Yıl: 2005 Cilt: 39 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 39 - 45 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi

Öz:
Amaç: Radius distal uç kırığı nedeniyle kapalı redüksiyon, greftleme, K-teli ve eksternal fiksasyon, uygulanan hastalar tedavi sonuçları açısından değerlendirildi. Çalışma planı: Çalışmaya 24 hasta (15 erkek, 9 kadın; ortv yaş 34; dağılım 21-73) alındı. Kırıklar, AO sınıflamasına göre 16 hastada C2, sekiz hastada C3 tipte idi. Üç hastada açık kırık, dört hastada median sinir basısı bulguları vardı. Tedavi olarak, redüksiyon ve otolog greftlemeden (16 olgu) son¬ra K-teli (2-5 adet) ile fiksasyon ve eksternal fiksatör uygulandı. Sonuçlar, klinik olarak Gartland-Werley, radyografik olarak Stewart ölçütleri ile değerlendirildi. Dejeneratif değişiklikler Knirk-Jupiter skalasına göre sınıflandırıldı. Ortalama izlem süresi 35 ay (dağılım 25-52 ay) idi. Sonuçlar: Çalışan 19 hastanın hepsi, ortalama 3.5 ayda yaralanma öncesi aktivitelerine döndü. Radyografilerde, radial uzunluğun büyük oranda korunduğu saptandı. Eklem yüzeyinde ortalama 1.4 mm çökme gözlendi. Radial inklinasyon-da ortalama %6.7, volar tiltte %17.6 kayıp vardı. Stewart ölçütlerine göre, 12 olguda iyi, dokuz olguda orta, üç olguda kötü sonuç alındı. Eklem hareket genişliklerinde fleksiyon-ekstansiyonun %75, supinasyon-pronasyonun %70, radial-ulnar deviyasyonun %75 korunduğu görüldü. Yakalama gücünde, karşı tarafa göre %70'lik bir değere ulaşıldı. Gart¬land-Werley ölçütlerine göre, sonuçlar üç olguda mükem¬mel, sekiz olguda iyi, 10 olguda orta, üç olguda kötü bulun¬du. Knirk-Jupiter sınıflamasına göre, altı olguda dejenerasyon hiç yoktu; 11 olguda hafif, altı olguda orta, bir olguda ileri derecede dejeneratif değişiklik saptandı. Dört hastada K-teli yoluyla ilgili sorun; iki hastada erken dönemde geçici refleks sempatik distrofi; iki hastada radial sinir yüzeyel da¬lının geçtiği bölgede hipoestezi görüldü. Çıkarımlar: Radius distal uç kırıklarında (AO tip C2-Ç3) eksternal fiksasyon, otogreft ve perkütan K-teli kombinasyonu ile tedavi normale yakın radyografik ve klinik sonuçlar sağlamaktadır.
Anahtar Kelime: Kırık tespiti, internal Radius kırıkları Eksternal fiksatörler Colles kırığı Kırıklar, parçalı Hareket açıklığı, eklem El bileği yaralanmaları

Konular: Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme Ortopedi

Treatment of AO type fractures of the distal end of the radius with external fixation

Öz:
Objectives: We evaluated the results of combined treatment with closed reduction, grafting, K-wires, and external fixation in patients with fractures of the distal end of the radius. Methods: Of 24 patients (15 males, 9 females; mean age 34 years; range 21-73), 16 patients had C2, eight patients had C3 fracturejjs according to the AO classification. Three patients had open fractures, and four patients had signs of median nerve compression. Treatment included closed reduction, autologous grafting (16 cases) followed by fixation with 2 to 5 K-wires, and an external fixator. Clinical and radiographic results were assessed , according to the Gartland-Werley's and Stewart's criteria, respectively, and degenerative changes to the Knirk-Jupiter's criteria. The mean follow-up was 35 months (range 25 to 52 months). Results: All of the 19 patients who were employed returned to preinjury working conditions in a mean of 3.5 months. Radial length was preserved to a great extent. The mean amount of collapse of the joint surface was 1.4 mm. The mean loss was 6.7% in radial inclination, and 17.6% in the volar tilt. According to the Stewart's criteria, the results were good, moderate, and poor in 12, mine, and three patients, respectively. Flexion-extension (75%), supination-pronation (70%), and radial-ulnar deviation (75%) were preserved to a great extent. Grip force amounted to 70% of the healthy side. According to the Gartland-Werley criteria, three patients had excellent, eight patients had good, 10 patients had moderate, and three patients had poor results. According to the Knirk-Jupiter's criteria, degenerative changes were slight in 11 patients, moderate in six patients, and severe in one patient. Six patients had no signs of degeneration. Complications included pin track infections (n=4), early transient reflex sympathetic dystrophy (n=2), and hypoesthesia along the superficial branch of the radial nerve (n=2). Conclusion: Treatment of the distal end fractures of the radius (AO type C2-C3) with a combination of external fixation, grafting, and percutaneous K-wires provides almost normal radiologic and clinical parameters.
Anahtar Kelime: Range of Motion, Articular Wrist Injuries Fracture Fixation, Internal Radius Fractures External Fixators Colles' Fracture Fractures, Comminuted

Konular: Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme Ortopedi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • 1. Hanel DP, Jones MD, Trumble TE. Wrist fractures. Orthop Clin North Am 2002;33:35-57.
 • 2. Fernandez DL, Geissler WB. Treatment of displaced articular fractures of the radius. J Hand Surg [Am] 1991;16:375-84.
 • 3. Bass RL, Blair WF, Hubbard PP. Results of combined internal and external fixation for the treatment of severe AO-C3 fractures of the distal radius. J Hand Surg [Am] 1995;20:373-81.
 • 4. Jupiter JB, Lipton H. The operative treatment of intraarticular fractures of the distal radius. Clin Orthop 1993;(292):48-61.
 • 5. Huch K, Hunerbein M, Meeder PJ. External fixation of intraarticular fracture of the distal radius in young and old adults. Arch Orthop Trauma Surg 1996;115:38-42.
 • 6. Zanotti RM, Louis DS. Intra-articular fractures of the distal end of the radius treated with an adjustable fixator system. J Hand Surg [Am] 1997;22:428-40.
 • 7. Trumble TE, Schmitt SR, Vedder NB. Factors affecting functional outcome of displaced intra-articular distal radius fractures. J Hand Surg [Am] 1994;19:325-40.
 • 8. Knirk JL, Jupiter JB. Intra-articular fractures of the distal end of the radius in young adults. J Bone Joint Surg [Am] 1986;68:647-59.
 • 9. Stewart HD, Innes AR, Burke FD. Functional cast-bracing for Colles’ fractures. A comparison between cast-bracing and conventional plaster casts. J Bone Joint Surg [Br] 1984;66:749-53.
 • 10. Herrera M, Chapman CB, Roh M, Strauch RJ, Rosenwasser MP. Treatment of unstable distal radius fractures with cancellous allograft and external fixation. J Hand Surg [Am] 1999;24:1269-78.
 • 11. Kreder HJ, Hanel DP, McKee M, Jupiter J, McGillivary G, Swiontkowski MF. Consistency of AO fracture classification for the distal radius. J Bone Joint Surg [Br] 1996;78:726-31.
 • 12. Akmaz I, Pehlivan O, Kiral A, Solakoglu C, Arpacioglu O. Short-term results of external fixation of unstable distal radial fractures. [Article in Turkish] Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37:126-32.
 • 13. Kaempffe FA, Wheeler DR, Peimer CA, Hvisdak KS, Ceravolo J, Senall J. Severe fractures of the distal radius: effect of amount and duration of external fixator distraction on outcome. J Hand Surg [Am] 1993;18:33-41.
 • 14. Dodds SD, Cornelissen S, Jossan S, Wolfe SW. A biomechanical comparison of fragment-specific fixation and augmented external fixation for intra-articular distal radius fractures. J Hand Surg [Am] 2002;27:953-64.
 • 15. Raskin KB, Melone CP Jr. Unstable articular fractures of the distal radius. Comparative techniques of ligamentotaxis. Orthop Clin North Am 1993;24:275-86.
 • 16. Tornetta P 3rd. Intraarticular distal radius fracture. J Orthop Trauma 2001;15:453-4.
 • 17. Gupta R, Bozentka DJ, Bora FW. The evaluation of tension in an experimental model of external fixation of distal radius fractures. J Hand Surg [Am] 1999;24:108-12.
 • 18. Jakim I, Pieterse HS, Sweet MB. External fixation for intraarticular fractures of the distal radius. J Bone Joint Surg [Br] 1991;73:302-6.
 • 19. Duncan SF, Weiland AJ. Minimally invasive reduction and osteosynthesis of articular fractures of the distal radius. Injury 2001;32 Suppl 1:SA14-24.
 • 20. Ahlborg HG, Josefsson PO. Pin-tract complications in external fixation of fractures of the distal radius. Acta Orthop Scand 1999;70:116-8.
 • 21. Klein W, Dee W, Rieger H, Neumann H, Joosten U. Results of transarticular fixator application in distal radius fractures. Injury 2000;31 Suppl 1:71-7.
APA KÖMÜRCÜ M, KAMACI L, ÖZDEMİR M, ATEŞALP A, BAŞBOZKURT M (2005). Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi. , 39 - 45.
Chicago KÖMÜRCÜ Mahmut,KAMACI Levent,ÖZDEMİR M. Taner,ATEŞALP A. Sabri,BAŞBOZKURT Mustafa Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi. (2005): 39 - 45.
MLA KÖMÜRCÜ Mahmut,KAMACI Levent,ÖZDEMİR M. Taner,ATEŞALP A. Sabri,BAŞBOZKURT Mustafa Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi. , 2005, ss.39 - 45.
AMA KÖMÜRCÜ M,KAMACI L,ÖZDEMİR M,ATEŞALP A,BAŞBOZKURT M Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi. . 2005; 39 - 45.
Vancouver KÖMÜRCÜ M,KAMACI L,ÖZDEMİR M,ATEŞALP A,BAŞBOZKURT M Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi. . 2005; 39 - 45.
IEEE KÖMÜRCÜ M,KAMACI L,ÖZDEMİR M,ATEŞALP A,BAŞBOZKURT M "Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi." , ss.39 - 45, 2005.
ISNAD KÖMÜRCÜ, Mahmut vd. "Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi". (2005), 39-45.
APA KÖMÜRCÜ M, KAMACI L, ÖZDEMİR M, ATEŞALP A, BAŞBOZKURT M (2005). Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 39(1), 39 - 45.
Chicago KÖMÜRCÜ Mahmut,KAMACI Levent,ÖZDEMİR M. Taner,ATEŞALP A. Sabri,BAŞBOZKURT Mustafa Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 39, no.1 (2005): 39 - 45.
MLA KÖMÜRCÜ Mahmut,KAMACI Levent,ÖZDEMİR M. Taner,ATEŞALP A. Sabri,BAŞBOZKURT Mustafa Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, vol.39, no.1, 2005, ss.39 - 45.
AMA KÖMÜRCÜ M,KAMACI L,ÖZDEMİR M,ATEŞALP A,BAŞBOZKURT M Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2005; 39(1): 39 - 45.
Vancouver KÖMÜRCÜ M,KAMACI L,ÖZDEMİR M,ATEŞALP A,BAŞBOZKURT M Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2005; 39(1): 39 - 45.
IEEE KÖMÜRCÜ M,KAMACI L,ÖZDEMİR M,ATEŞALP A,BAŞBOZKURT M "Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi." Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 39, ss.39 - 45, 2005.
ISNAD KÖMÜRCÜ, Mahmut vd. "Radius distal uç kırıklarının (AO tip C2-C3) ekstrenal fiksatörle tedavisi". Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 39/1 (2005), 39-45.