Yıl: 2021 Cilt: 29 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 113 - 123 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.24106/kefdergi.780530 İndeks Tarihi: 03-02-2022

Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale

Öz:
Purpose: Critical thinking, regarded as one of the main goals of education, is considered an important skill in the lifelonglearning process. The purpose of this research is to determine the psychometric properties of the Critical Thinking Scale inEveryday Life and to contribute to the field with a tool that can make valid and reliable measurements in this regard. Design/Methodology/Approach: The study group of the research consists of 425 students aged between 14-19. Within thescope of the research, data were collected from two different groups. Exploratory factor analysis was performed with the dataobtained from the first group, and confirmatory factor analysis was performed with the data obtained from the second group.Cronbach alpha internal consistency coefficients were calculated for the scale and its sub-dimensions using both data sets.Findings: Findings obtained revealed that it is a measurement tool that makes measurements with high reliability and validityand thus this scale can be used to determine the critical thinking skills in young people aged between 14-19 everyday life inTurkey. Highlights: In line with the findings obtained from research in which this scale was used, educational studies can be planned todevelop students' critical thinking skills.
Anahtar Kelime:

Günlük Yaşamda Eleştirel Düşünme Ölçeği’nin Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi

Öz:
Çalışmanın amacı: Eğitimin temel hedeflerinden biri olarak kabul edilen eleştirel düşünme, yaşam boyu öğrenme sürecindeönemli bir beceri olarak kabul edilmektedir. Bu araştırmanın amacı, Günlük Yaşamda Eleştirel Düşünme Ölçeği’nin psikometrikniteliklerini belirlemek ve bu konuda geçerli ve güvenilir ölçmeler yapabilecek bir araçla alana katkıda bulunmaktır. Materyal ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 14-19 yaş arası 425 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında ikifarklı gruptan veri toplanmıştır. İlk gruptan elde edilen verilerle açımlayıcı faktör analizi, ikinci gruptan elde edilen verilerledoğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Her iki veri seti ile de hem ölçeğin tamamı hem de alt boyutlar için Cronbach alfa iç tutarlılıkkatsayıları hesaplanmıştır.Bulgular: Elde edilen bulgular bu ölçeğin Türkiye’de 14-19 yaş arası gençlerin günlük yaşamda eleştirel düşünme becerilerininbelirlenmesinde kullanılabilecek, güvenirliği ve geçerliği yüksek ölçmeler yapan bir ölçme aracı olduğunu ortaya konulmuştur. Önemli Vurgular: Ölçeğin kullanıldığı araştırmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin eleştirel düşünmebecerilerini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları planlanabilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AKFIRAT O, UYUMAZ G, Uyumaz G, ÇUHADAROĞLU A (2021). Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale. , 113 - 123. 10.24106/kefdergi.780530
Chicago AKFIRAT OSMAN NEJAT,UYUMAZ Gizem,Uyumaz Gözde,ÇUHADAROĞLU Alper Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale. (2021): 113 - 123. 10.24106/kefdergi.780530
MLA AKFIRAT OSMAN NEJAT,UYUMAZ Gizem,Uyumaz Gözde,ÇUHADAROĞLU Alper Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale. , 2021, ss.113 - 123. 10.24106/kefdergi.780530
AMA AKFIRAT O,UYUMAZ G,Uyumaz G,ÇUHADAROĞLU A Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale. . 2021; 113 - 123. 10.24106/kefdergi.780530
Vancouver AKFIRAT O,UYUMAZ G,Uyumaz G,ÇUHADAROĞLU A Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale. . 2021; 113 - 123. 10.24106/kefdergi.780530
IEEE AKFIRAT O,UYUMAZ G,Uyumaz G,ÇUHADAROĞLU A "Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale." , ss.113 - 123, 2021. 10.24106/kefdergi.780530
ISNAD AKFIRAT, OSMAN NEJAT vd. "Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale". (2021), 113-123. https://doi.org/10.24106/kefdergi.780530
APA AKFIRAT O, UYUMAZ G, Uyumaz G, ÇUHADAROĞLU A (2021). Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale. Kastamonu Eğitim Dergisi, 29(4), 113 - 123. 10.24106/kefdergi.780530
Chicago AKFIRAT OSMAN NEJAT,UYUMAZ Gizem,Uyumaz Gözde,ÇUHADAROĞLU Alper Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale. Kastamonu Eğitim Dergisi 29, no.4 (2021): 113 - 123. 10.24106/kefdergi.780530
MLA AKFIRAT OSMAN NEJAT,UYUMAZ Gizem,Uyumaz Gözde,ÇUHADAROĞLU Alper Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale. Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.29, no.4, 2021, ss.113 - 123. 10.24106/kefdergi.780530
AMA AKFIRAT O,UYUMAZ G,Uyumaz G,ÇUHADAROĞLU A Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(4): 113 - 123. 10.24106/kefdergi.780530
Vancouver AKFIRAT O,UYUMAZ G,Uyumaz G,ÇUHADAROĞLU A Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(4): 113 - 123. 10.24106/kefdergi.780530
IEEE AKFIRAT O,UYUMAZ G,Uyumaz G,ÇUHADAROĞLU A "Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale." Kastamonu Eğitim Dergisi, 29, ss.113 - 123, 2021. 10.24106/kefdergi.780530
ISNAD AKFIRAT, OSMAN NEJAT vd. "Investigating the Psychometric Characteristics of Critical Thinking in Everyday Life Scale". Kastamonu Eğitim Dergisi 29/4 (2021), 113-123. https://doi.org/10.24106/kefdergi.780530