Yıl: 2005 Cilt: 4 Sayı: 7 Sayfa Aralığı: 19 - 39 Metin Dili: Türkçe

Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi

Öz:
İnsanlar gerek günlük gerekse iş yaşamlarında kararlar alarak hayatlarına devam etmektedirler. Bu kararlar kimi zaman önemsiz kararlar olmakla birlikte çoğu kez oldukça önemli sonuçlara neden olmaktadır. Bir kararın verilebilmesi için birden fazla seçeneğin olması gerekmektedir. Böylece karar verecek olan kişi faydası en fazla olan seçeneği seçerek kararını belirleyecektir. Bütün sektörlerde işletme yöneticileri kararlarını alırken bulundukları sistemin yapısını ve özelliklerini çok iyi bildikleri takdirde optimum karara ulaşabilirler. Çok amaçlı karar alma, birden fazla amaç söz konusu olduğunda veya tek bir amacın çözümü için birden fazla seçenekle karşılaşıldığında ortaya çıkar. Bu nedenle çok amaçlı karar alma problemi belirli faktörlerin oluşturduğu bir faktörler grubunu içerir. Bu çalışmada doğrusal hedef programlama yöntemi kullanılarak sigorta şirketlerinin performansları karlılık, likidite ve kapasite açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bernard W. T., (1990), "Introduction to Management Science", 3rd Edition, Simon&Schuster, Inc., USA,
 • Charnes A. ve Cooper W. W., (1961), "Management Models and Industrial Application of Linear Programming", Vol. I., John Wiley & Sons, New York.
 • Ching-Lai H. and Masud A. S., (1979), "Multi Objective Decision Methods and Applications", Springer Verlag Publications, Berlin.
 • Cinemre N., (2003), "Yöneylem Araştırması", Beta Basım Yayın Dağıtım A. Ş., İstanbul.
 • Cross W., (1995), "Encyclopedic Dictionary of Business Terms", Prentice Hall, Inc., USA-
 • Goodwin P. and Wright G., (1992), "Decision Analysis for Management Judgment", John Wiley & Sons, New York.
 • Kahya M., (2001), "Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Finansal Analiz", Sentez Reklam ve Danışmanlık, İstanbul.
 • Kuruüzüm A., (1998), "Karar Destek Sistemlerinde Çok Amaçlı Yöntemler", Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 72, Antalya.
 • Lee S. M., (1973), "Goal Programming for Decision Analysis of Multiple Objectives", Vol. 14, No:2, Sloan Management Review, USA.
 • Öztürk A., (1987), "Yöneylem Araştırması", Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1987.
 • Turanlı M., (1988), "Pazarlama Yönetiminde Karar Alma", 2>Baskı, Beta Basın Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Zeleny M.. (1982), "Multiple Criteria Decision Making", Me Graw-Hill Co., New York.
APA TURANLI M, KÖSE A (2005). Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi. , 19 - 39.
Chicago TURANLI Münevver,KÖSE ALİ Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi. (2005): 19 - 39.
MLA TURANLI Münevver,KÖSE ALİ Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi. , 2005, ss.19 - 39.
AMA TURANLI M,KÖSE A Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi. . 2005; 19 - 39.
Vancouver TURANLI M,KÖSE A Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi. . 2005; 19 - 39.
IEEE TURANLI M,KÖSE A "Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi." , ss.19 - 39, 2005.
ISNAD TURANLI, Münevver - KÖSE, ALİ. "Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi". (2005), 19-39.
APA TURANLI M, KÖSE A (2005). Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(7), 19 - 39.
Chicago TURANLI Münevver,KÖSE ALİ Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4, no.7 (2005): 19 - 39.
MLA TURANLI Münevver,KÖSE ALİ Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.4, no.7, 2005, ss.19 - 39.
AMA TURANLI M,KÖSE A Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2005; 4(7): 19 - 39.
Vancouver TURANLI M,KÖSE A Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2005; 4(7): 19 - 39.
IEEE TURANLI M,KÖSE A "Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi." İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4, ss.19 - 39, 2005.
ISNAD TURANLI, Münevver - KÖSE, ALİ. "Doğrusal hedef programlama yöntemi ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4/7 (2005), 19-39.