Yıl: 2021 Cilt: 17 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 450 - 462 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.22392/actaquatr.809314 İndeks Tarihi: 26-01-2022

Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi

Öz:
Çalışmada, Doğu Karadeniz’deki Mezgit (Merlangius merlangus) popülasyonunun bazı temel parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Mart 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan 12 aylık örneklemede elde edilen ve incelenen 1579 adet mezgit balığının boylarının 7,5 cm ile 32,6 cm arasında dağılım gösterdiği ve ortalama boyun 14,49±2,85 cm olduğu, ağırlıklarının ise 2,68 g ile 279,58 g arasında dağılım gösterdiği ve ortalama ağırlığın 26,05±20,95 g olduğu bulunmuştur. Boy-ağırlık ilişkisi W=0,0046*L3,173 olarak saptanmıştır. Cinsiyet oranı (dişi/erkek) 1,31:1 ve yapılan χ2 testi sonucu farkın önemli olduğu tespit edilmiştir. Yaş dağılımı 0-VIII arasında, büyüme parametreleri L∞=31,87 cm, K=0,130, t0=-3,071, W∞=271,01 g ve Ø'=2,123 olarak belirlenmiştir. Toplam örneklerde ilk eşeysel olgunluk boyu (L50=13,19 cm) olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler ışığında Doğu Karadeniz mezgit stoklarının sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkileyen bir avcılık söz konusu olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Determination of Age, Growth and First Maturity Length of Whiting (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) in the Eastern Black Sea

Öz:
In this study, it is aimed to determine some basic parameters of the whiting (Merlangius merlangus) population in the Eastern Black Sea. As a result of 12 months sampling conducted between March 2017 and February 2018, a total of 1579 whiting were examined and their lengths ranged between 7.5 cm and 32.6 cm and the mean length was 14.49 ± 2.85 cm and their weights ranged between 2.68 g and 279.58 g, the mean weight was 26.05 ± 20.95 g. Length-weight relationship was found W=0,0046*L3,173. While the sex ratio (female/male) was found to be 1,31: 1, because of the chi-square test the difference was found to be significant. Age distribution was between 0 and VIII, growth parameters were determined as L∞=31,87 cm, K=0,130, t0=-3,071, W∞=271,01 g and Ø'=2,123, respectively. The first sexual maturity length of total samples (L50) was calculated as 13.19 cm. In the light of the data obtained, it has been observed that there is a catch that negatively affects the sustainability of Eastern Black Sea whiting stocks.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA SAHIN C, ÖZTÜRK E, EMANET M, CEYLAN Y (2021). Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi. , 450 - 462. 10.22392/actaquatr.809314
Chicago SAHIN CEMALETTIN,ÖZTÜRK Erhan,EMANET Muhammet,CEYLAN YUSUF Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi. (2021): 450 - 462. 10.22392/actaquatr.809314
MLA SAHIN CEMALETTIN,ÖZTÜRK Erhan,EMANET Muhammet,CEYLAN YUSUF Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi. , 2021, ss.450 - 462. 10.22392/actaquatr.809314
AMA SAHIN C,ÖZTÜRK E,EMANET M,CEYLAN Y Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi. . 2021; 450 - 462. 10.22392/actaquatr.809314
Vancouver SAHIN C,ÖZTÜRK E,EMANET M,CEYLAN Y Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi. . 2021; 450 - 462. 10.22392/actaquatr.809314
IEEE SAHIN C,ÖZTÜRK E,EMANET M,CEYLAN Y "Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi." , ss.450 - 462, 2021. 10.22392/actaquatr.809314
ISNAD SAHIN, CEMALETTIN vd. "Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi". (2021), 450-462. https://doi.org/10.22392/actaquatr.809314
APA SAHIN C, ÖZTÜRK E, EMANET M, CEYLAN Y (2021). Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi. Acta Aquatica Turcica, 17(4), 450 - 462. 10.22392/actaquatr.809314
Chicago SAHIN CEMALETTIN,ÖZTÜRK Erhan,EMANET Muhammet,CEYLAN YUSUF Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi. Acta Aquatica Turcica 17, no.4 (2021): 450 - 462. 10.22392/actaquatr.809314
MLA SAHIN CEMALETTIN,ÖZTÜRK Erhan,EMANET Muhammet,CEYLAN YUSUF Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi. Acta Aquatica Turcica, vol.17, no.4, 2021, ss.450 - 462. 10.22392/actaquatr.809314
AMA SAHIN C,ÖZTÜRK E,EMANET M,CEYLAN Y Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi. Acta Aquatica Turcica. 2021; 17(4): 450 - 462. 10.22392/actaquatr.809314
Vancouver SAHIN C,ÖZTÜRK E,EMANET M,CEYLAN Y Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi. Acta Aquatica Turcica. 2021; 17(4): 450 - 462. 10.22392/actaquatr.809314
IEEE SAHIN C,ÖZTÜRK E,EMANET M,CEYLAN Y "Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi." Acta Aquatica Turcica, 17, ss.450 - 462, 2021. 10.22392/actaquatr.809314
ISNAD SAHIN, CEMALETTIN vd. "Doğu Karadeniz’de Mezgit (Merlangius merlangus, Nordmann, 1840) Balığının Yaş, Büyüme ve İlk Eşeysel Olgunluk Boyunun Belirlenmesi". Acta Aquatica Turcica 17/4 (2021), 450-462. https://doi.org/10.22392/actaquatr.809314