Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 17 Sayfa Aralığı: 195 - 224 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.16947/fsmia.957068 İndeks Tarihi: 22-01-2022

Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi

Öz:
Fransız İhtilali’nin yıkımları ve Endüstri Devrimi’nin şehirlerde başlattığı dönüşümün etkisiyle tarihî anıtların uğradığı tahribata karşı Fransa’da yükselen tenkitlerinönemli isimlerinden birisi olan Victor Hugo, bazı eserlerinin ana temasını o dönemdeki yıkımlara karşı verdiği mücadele etrafında kurgulamıştı. İngiltere’deki çağdaşı JohnRuskin ile benzer düşünceleri Fransa’da dile getiren Hugo, bilinçsiz ve tartışmalı restorasyon uygulamalarına karşı da sesini yükseltenlerin başında geliyordu. Yaptığı ayrıntılıtasvirlerle anıtların yazılı bir belgelemesini yapan Hugo’nun eserlerinde mimari anıtlargeniş yer tutmakta, tarih ve kültüre karşı duyarlılığını her fırsatta dile getirdiği satırları,sanat eserlerine hak ettikleri saygıyı göstermeye teşvik ederken çağdaş koruma düşüncesinin ortaya çıkışına da katkı sağlamaktaydı. Edebiyatını bir belgeleme ve mücadelearacı olarak kullanan Hugo, Notre Dame’ın Kamburu romanı ve Yıkıcılarla Savaş isimlimakalesiyle geniş kitlelerin dikkatini çekmişti. Bu çalışmada, Hugo’nun eserlerinde mi- mari koruma hakkındaki düşünceleri ve bu alana katkıları ele alınmış, Yıkıcılarla Savaş isimli makalesi dilimize kazandırılmış ve uluslararası koruma ilkeleri ve günümüzdekibazı koruma tartışmalarıyla ilişkilendirilerek irdelenmiştir.
Anahtar Kelime:

The Contributions of Victor Hugo on Architectural Conservation Idea and His Essay “War on Demolishers”

Öz:
In the 19th century, Victor Hugo was one of the important names of the criticisms thatrose in France against the destruction of historical monuments due to the demolition ofthe French Revolution and the transformation in cities initiated by the Industrial Revolution. Hugo, set the main theme of some of his works around his struggle against the destruction that took place at that time, as his contemporary John Ruskin in England. Historicmonuments occupied a large place in Hugo’s texts, and he also made well written documentation of the monuments with his detailed descriptions, encouraging the sensitivityto history and culture at every opportunity to show the respect they deserve to artworks,while also contributing to the emergence of contemporary conservation idea. Using hisliterature as a means of documentation and struggle, Hugo attracted the attention of themasses with his novel The Hunchback of Notre Dame and also his essay War on Demolishers. In this study, Hugo’s ideas and contributions on architectural conservation in hisworks were discussed, his essay War on Demolishers was translated into Turkish, and itis correlated with today’s conservation debates and international conservation principles.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arabacıoğlu, F. Pınar – Aydemir, Işık, “Tarihi Çevrelerde Yeniden Değerlendirme Kavramı”, Megaron, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 2, 4, 2007.
 • Alkan, Tozan, Uçurumun Dibindeki Doğrular / Victor Hugo (Seçme Şiirler), İstanbul, Islık Yayınları, 2016.
 • Balkır, Sedat – Kuru, Ali Şahan, “John Ruskin Hayatı ve Estetik, Eleştirel Teorileri”, Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 2019.
 • Burra Tüzüğü: Kültürel Öneme Sahip Yerlerin Korunması Amaçlı Avustralya ICOMOS Tüzüğü, 2013; Erişim Adresi: http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ ICOMOSTR_en0795934001587381516.pdf
 • Çılgı, Burcu, “Victor Hugo ve Namık Kemal’de Romantizm; Cromwell ve Celâleddin Harzemşah’ın Karşılaştırmalı İncelenmesi”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007.
 • Ersen, Ahmet, “John Ruskin 1819-1900 ve Konservasyon Hareketi”, Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi, 6, 2011.
 • Ersen, Ahmet, “E. E. Viollet-Le-Duc Stilistik Rekompozisyon “Üslup Birliği” Anlayışı ve Rekonstrüksiyon Düşüncesinin Kökenleri”, Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi, 14, 2015.
 • Fırıncıoğulları, Sevra, “Victor Hugo’nun Sefiller Adlı Eserinden Hareketle 19.Yüzyılda Fransa’da Suç Olgusu Üzerinde Bir Değerlendirme”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 2010.
 • Hugo, Victor, Notre Dame’ın Kamburu, 1831, çev. Volkan Yalçıntoklu, XII. bs., İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2019.
 • Hugo, Victor, Sefiller, 1862 (1), çev. Volkan Yalçıntoklu, XI. bs., İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2020.
 • Hugo, Victor, “Sefiller’in İtalyanca’ya Tercümesini Yayınlayan Mösyö Daelli’ye mektubu”, 1862 (2), Bir Nutuk Bir Mektup, haz. Eren Yavuz, İstanbul, Lakin Yayınları, 2018.
 • Hugo, Victor, Deniz İşçileri, 1866, çev. Volkan Yalçıntoklu, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2019.
 • Hugo, Victor, 1793 Devrimi, 1874, çev. Ester Yanarocak, İstanbul, Bordo-Siyah Yayınları, 2019.
 • Hugo, Victor, Oeuvres Complètes de Victor Hugo, ed. Alexandre Houssiaux, Paris, 1864.
 • Jokilehto, Jukka, A History of Architectural Conservation, Butterworh-Heinmann, ICCROM, 1999.
 • Karahanoğulları, Onur, “III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri”, Mülkiye Dergisi, 39, 1, 2015.
 • Kishalı, Emre, “Notre Dame’ın Kamburu-Victor Hugo”, Edebiyatta Mimarlık, ed. Hikmet Temel Akarsu - Nevnihal Erdoğan, İstanbul, YEM Yayınları, 2016.
 • Meydan Larousse Restorasyon, Büyük Lügat ve Ansiklopedi, yayımlayanlar Safa Kılıçoğlu - Nezihe Araz - Hakkı Devrim, 10, İstanbul, Meydan Yayınevi, 1988.
 • Nesli, Aslıhan, “Eski Eserlerin Korunmasının Hukuk Tarihi Yönüyle İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20, 1, İzmir, 2018.
 • Öztokat, Nedret, “Bir Parislinin Gözünden Paris: Victor Hugo ve Paris”, Kitap-lık, 82, İstanbul, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2005.
 • Smith, Danny, “War on the Demolishers”, A Journal of Decorative Arts, Design, History, and Material Culture, University of Chicago Press, 25/2, 2018.
 • URL 1 - https://tr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo [Erişim: 13.02.2020].
 • URL 2 - https://edebiyatvesanatakademisi.com/tanzimat-donem-edeb/ cromwell-onsozu-ve-icerigi/65292 [Erişim: 14.01.2020].
 • URL 3 - https://edebiyatvesanatakademisi.com/yabanci-roman-ozetleri/hernani-hakkinda-ozet-ve-inceleme-victor-hugo/65291 [Erişim: 14.01.2020].
 • URL 4 - https://en.wikipedia.org/wiki/Tuileries_Palace [Erişim: 14.01.2020]
 • URL 5 - https://fromhistorytoherstory.tumblr.com/post/89369374618/deutschemark-palais-des tuileries-paris-built [Erişim: 14.01.2020].
 • URL 6 - https://www.neoldu.com/tuiliers-bahcesi-ozellikleri-ve-hakkinda-bilgi-33363h.htm [Erişim: 14.01.2020].
 • URL 7 - http://www.parisrues.com/rues02/paris-avant-02-place-de-la-bourse.html [Erişim: 14.03.2021].
 • URL 8 -https://courseworks2.columbia.edu/courses/10532/files/579150/preview?verifier=6gyITpcPKDUdLGio7aqwyELfcLXyM7JLYP2hY60M) [Erişim: 12.03.2021].
 • URL 9 - https://www.chateaudeblois.fr [Erişim: 14.03.2021].
 • URL 10 - http://img110.xooimage.com/views/d/f/5/vincennes-vue-cavali-re-4adb358.jpg/ [Erişim: 08.03.2021].
 • URL 11 - https://www.lefigaro.fr/culture/2013/09/13/03004-20130913ARTFIG00496-vincennes-verrait-bien-son-chateau-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco.php [Erişim 08.03.2021].
 • URL 12 - https://www.parisunlocked.com/paris-neighbourhoods/saint-germain-des-pres-neighborhood-paris/ [Erişim: 08.03.2021].
 • URL 13 - https://www.amazon.com/Saint-Germain-Paris-France-Postcard/ dp/B0160HOF98) [Erişim: 08.03.2021].
 • URL 14 - https://www.ebay.co.uk/itm/1897-The-Church-Of-Brou-En-Bresse-Bourg-The-West-Front-/333157006856) [Erişim: 08.03.2021].
 • URL 15 - https://bourgenbressefrance.files.wordpress.com/2014/03/eglisedu-monastere-royal-de-brou-a-bourg-en-bresse-f4a89557-dd63-45fc-b4d8-ef13288a6a13.jpg) [Erişim: 08.03.2021].
 • URL 16 - https://en.wikipedia.org/wiki/Turgot_map_of_Paris [Erişim: 08.03.2021].
 • URL 17 - https://en.wikipedia.org/wiki/Tour_Saint-Jacques [Erişim: 14.03.2021].
APA SIMSEK M, DABANLI Ö (2021). Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi. , 195 - 224. 10.16947/fsmia.957068
Chicago SIMSEK MURADIYE,DABANLI ÖMER Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi. (2021): 195 - 224. 10.16947/fsmia.957068
MLA SIMSEK MURADIYE,DABANLI ÖMER Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi. , 2021, ss.195 - 224. 10.16947/fsmia.957068
AMA SIMSEK M,DABANLI Ö Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi. . 2021; 195 - 224. 10.16947/fsmia.957068
Vancouver SIMSEK M,DABANLI Ö Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi. . 2021; 195 - 224. 10.16947/fsmia.957068
IEEE SIMSEK M,DABANLI Ö "Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi." , ss.195 - 224, 2021. 10.16947/fsmia.957068
ISNAD SIMSEK, MURADIYE - DABANLI, ÖMER. "Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi". (2021), 195-224. https://doi.org/10.16947/fsmia.957068
APA SIMSEK M, DABANLI Ö (2021). Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, 0(17), 195 - 224. 10.16947/fsmia.957068
Chicago SIMSEK MURADIYE,DABANLI ÖMER Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi 0, no.17 (2021): 195 - 224. 10.16947/fsmia.957068
MLA SIMSEK MURADIYE,DABANLI ÖMER Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, vol.0, no.17, 2021, ss.195 - 224. 10.16947/fsmia.957068
AMA SIMSEK M,DABANLI Ö Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi. 2021; 0(17): 195 - 224. 10.16947/fsmia.957068
Vancouver SIMSEK M,DABANLI Ö Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi. 2021; 0(17): 195 - 224. 10.16947/fsmia.957068
IEEE SIMSEK M,DABANLI Ö "Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi." FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, 0, ss.195 - 224, 2021. 10.16947/fsmia.957068
ISNAD SIMSEK, MURADIYE - DABANLI, ÖMER. "Victor Hugo’nun Mimari Koruma DüşüncesineKatkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi". FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi 17 (2021), 195-224. https://doi.org/10.16947/fsmia.957068