Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 17 Sayfa Aralığı: 279 - 306 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.16947/fsmia.957084

Güney Amerika Dekolonyal Düşüncesinin Temel Kavramları, Vaatleri ve Sınırları

Öz:
Çalışma 1990’larda Güney Amerikalı bir grup düşünür tarafından geliştirilen dekolonyal düşünceyi temsilcileri ve temel kavramları üzerinden Türkçede tanıtmayı veözgün bir tenkit üretmeyi amaçlamaktadır. Düşünce, sömürgeciliğin şeklen bitmesinerağmen sömürülen toplumların güç, bilgi ve varlık noktalarında sömürgesel olageldiklerini, bunun aşılabilmesi için 1492’den başlayarak tarihin yerli yerince anlaşılması,Avrupa düşüncesinin kapsamlı bir eleştirisinin ortaya koyulması ve bilgi üretiminin özgürleştirilmesi gerektiğini savlamaktadır. Quijano, Dussel ve Mignolo’nun önderliğindedekolonyalistler alternatif bir bakışı, tahakkümün muhtelif boyutlarını kavramayı ve değişimi vadederken, hareketin Güney Amerika’yı merkezine alması, mevcut düzene somutbir alternatif sunmaması ve eleştirdiği düzeni soyut bir düzlemde ele alması gibi hususlareleştiriye açıktır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adlbi Sibai, Sirin, “El ‘Hiyab’ en la Obra de Fátima Mernissi o la Paradoja del Silenciamiento: Hacia un Pensamiento Islámico Decolonial”, Tabula Rasa, cilt 21, 2014.
 • Ahmad, Feroz, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006.
 • Amin, Samir, L’Eurocentrisme: Critique d’une Idéologie, Paris, Anthropos-Economica, 1988.
 • Anzaldúa, Gloria, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, San Francisco, Aunt Lute Books, 1987.
 • Ardiles, Osvaldo - Assmann, Hugo vd., Hacia una Filosofia de la Liberación Latinoamericana, Buenos Aires, Bonum, 1973.
 • Bourdieu, Pierre, Le Sens Pratique, Paris, Les Éditions de Minuit, 1980.
 • Castro-Gómez, Santiago, “Ciencias Sociales, Violencia Epistémica y el Problema de la ‘Invencion del Otro’”, La Colonialidad del Saber: Eurocéntrismo y Ciencias Sociales, Perspectivas Latinoamericanas, yay. haz. E. Lander, Buenos Aires, Clacso, 2000.
 • Castro-Gómez, Santiago, “Decolonizar la Universidad: La Hybris del Punto Cero y el Diálogo de Saberes”, El Giro Descolonial: Reflexiones para una Diversidad Epistémica más allá del Capitalismo Global, yay. haz. S. Castro-Gómez – Grosfoguel, Ramón, Bogota, Siglo del Hombre Editores, 2007..
 • Césaire, Aimé, Discours sur le Colonialisme, Paris, Éditions Présence Africaine, 1955.
 • Césaire, Aimé , “Culture et Colonisation”, Liberté, cilt 5, sayı 1, 1955.
 • Dussel, Enrique, 1492 El Encubrimiento del Otro: Hacia el Origen del ‘Mito de la Modernidad’, Santafe de Bogota, Antropos, 1992.
 • Dussel, Enrique, “Eurocentrismo y Modernidad (Introducción a las Lecturas de Frankfurt)”, Capitalismo y Geopolítica del Conocimiento, yay. haz. W. D. Mignolo, Buenos Aires, Ediciones del Signo, 2001a.
 • Dussel, Enrique, Hacia una Filosofía Política Crítica, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2001b.
 • Escobar, Arturo, “Mundos y Conocimientos de Otro Modo”, Tabula Rasa cilt 1, 2003.
 • Fanon, Frantz, Peau Noire, Masques Blancs, Paris, Éditions du Seuil, 1952.
 • Fanon, Frantz, Les Damnés de la Terre, Paris, F. Maspero, 1961.
 • Galtung, Johan, “Violence, Peace, and Peace Research”, Journal of Peace Research, cilt 6, sayı 3, 1969.
 • Galtung, Johan, “Cultural Violence”, Journal of Peace Research, cilt 27, sayı 3, 1990.
 • Gobineau, M. Arthur de, Essai sur l’Inégalité des Races Humaines, Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, 1853.
 • Görgün, Tahsin, “Bir Problem Olarak Modernite”, İslam ve Modernleşme, yay. haz. İsam Komisyon, İstanbul, İSAM, 1997.
 • Grosfoguel, Ramón, “Transmodernity, Border Thinking, and Global Coloniality”, Transmodernity, cilt 1, sayı 1, 2011.
 • Grosfoguel, Ramón - Mielants, Eric, “The Long-Durée Entanglement between Islamophobia and Racism in the Modern/Colonial/Capitalist/Patriarchal World-System”, Human Architecture, cilt 5, sayı 1, 2006.
 • Hardt, Michael - Negri, Antonio, Empire, Cambridge/London, Harvard, 2000.
 • Hassan, M. Kamal, “The Necessity of Studying the Natural Sciences from the Qur’anic Worldview”, Islamic Perspectives on Science and Technology: Selected Conference Papers, yay. haz. M. H. Kamali – O. Bakar – D. A. Batchelor – R. Hashim, Singapore, Springer, 2016.
 • Huntington, Samuel, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, London, Simon & Schuster, 2002.
 • Infante, Aldo Ahumada, “Transmodernidad: Dos Proyectos Disímiles Bajo un Mismo Concepto”, Polis, cilt 34, 2013.
 • Lander, Edgardo, La Colonialidad de Saber: Eurocéntrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas, Buenos Aires, Clacso, 2000.
 • Maldonado-Torres, Nelson, “On The Coloniality of Being: Contributions to the Development of a Concept”, Globalization and the Decolonial Option, yay. haz. W. D. Mignolo - A. Escobar, London/New York, Routledge, 2010.
 • Maldonado-Torres, Nelson, “La Descolonización y el Giro Des-Colonial”, Comentario Internacional, cilt 7, 2007.
 • Mignolo, Walter D., “The Darker Side of the Renaissance: Colonization and the Discontinuity of the Classical Tradition”, Renaissance Quarterly, cilt 45, sayı 4, 1992.
 • Mignolo, Walter D., The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality and Colonization, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1995.
 • Mignolo, Walter D., Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking, Princeton, Princeton University Press, 1999.
 • Mignolo, Walter D., Desobedencia Epistémica: Retórica de la Modernidad, Lógica de la Colonialidad y Gramática de la Descolonialidad, Buenos Aires, Ediciones del Signo, 2010.
 • Mignolo, Walter D. - Walsh, Catherine E., On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis, Durham & London, Duke University Press, 2018.
 • Nkrumah, Kwame, Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism, New York, International Publishers, 1966.
 • Palermo, Zulma, “Desobediencia Epistémica y Opción Decolonial”, Cadernos de Estudos Culturais, cilt 5, 2013.
 • Quijano, Aníbal, Dominación y Cultura: Lo cholo y el Conflicto Cultural en el Perú. Lima, Mosca Azul, 1980.
 • Quijano, Aníbal, Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina. Lima, Sociedad y Política, 1988.
 • Quijano, Aníbal, “Colonialidad y Modernidad / Racionalidad”, Perú Indígena, cilt 13, sayı 29, 1992.
 • Quijano, Aníbal, “Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina”, La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas, yay. haz. E. Lander, Buenos Aires, CLACSO, 2000.
 • Quijano, Aníbal, “Colonialidad del Poder y Clasificación Social”, El Giro Decolonial: Reflexiones para una Diversidad Epistémica más allá del Capitalismo Global, yay. haz. S. Castro-Gómez – R. Grosfoguel, Bogotá, Siglo del Hombre, 2007.
 • Quijano, Aníbal, Cuestiones y Horizontes: De la Dependencia Histórico-Estructural a la Colonialidad/Descolonialidad del Poder, Buenos Aires, CLACSO, 2014.
 • Quintero, Pablo - Garbe, Sebastian, Kolonialität der Macht: De/Koloniale Konflikte: zwischen Theorie und Praxis, Münster, Unrast, 2013. Rodríguez Magda, Rosa María, La Sonrisa de Saturno: Hacia una Teoría Transmoderna, Barcelona, Anthropos, 1989.
 • Quintero, Pablo - Garbe, Transmodernidad, Barcelona, Anthropos, 2004.
 • Sayyid, Salman, Recalling the Caliphate: Decolonisation and World Order, London, Hurst&Company, 2014.
 • Shayegan, Daryush, Le Regard Mutilé: Schizophrénie Culturelle, Pays Traditionnels Face à la Modernité, Paris, A. Michel, 1988.
 • Sheldrake, Rupert, Science Set Free, New York, Deepak Chopra Books, 2012.
 • Şentürk, Recep, İslâm Dünyasında Modernleşme ve Toplumbilim: Türkiye ve Mısır Örneği, İstanbul, İz Yayıncılık, 2006.
 • Uzoigwe, Godfrey N., “Neocolonialism is Dead Long Live Neocolonialism”, Journal of Global South Studies, cilt 36, sayı 1, 2019.
 • Wa Thiong’o, Ngũgĩ, Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature, London, Currey, 1986.
APA BUHARİ Ö (2021). Güney Amerika Dekolonyal Düşüncesinin Temel Kavramları, Vaatleri ve Sınırları. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, 0(17), 279 - 306. 10.16947/fsmia.957084
Chicago BUHARİ Ömer Kemal Güney Amerika Dekolonyal Düşüncesinin Temel Kavramları, Vaatleri ve Sınırları. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi 0, no.17 (2021): 279 - 306. 10.16947/fsmia.957084
MLA BUHARİ Ömer Kemal Güney Amerika Dekolonyal Düşüncesinin Temel Kavramları, Vaatleri ve Sınırları. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, vol.0, no.17, 2021, ss.279 - 306. 10.16947/fsmia.957084
AMA BUHARİ Ö Güney Amerika Dekolonyal Düşüncesinin Temel Kavramları, Vaatleri ve Sınırları. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi. 2021; 0(17): 279 - 306. 10.16947/fsmia.957084
Vancouver BUHARİ Ö Güney Amerika Dekolonyal Düşüncesinin Temel Kavramları, Vaatleri ve Sınırları. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi. 2021; 0(17): 279 - 306. 10.16947/fsmia.957084
IEEE BUHARİ Ö "Güney Amerika Dekolonyal Düşüncesinin Temel Kavramları, Vaatleri ve Sınırları." FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, 0, ss.279 - 306, 2021. 10.16947/fsmia.957084
ISNAD BUHARİ, Ömer Kemal. "Güney Amerika Dekolonyal Düşüncesinin Temel Kavramları, Vaatleri ve Sınırları". FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi 17 (2021), 279-306. https://doi.org/10.16947/fsmia.957084