.
IEEE güzel e "CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU." Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0, ss.133 - 156, 2021.
ISNAD güzel, ekrem. "CENAB ŞAHABEDDİN ŞİİRLERİNDE İFADE ETME ARZUSU". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 34 (2021), 133-156.