Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri

Yıl: 2021 Cilt: 31 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 448 - 465 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14744/planlama.2021.82712

Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri

Öz:
Ekofeminist perspektif tarafından yapılan yakın tarihli çalışmalar, toplumsal cinsiyet, çevre/doğa, doğal varlıklar, müşterekler ve çevre eylemleri arasındaki karşılıklı ilişkilere işaret ederken; biyoçeşitliliğin korunmasında kadınların küresel rolünü de tartışmaktadır. Kırsalda yaşayan ve geçimi doğal varlıklara bağlı olan kadınlar ile bitki biyoçeşitliliği ve tohumların korunması arasındaki belirgin ilişki yabancı literatürde sıklıkla ifade edilmektedir; ancak bu konu Türkiye’de henüz yeterince tartışılmamıştır. Kırsalda kadınlar, tohumların çeşitliliği ve sürekliliğinden, gıda döngüsü ve güvenliğinden, yem bitkilerinden, hayvancılıktan, ormancılıktan ve daha birçok üretim ve toplumsal yeniden üretim aracından sorumludur. Kadınların bu görünmez emeği, büyük tarım şirketlerinin dikte ettiği kısır monokültürler ile biyoçeşitliliğin kadimden beri süregelen, uzun erimli varlığı arasındaki çatışmanın tam ortasındadır. Buna ek olarak, ekofeminist perspektiften bakıldığında, doğal varlıkların ve/veya ekolojik müştereklerin çitlenmesine tepki olarak ortaya çıkan çevre eylemleri içerisinde kadınların oldukça görünür, hatta ön planda olduğu dikkat çekmektedir. Çalışma, ekofeminizm, müşterekler ve çevre hareketleri kavramlarına dair yapılan literatür taraması ve Türkiye’deki çevre hareketlerine dair yapılan medya analizi aracılığıyla çevre/doğa ve kadınlar arasındaki ilişkiyi müştereklerin çitlenmesi ekseninde tartışmakta ve CBS analiz araçlarını kullanarak Türkiye’deki çevre hareketlerini mekansallaştırmaktadır.
Anahtar Kelime:

Women in the Axis of the Enclosure of Commons: Environmental Movements in Turkey from the Ecofeminist Perspective

Öz:
Recent studies by ecofeminist perspective refer to the interrelations between gender, environment/nature, natural assets, commons and environmental movements while also discuss the global role of women within the biodiversity protection. The significant relation between the plant diversity and seed protection and the rural women whose livelihood depend on the natural assets is stated in the foreign literature; however, this issue is not adequately discussed in Turkey yet. Rural women are responsible for the seed diversity and sustainability, food cycle and safety, forage crops, husbandry, forestry and many other production and common reproduction tools. This invisible labor of women is in the midst of the conflict between the barren monocultures dictated by major agricultural companies and the immemorially lasting and long-range asset of biodiversity. In addition, from the ecofeminist perspective, it is noteworthy that women are highly visible and even at the forefront in the environmental movements that emerge as a reaction to the enclosure of the natural assets and/or ecological commons. The study discusses the relationship between the natural resources and women within the axis of the enclosure of the commons through the literature review on the concepts of ecofeminism, commons and environmental movements; and spatializes the environmental movements in Turkey by using GIS analyst tools through the media analysis.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Agarwal, B. (1992). The gender and environment debate: Lessons from India. Feminist studies, 18(1), 119-158.
 • Agrawal, A. (2003). Sustainable Governance of Common-Pool Resources: Context, Methods and Politics, Annual Review of Anthropology 32: 243– 262. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.32.061002.093112.
 • Ahlers, R., & Zwarteveen, M. (2009). The Water Question in Feminism: Water Control and Gender Inequities in a Neo-Liberal Era, Gender, Place & Culture 16 (4): 409–426. DOI: 10.1080/09663690903003926.
 • Akbulut, B. (2014). Küresel, Özel ve Kamusal Mallar, Erişim tarihi: 14.04.2015, 5. Yeşil Ekonomi Konferansı, İstanbul. http://tr.boell.org/ tr/2014/11/05/kuresel-ozel-ve-kamusal-mallar.
 • Angus, I. (2008). The Myth of the Tragedy of the Commons. https://climateandcapitalism. com/2008/08/25/debunking-the-tragedy-of-thecommons.
 • Benlisoy, S. (2014). Müşterekler Üzerinde Piyasa Baskısı. Erişim tarihi: 14.04.2015, http://tr.boell.org/tr/2014/11/05/musterekler-uzerindepiyasa- baskisi. 5. Yeşil Ekonomi Konferansı, İstanbul.
 • Berkay, F. (2010). Kadınlar Doğaya Sahip Çıkıyor Kadinlar Ekolojik Donusumde içinde (ed. E. Degirmenci), Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul.
 • Biehl, J. (1991). Finding Our Way: Rethinking Ecofeminist Politics, Black Rose Books, Montreal.
 • Bollier, D., & Helfrich, S. (2015). Patterns of Commoning. Amherst, MA; Jena, Germany; Chiang Mai, Thailand: the Commons Strategies Group.
 • Breton, M. J. (1998). Women pioneers for the environment. Boston: Northeastern University Press.
 • Castree, N., & Braun, B. (Ed.). (1998). Remaking Reality: Nature at the Millenium (p. 3). London: Routledge.
 • Castree, N., & Braun, B. (2001). Social nature, Malden, MA: Blackwell Publishing.
 • Christophers, B. (2018). The new enclosure: The appropriation of public land in neoliberal Britain. Verso Trade.
 • Clement, F., Harcourt, W. J., Joshi, D., & Sato, C. (2019). Feminist political ecologies of the commons and commoning. International Journal of the Commons, 13(1), 1-15.
 • Çetin, O. B. (2005). Ekofeminizm: Kadın Doğa İlişkisi ve Ataerkillik. Sosyoekonomi, 1(1).
 • Çetinkaya, Y. D. (2008). Toplumsal hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim, 575, İletişim Yayınları, 2018.
 • De Angelis, M. (2007). The Beginning of History: Value Struggles and Global Capital. London: Pluto Press.
 • De Angelis, M., & Harvie, D. (2014). The commons. The Routledge Companion to Alternative Organization, London: Routledge, 280-294.
 • Deda, P., & Rubain, R. (2004). Women and biodiversity: The long journey from users to policy-makers. Natural Resources Forum 28, 201-204.
 • Değirmenci, E. (2010). Kadınlar Ekolojik Dönüşümde, (E. Değirmenci, Der.) Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul.
 • Dobson, A. (1995). Green political thought. Routledge.
 • Elmhirst, R. (2011). Introducing new feminist political ecologies. Geoforum, 42(2), 129-132.
 • Federici, S. (2011). Feminism and the Politics of the Commons. The Commoner, 24, http://www.commoner.org.uk/?p=113, Erişim tarihi: 10.06.2019.
 • Garner, R. (1996). Environmental politics, Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf.
 • Gibson-Graham, J. K., Cameron, J., & Healy, S. (2016). Commoning as a Postcapitalist Politics. Releasing the Commons: Rethinking the Future of the Commons (Amin, A. ve Howell, P. ed.). 192–212. New York: Routledge.
 • Harris, L. M. (2009). Gender and Emergent Water Governance: Comparative Overview of Neoliberalized Natures and Gender Dimensions of Privatization Devolution and Marketization. Gender, Place and Culture 16(4): 387–408.
 • Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons, Science, 162 (3859), 1243- 1248.
 • Harvey, D. (2012). Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution. Verso books.
 • Hazar, D., & Velibeyoğlu, K. (2019). Sustainable Management of Rural-Ecological Commons: Recommendations on eDPSIR Causal Networks, JEPE Journal of Environmental Protection and Ecology Vol. 20, No.1, sf. 348-357.
 • Hazar, D. (2020). Women in the Axis of the Enclosure of Rural-Ecological Commons, Academic Studies in Architecture, Planning and Design, Gece Publishing, 25-54.
 • Hazar Kalonya, D. & Özçam, Z. (2021). Wind Farm Conflicts on the Rural- Ecological Commons: The Case of Karaburun, Online Journal of Art and Design Vol. 9 (1), 294-313.
 • Hermodsson, E. (1984). Interview: Uppsala, International Business Week, 75-58.
 • Heynen, N., Kaika, M., & Swyngedouw, E. (2006). Urban political ecology. In the nature of cities: Urban political ecology and the politics of urban metabolism. Routledge, 1-20.
 • Howard, P. (2003). The major importance of 'minor' resources: Women and plant biodiversity. London, UK: International Institute for Environment and Development (IIED).
 • Kadirbeyoglu, Z. (2010). Yerel Direnis ve Değisim: Bergama Örnegi Kadinlar Ekolojik Donusumde içinde (ed. E. Degirmenci), Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul.
 • Kaya, I. A., & Erol, N. K. (2016). Conflicts over Locally Unwanted Land Uses (LULUs): reasons and solutions for case studies in Izmir (Turkey). Land Use Policy, 58, 83–94.
 • Krauss, C. (1993). Women and toxic waste protests: Race, class and gender as resources of resistance. Qualitative Sociology, 16(3), 247-262.
 • Linebaugh, P. (2008). The Magna Carta Manifesto. Berkeley: University of California Press.
 • Marx, K. (1867). Kapital Birinci Cilt. (Sol Yayınları, 2011), 26-27.
 • Matthew, R. A. (2002). Environment, Population and Conflict: New Modalities of Threat and Vulnerability in South Asia, Journal of International Affairs, 235-254.
 • McCright, A. M., & Xiao, C. (2014). Gender and environmental concern: Insights from recent work and for future research. Society & Natural Resources, 27(10), 1109-1113.
 • Mies, M., & Shiva, V. (1993). Ecofeminism. London: Zed Books.
 • Mies, M., Bennholdt-Thomsen, V., & Von Werlhof, C. (1988). Women: The last colony. Zed Books.
 • Mohai, P. (1992). Men, women, and the environment: An examination of the gender gap in environmental concern and activism. Society & Natural Resources, 5(1), 1-19.
 • Mollett, S., & Faria, C. (2013). Messing with gender in feminist political ecology. Geoforum, 45, 116-125.
 • Mothoagae, I. D. (2016). Reclaiming our black bodies: reflections on a portrait of Sarah (Saartjie) Baartman and the destruction of black bodies by the state. Acta Theologica, 36, 62-83.
 • MTM (2020). Medya Takip Merkezi medya analizi, https://www.medyatakip. com.tr, Erişim tarihi: 22.11.2020.
 • Nightingale, A. J. (2019). Commoning for inclusion? Political communities, commons, exclusion, property and socio-natural becomings, International Journal of the Commons, 13(1), 16-35.
 • Ostrom, E. (1990). Governing the commons: the evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press.
 • Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: polycentric governance of complex economic systems, Transnational Corporations Review 2.2, 1-12.
 • Penpecioğlu, M. (2013). Large-Scale Urban Projects, Production of Space and Neo-liberal Hegemony: A Comparative Study of Izmir, Megaron, 8(2), 97.
 • Peterson, A., & Merchant, C. (1986). ‘Peace with the earth:’ Women and the environmental movement in Sweden, Women's studies International forum (Vol. 9, No. 5-6, pp. 465-479). Pergamon.
 • Rocheleau, D. E. (1995). Gender and biodiversity: A feminist political ecology perspective. IDS bulletin, 26(1), 9-16.
 • Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., & Wangari, E. (1996). Gender and Environment: A Feminist Political Ecology Perspective (Rocheleau, D., Thomas- Slayter, B. ve Wangari, E. ed.), Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences, 3–26. New York: Routledge.
 • Rocheleau, D. (2008). Political Ecology in the Key of Policy: From Chains of Explanation to Webs of Relation. Geoforum 39(2): 716–727. DOI: 10.1080/0033 0124.2011.601193.
 • Roussopoulos, D. (2015). Politik Ekoloji: İklim Krizi ve Yeni Toplumsal Gündem. (F. D. Elhüseyni, Çev.). Sümer Yayıncılık, İstanbul.
 • Santos Junior, O. A. (2014). Urban common space, heterotopia and the right to the city: reflections on the ideas of Henri Lefebvre and David Harvey, urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana 6 (2), 146-157.
 • Sato, C., & Alarcon, J. S. (2019). Toward a postcapitalist feminist political ecology’s approach to the commons and commoning, International Journal of the Commons, 13(1), 36-61.
 • Seçkin, E. (2016). An Analysis of Selected Cases of Environmental Movements in Turkey through an Ecofeminist Approach. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Shiva, V. (1992). Women's Indigenous Knowledge and Biodiversity Conservation. India International Centre Quarterly Vol. 19 No. 1/2, Indigenous Vision: Peoples of India Attitudes to the Environment (Spring-Summer 1992), 205-214.
 • Stavrides, S. (2016). Common space: The city as commons. Zed Books Ltd.
 • Stavrides, S. (2020). The Right to the City-as-Common, 8th November World Town Planning Day Colloqium, UCTEA Chamber of City Planners, https://www.youtube.com/watch?v=9OiuvfNJvSk&feature=share&fb clid=IwAR3Gpbojt1ajXmWWQrQNMsIwz6bclKOoWM-HjppaSPi X6RQfhF9Mdb9dRCs, Access date: 08.11.2020.
 • Sultana, F. (2009). Fluid Lives: Subjectivities, Gender and Water in Rural Bangladesh. Gender, Place & Culture 16(4): 427–444. DOI:https://doi. org/10.1080/09663690903003942.
 • Tindall, D. B., Davies, S., & Mauboules, C. (2003). Activism and conservation behavior in an environmental movement: The contradictory effects of gender. Society & Natural Resources, 16(10), 909-932.
 • Türk, Ö. (2018). Yeni Toplumsal Hareketlerde Kadın Olmak Üzerine Türkiye’den Bir Örnek, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
 • Ulusal Tez Merkezi (2020). Tez arşivi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, Erişim tarihi: 10.12.2020.
 • Wägner, E., & Tamm, E. (1941). Fred med jorden [Peace with the Earth]. Stockholm: Albert Bonniers.
 • Wägner, E. (1941). Väckarklocka [Alarmclock]. Stockholm: Albert Bonniers, 1978.
 • Walljasper, J. (2014). “On the commons”, in Müştereklerimiz, Paylaştığımız Her Şey, ed. Bengi Akbulut, Metis Press, İstanbul, 25-26.
 • Yüksekkaya, Ö. (2018). Rural Women In Turkey (1923-): An Examination of The Transformation of Agriculture and the Environment in Turkey Through Gender Lenses. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Zelezny, L., & Bailey, M. (2006). A call for women to lead a different environmental movement. Organization & environment, 19(1), 103-109.
 • Zein-El Abdin, E. (1996). Development, gender, and the environment: Theoretical or contextual link? Toward an institutional analysis of gender. Journal of economic issues, 30(4), 929-947.
 • Zweifel, H. (1997). The Gendered Nature of Biodiversity Conservation. NWSA Journal Vol. 9 No.3, Women, Ecology, and the Environment, sf.107-123. Url-1: Chipko Hareketi, Hindistan, https://kuzeyormanlari.org/2015/11/ 11/agaclara-sarilarak-onlari-koruyan-cesur-yurekliler/, Erişim tarihi: 26.02.2019. Url-2: Yeşil Kuşak Hareketi, Kenya, http://www.womenaid.org/press/info/ development/greenbeltproject.html, Erişim tarihi. 16.11.2020. Url-3: Bergama Altın Madeni Direnişi, https://bianet.org/bianet/siyaset/ 160766-bergama-altin-madeni-direnisi-topragin-bekcileri, Erişim tarihi: 22.11.2020.
APA HAZAR D (2021). Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri. , 448 - 465. 10.14744/planlama.2021.82712
Chicago HAZAR DALYA Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri. (2021): 448 - 465. 10.14744/planlama.2021.82712
MLA HAZAR DALYA Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri. , 2021, ss.448 - 465. 10.14744/planlama.2021.82712
AMA HAZAR D Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri. . 2021; 448 - 465. 10.14744/planlama.2021.82712
Vancouver HAZAR D Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri. . 2021; 448 - 465. 10.14744/planlama.2021.82712
IEEE HAZAR D "Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri." , ss.448 - 465, 2021. 10.14744/planlama.2021.82712
ISNAD HAZAR, DALYA. "Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri". (2021), 448-465. https://doi.org/10.14744/planlama.2021.82712
APA HAZAR D (2021). Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri. PLANLAMA, 31(3), 448 - 465. 10.14744/planlama.2021.82712
Chicago HAZAR DALYA Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri. PLANLAMA 31, no.3 (2021): 448 - 465. 10.14744/planlama.2021.82712
MLA HAZAR DALYA Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri. PLANLAMA, vol.31, no.3, 2021, ss.448 - 465. 10.14744/planlama.2021.82712
AMA HAZAR D Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri. PLANLAMA. 2021; 31(3): 448 - 465. 10.14744/planlama.2021.82712
Vancouver HAZAR D Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri. PLANLAMA. 2021; 31(3): 448 - 465. 10.14744/planlama.2021.82712
IEEE HAZAR D "Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri." PLANLAMA, 31, ss.448 - 465, 2021. 10.14744/planlama.2021.82712
ISNAD HAZAR, DALYA. "Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri". PLANLAMA 31/3 (2021), 448-465. https://doi.org/10.14744/planlama.2021.82712