Yıl: 2022 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 61 - 72 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.35232/estudamhsd.944242

ASSESSMENT OF KNOWLEDGE, ATTITUDE OF MEDICAL STUDENTS IN A MEDICAL SCHOOL TOWARDS GENDER ROLES

Öz:
The purpose of this study was to determine the attitudes of medical students towards gender roles. A cross-sectional study was conducted. The study enrolled voluntary medical students from the 1st and 6th grades of school in University. Out of the 764 students in the study population, results for 518 could be analyzed. Beyond socio-demographic characteristics, students’ awareness of gender roles was measured using the 38-item Gender Roles Attitude Scale (GRAS). The mean age of the students was 21.68±3.04 years. The mean GRAS score of the students were 113.45±7.36. The highest mean score in the GRAS subscales belonged to the “egalitarian gender roles” (33.74±5.78), and the lowest score to the “male gender roles” (12.26±4.51). Females had significantly higher mean total GRAS scores than males. On the other hand, the mean GRAS scores of first-grade students were statistically higher than those of the grade six students The GRAS score was significantly correlated with age (r –0.23, p<0.001). Multiple linear regression was done to investigate the effects of ‎age, female sex, and being first grade on the GRAS scores, where age (t=-1.895; p=0.059) and female sex (t=6.170; p<0.001) revealed significant. Gender role perceptions and attitudes of the society can be changed in a positive way with parent education. Among the subjects of undergraduate medical education, the concept of gender needs to be emphasized more. Raising conscious graduates in terms of gender perceptions can contribute to reducing health inequalities caused by gender.
Anahtar Kelime:

Bir tıp fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik bilgi ve tutumları

Öz:
Bu çalışmanın amacı, tıp öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarını belirlemektir. Kesitsel bir çalışma yapılmıştır. Araştırmaya Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci ve 6’ıncı sınıflarından tıp öğrencileri alınmıştır. Çalışma 764 öğrenciden 518'i ile yapılmıştır. Katılımcılara, sosyo-demografik veri formu ,öğrencilerin cinsiyet rollerine ilişkin farkındalıklarını değerlendirmek için 38 maddelik Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ) yapılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 21,68±3,04 yıl idi. Öğrencilerin TCRTÖ puan ortalaması 113,45±7.36 şeklindeydi. TCRTÖ alt ölçeklerinden en yüksek ortalama puan “eşitlikçi cinsiyet rolleri”ne (33,74±5,78), en düşük puan ise “erkek cinsiyet rollerine” (12,26±4,51) aitti. Kadınların toplam TCRTÖ puan ortalamaları erkeklerden önemli ölçüde daha yüksekti. Birinci sınıf öğrencilerinin ortalama TCRTÖ puanları, altıncı sınıf öğrencilerinden istatistiksel olarak daha yüksekti. TCRTÖ puanı, yaşla anlamlı düzeyde ilişkiliydi (r= –0,23, p<0,001). Yaş, kadın cinsiyet ve birinci sınıf olmanın TCRTÖ puanları üzerindeki etkilerini araştırmak için çoklu doğrusal regresyon analizi yapıldı; burada yaş (t=-1,895; p=0,059) ve kadın cinsiyet (t=6,170 ; p<0,001) anlamlı bulundu. Ebeveyn eğitimi ile toplumun cinsiyet rolü algı ve tutumları olumlu yönde değiştirilebilir. Mezuniyet öncesi tıp eğimi konuları arasında toplumsal cinsiyet kavramının üzerinde daha fazla durulması gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet algıları açısından bilinçli mezunlar yetiştirilmesi, toplumsal cinsiyetin neden olduğu sağlık eşitsizliklerini azaltmaya katkı sağlayabilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1- Afifi M. Gender differences in mental health. Singapore Medical Journal. 2007;48(5):385.
 • 2- G. EOU. A Roadmap for Equality Between Women and Men: 2006-2010: Office for Official Publications of the European Communities; 2006.
 • 3- Gowing LR, Ali RL, Allsop S, Marsden J, Turf EE, West R, et al. Global statistics on addictive behaviours: 2014 status report. Addiction. 2015;110(6):904-19.
 • 4- Courtenay WH. Constructions of masculinity and their influence on men’s well-being. Coll Men Masculinities Theory Res Implic Pract. 2010;307.
 • 5- Saltonstall R. Healthy bodies, social bodies: men's and women's concepts and practices of health in everyday life. Soc Sci Med. 1993;36(1):7-14.
 • 6- Peralta RL. College alcohol use and the embodiment of hegemonic masculinity among European American men. Sex Roles. 2007;56(11-12):741-56.
 • 7- Sumpter KC. Masculinity and meat consumption: An analysis through the theoretical lens of hegemonic masculinity and alternative masculinity theories. Sociology Compass. 2015;9(2):104-14.
 • 8- Noone JH, Stephens C. Men, masculine identities, and health care utilisation. Sociol Health Ill.2008;30(5):711-25.
 • 9- Li J. Gender inequality, family planning, and maternal and child care in a rural Chinese county. Soc Sci Med. 2004;59(4):695-708.
 • 10- Spencer RA, Rehman L, Kirk SF. Understanding gender norms, nutrition, and physical activity in adolescent girls: a scoping review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2015;12(1):6.
 • 11- Mahaffy KA, Ward SK. The gendering of adolescents' childbearing and educational plans: Reciprocal effects and the influence of social context. Sex Roles. 2002;46(11-12):403-17.
 • 12- Akın A, Demirel S. The concept of gender and its effects on health. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Halk Sağlığı Özel Eki. 2003;25(4):73-82.
 • 13- Zeyneloğlu S, Terzioğlu F. Development and psychometric properties gender roles attitude scale. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011;40(40):409-20.
 • 14- Direk N, Irmak B. Attitudes of medical students towards gender roles at Dokuz Eylul University School of Medicine. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2017;31(3):121-8.
 • 15- Varol ZS, Çiçeklioğlu M, Taner Ş. Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2016;55(3):122-8.
 • 16- Erik von Elm E, Altman D, Egger M, Pocock S, Gøtzsche P, Vandenbroucke J. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. Ann Intern Med. 2007;147:573-7.
 • 17- Guvenç G. Kiz ve erkek üniversite öğrencilerinin aile ici etkileşime iliskin algilari ile toplumsal cinsiyet rolune iliskin tutumlari [Perceptions of female and male üniversity students to domestic interaction and their attitudes towards gender role]. 3P Dergisi. 1996;4(1):34-40.
 • 18- Kavuran E. Determination of Nursing Students' Perspectives at Ataturk University Health Sciences Faculty on Gender Equality. International Journal of Caring Sciences. 2018;11(1):108-17.
 • 19- Verdonk P, Benschop YW, De Haes HC, Lagro-Janssen TL. Medical students’ gender awareness. Sex Roles. 2008;58(3-4):222-34.
 • 20- Çelik AS, Pasinlioğlu T, Gonca T, Koyuncu H. Üniversite öğrencilerinin cinsiyet eşitliği tutumlarının belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2013;21(3):181-6.
 • 21- Karasu F, Göllüce A, Güvenç E, Çelik S. The attitudes of the university students’ regarding the gender roles. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;8:21-7.
 • 22- Adjiwanou V, Bougma M, LeGrand T. The effect of partners' education on women's reproductive and maternal health in developing countries. Soc Sci Med. 2018;197:104-15.
 • 23- Zeyneloglu S. Attitudes of Nursing Students Enrolled at Universities in Ankara Towards Gender Roles [Doctorate thesis]. Ankara: Hacettepe University Health Sciences Institute, Obstetrics and Gynecology Nursing Program; 2008.
 • 24- Robertson PA, Brown JS, Flanagan TA, Goldman ME, Learman LA, Stevens AE, et al. The Women's Health Curriculum by a problem-based learning method for medical students at the University of California, San Francisco. AJOG. 1997;176(6):1368-73.
 • 25- Verdonk P, Benschop YW, De Haes HC, Lagro-Janssen TL. From gender bias to gender awareness in medical education. Adv Health Sci.2009;14(1):135-52.
APA ARAS A, KOYCEGIZ E, ÇALIKOĞLU E, BEDİR B (2022). ASSESSMENT OF KNOWLEDGE, ATTITUDE OF MEDICAL STUDENTS IN A MEDICAL SCHOOL TOWARDS GENDER ROLES. Eskişehir Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi (Online), 7(1), 61 - 72. 10.35232/estudamhsd.944242
Chicago ARAS Aysun,KOYCEGIZ Edanur,ÇALIKOĞLU Elif OKSAN,BEDİR Banu ASSESSMENT OF KNOWLEDGE, ATTITUDE OF MEDICAL STUDENTS IN A MEDICAL SCHOOL TOWARDS GENDER ROLES. Eskişehir Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi (Online) 7, no.1 (2022): 61 - 72. 10.35232/estudamhsd.944242
MLA ARAS Aysun,KOYCEGIZ Edanur,ÇALIKOĞLU Elif OKSAN,BEDİR Banu ASSESSMENT OF KNOWLEDGE, ATTITUDE OF MEDICAL STUDENTS IN A MEDICAL SCHOOL TOWARDS GENDER ROLES. Eskişehir Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi (Online), vol.7, no.1, 2022, ss.61 - 72. 10.35232/estudamhsd.944242
AMA ARAS A,KOYCEGIZ E,ÇALIKOĞLU E,BEDİR B ASSESSMENT OF KNOWLEDGE, ATTITUDE OF MEDICAL STUDENTS IN A MEDICAL SCHOOL TOWARDS GENDER ROLES. Eskişehir Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi (Online). 2022; 7(1): 61 - 72. 10.35232/estudamhsd.944242
Vancouver ARAS A,KOYCEGIZ E,ÇALIKOĞLU E,BEDİR B ASSESSMENT OF KNOWLEDGE, ATTITUDE OF MEDICAL STUDENTS IN A MEDICAL SCHOOL TOWARDS GENDER ROLES. Eskişehir Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi (Online). 2022; 7(1): 61 - 72. 10.35232/estudamhsd.944242
IEEE ARAS A,KOYCEGIZ E,ÇALIKOĞLU E,BEDİR B "ASSESSMENT OF KNOWLEDGE, ATTITUDE OF MEDICAL STUDENTS IN A MEDICAL SCHOOL TOWARDS GENDER ROLES." Eskişehir Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi (Online), 7, ss.61 - 72, 2022. 10.35232/estudamhsd.944242