Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 147 - 152 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5222/buchd.2021.84748 İndeks Tarihi: 13-03-2023

Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors

Öz:
Objective: It was aimed to evaluate the etiology, clinical, laboratory and imaging findings and treatment methods of patients who have admitted with acute pancreatitis (AP) and progressed to chronic pancreatitis (CP) with ARP (acute recurrent pancreatitis). Methods: The data of children under the age of 18 years who were admitted to our hospital between January 2013-July 2020 and were diagnosed with acute, acute recurrent or chronic pancreatitis according to INSPPIRE diagnostic criteria were evaluated retrospectively. Results: There were 77 patients who were followed-up with the diagnosis of acute pancreatitis. Pancreatitis attack did not recur in 53/77 patients and no underlying cause was found in 35.84% (19/53) of the patients. The most common factor in those whose cause could be determined was gallstones (15.1%) (8/53). The pancreatitis attack recurred in 24 (31%) of the patients. Congenital anomalies (9/24) and hereditary pancreatitis (5/24) were the most common causes of pancreatitis in these patients and these factors were a risk factor for the recurrence of pancreatitis attack. There was no difference between the groups in terms of complications (p=0.423); however, chronicity was more common in the group with ARP (p=0.003). Conclusion: Beside the pancreatitis is a rare disease in childhood, with the increase of awareness and increased accessibility to diagnostic imaging methods, more and more pancreatitis is diagnosed day by day. Idiopathic acute pancreatitis cases still constitute the largest group. If other causes are excluded in these cases, it is important to investigate congenital anomalies, genetic and metabolic etiologies.
Anahtar Kelime:

Akut Pankreatit ve Akut Tekrarlayan Pankreatit: Klinik ve Etyolojik Faktörlerin Araştırılması

Öz:
Amaç: Çalışmamızda akut pankreatit (AP) ile başvuran ve tekrarlayan pakreatit ile kronik pankreatit (KP) ilerleyen hastaların etiyolojilerinin, klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulgularının ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ocak 2013-Temmuz 2020 yılları arasında başvuran, 18 yaşından küçük olan, INSPPIRE tanı kriterlerine göre akut, akut tekrarlayan ve kronik pankreatit tanısı alan çocukların verileri geriye dönük olarak taranmıştır Bulgular: Akut pankreatit tanısı ile izlenen 77 hasta mevcuttur. Akut pankreatit nedeniyle başvuran ve pankreatit atağı tekrarlamayan hastaların %35,84’ünde (19/53) altta yatan bir neden saptanmamıştır. Nedeni saptanabilenlerde en sık etken safra taşlarıdır (%15,1) (8/53). Hastaların 24’ünde (%31) pankreatit atağı tekrarlamıştır. Bu hastalarda konjenital anomaliler (9/24) ve kalıtsal hastalıklar (5/24) pankreatitin en sık nedenidir ve bu etkenler pankreatit atağının tekrarlaması açısından bir risk faktörüdür. Komplikasyon açısından gruplar arasında fark yoktur (p=0,423), ancak akut tekrarlayan grupta kronikleşme daha fazladır (p=0,003). Sonuç: Çocukluk çağında nadir görülen pankreatitlerin sıklığı; farkındalığın ve ileri görüntüleme yöntemlerinin artması ile her geçen gün artmaktadır. En büyük hasta grubunu hala idiyopatik akut pankreatit olguları oluşturmaktadır. Bu olgularda genetik ve metabolik nedenlerin araştırılması önemlidir. Tekrarlayan pankreatitler kronik pankreatit gelişimi açısından yakından takip edilmelidir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Uc A, Husain SZ. Pancreatitis in children. Gastroenterology. 2019;156(7):1969-78. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.12.043
 • 2. Pohl JF, Uc A. Paediatric pancreatitis. Curr Opin Gastroenterol. 2015;31(5):380-6. https://doi.org/10.1097/MOG.0000000000000197
 • 3. Bai HX, Lowe ME, Husain SZ. What have we learned about acute pancreatitis in children? J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011;52(3):262-70. https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e3182061d75
 • 4. Kumar S, Ooi CY, Werlin S, et al. Risk Factors Associated With Pediatric Acute Recurrent and Chronic Pancreatitis: Lessons From INSPPIRE. JAMA Pediatr. 2016;170(6):562-9. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2015.4955
 • 5. Morinville VD, Husain SZ, Bai H, et al. Definitions of pediatric pancreatitis and survey of present clinical practices. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(3):261-5. https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e31824f1516
 • 6. Malathi Sathiyasekaran, Vishnu Biradar, Ganesh Ramaswamy, et al. Pancreatitis in Children.Indian J Pediatr. 2016;83(12- 13):1459-72. https://doi.org/10.1007/s12098-016-2115-1
 • 7. Werlin SL, Kugathasan S, Frautschy BC. Pancreatitis in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003;37(5):591-5. https://doi.org/10.1097/00005176-200311000-00017
 • 8. Sánchez-Ramírez CA, Larrosa-Haro A, Flores-Martínez S, Sánchez-Corona J, Villa-Gómez A, Macías-Rosales R. Acute and recurrent pancreatitis in children: etiological factors. Acta Paediatr. 2007;96(4):534-7. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2007.00225.x
 • 9. Yeung CY, Lee HC, Huang FY, et al. Pancreatitis in children-- experience with 43 cases. Eur J Pediatr. 1996;155(6):458- 63. https://doi.org/10.1007/BF01955181
 • 10. Sweeny KF, Lin TK, Nathan JD, et al. Rapid Progression of Acute Pancreatitis to Acute Recurrent Pancreatitis in Children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019;68(1):104-9. https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000002145
 • 11. Kumar S, Ooi CY, Werlin S, et al. Risk Factors Associated With Pediatric Acute Recurrent and Chronic Pancreatitis: Lessons From INSPPIRE. JAMA Pediatr. 2016;170(6):562-9. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2015.4955
 • 12. Lin TK, Abu-El-Haija M, Nathan JD, et al. Pancreas Divisum in Pediatric Acute Recurrent and Chronic Pancreatitis: Report From INSPPIRE. J Clin Gastroenterol. 2019;53(6):e232-8. https://doi.org/10.1097/MCG.0000000000001063
 • 13. Darge K, Anupindi S. Pancreatitis and the role of US, MRCP and ERCP. Pediatr Radiol. 2009;39(Suppl 2):S153-7. https://doi.org/10.1007/s00247-009-1145-5
 • 14. Restrepo R, Hagerott HE, Kulkarni S, Yasrebi M, Lee EY. Acute Pancreatitis in Pediatric Patients: Demographics, Etiology, and Diagnostic Imaging. AJR Am J Roentgenol. 2016;206(3):632-44. https://doi.org/10.2214/AJR.14.14223
 • 15. Fonseca Sepúlveda EV, Guerrero-Lozano R. Acute pancreatitis and recurrent acute pancreatitis: an exploration of clinical and etiologic factors and outcomes. J Pediatr (Rio J). 2019;95(6):713-9. https://doi.org/10.1016/j.jped.2018.06.011
 • 16. Schneider A, Whitcomb DC. Hereditary pancreatitis: a model for inflammatory diseases of the pancreas. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2002;16(3):347-63. https://doi.org/10.1053/bega.2002.0311
 • 17. Poddar U, Yachha SK, Borkar V, Srivastava A. Is acute recurrent pancreatitis in children a precursor of chronic pancreatitis? A long-term follow-up study of 93 cases. Dig Liver Dis. 2017;49(7):796-801. https://doi.org/10.1016/j.dld.2017.02.019
APA HOŞNUT F, ŞAHİN G, ÇAĞLAR A, GÜLERAY N, ERDOĞAN D (2021). Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors. , 147 - 152. 10.5222/buchd.2021.84748
Chicago HOŞNUT Ferda ÖZBAY,ŞAHİN Gülseren EVİRGEN,ÇAĞLAR Ayla AKCA,GÜLERAY Naz,ERDOĞAN Derya Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors. (2021): 147 - 152. 10.5222/buchd.2021.84748
MLA HOŞNUT Ferda ÖZBAY,ŞAHİN Gülseren EVİRGEN,ÇAĞLAR Ayla AKCA,GÜLERAY Naz,ERDOĞAN Derya Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors. , 2021, ss.147 - 152. 10.5222/buchd.2021.84748
AMA HOŞNUT F,ŞAHİN G,ÇAĞLAR A,GÜLERAY N,ERDOĞAN D Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors. . 2021; 147 - 152. 10.5222/buchd.2021.84748
Vancouver HOŞNUT F,ŞAHİN G,ÇAĞLAR A,GÜLERAY N,ERDOĞAN D Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors. . 2021; 147 - 152. 10.5222/buchd.2021.84748
IEEE HOŞNUT F,ŞAHİN G,ÇAĞLAR A,GÜLERAY N,ERDOĞAN D "Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors." , ss.147 - 152, 2021. 10.5222/buchd.2021.84748
ISNAD HOŞNUT, Ferda ÖZBAY vd. "Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors". (2021), 147-152. https://doi.org/10.5222/buchd.2021.84748
APA HOŞNUT F, ŞAHİN G, ÇAĞLAR A, GÜLERAY N, ERDOĞAN D (2021). Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 11(2), 147 - 152. 10.5222/buchd.2021.84748
Chicago HOŞNUT Ferda ÖZBAY,ŞAHİN Gülseren EVİRGEN,ÇAĞLAR Ayla AKCA,GÜLERAY Naz,ERDOĞAN Derya Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi 11, no.2 (2021): 147 - 152. 10.5222/buchd.2021.84748
MLA HOŞNUT Ferda ÖZBAY,ŞAHİN Gülseren EVİRGEN,ÇAĞLAR Ayla AKCA,GÜLERAY Naz,ERDOĞAN Derya Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, vol.11, no.2, 2021, ss.147 - 152. 10.5222/buchd.2021.84748
AMA HOŞNUT F,ŞAHİN G,ÇAĞLAR A,GÜLERAY N,ERDOĞAN D Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2021; 11(2): 147 - 152. 10.5222/buchd.2021.84748
Vancouver HOŞNUT F,ŞAHİN G,ÇAĞLAR A,GÜLERAY N,ERDOĞAN D Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2021; 11(2): 147 - 152. 10.5222/buchd.2021.84748
IEEE HOŞNUT F,ŞAHİN G,ÇAĞLAR A,GÜLERAY N,ERDOĞAN D "Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors." İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 11, ss.147 - 152, 2021. 10.5222/buchd.2021.84748
ISNAD HOŞNUT, Ferda ÖZBAY vd. "Acute Pancreatitis vs. Acute Recurrent Pancreatitis: Investigation of Clinical and Etiological Factors". İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi 11/2 (2021), 147-152. https://doi.org/10.5222/buchd.2021.84748