CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ

Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 48 Sayfa Aralığı: 1 - 20 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-02-2022

CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ

Öz:
Medeni yargıda davalı cevap dilekçesi vermek mecburiyetinde değildir. Cevap dilekçesi vermeyen davalı Hukuk Muhakeme- leri Kanunu’nun 128. maddesi uyarınca davacının iddialarını inkâr etmiş sayılmaktadır. Cevap dilekçesi vermeyen davalıya delillerini ileri sürebilmesi için mahkeme tarafından süre verilip verilemeyeceği ve böyle bir davalının ne zamana kadar delil ileri sürebileceği tartışmalıdır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka- nunu’yla, delillerin ileri sürülmesi bakımından, 1086 sayılı mül- ga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na kıyasla daha katı bir anlayış benimsenmiştir. Bu çalışmada cevap dilekçesi vermeyen davalının delil ileri sürme hakkının kapsamı hem ilk derece yar- gılaması hem de kanun yolu aşaması bakımından konuya ilişkin Yargıtay kararları ve doktrinde savunulan görüşler ışığında ele alınacaktır.
Anahtar Kelime:

On Whether the Defendant, Who did not File a Reply Petition, will Put Forward Evidence

Öz:
In civil court, the defendant is not obliged to file a reply petition. A defendand who does not submit a request for answers is con- sidered to have denied all the facts asserted by the plaintiff (art. 128 the law on Civil Procedure 6100). It is debatable whether a defendant who has not filed a response petition can be given time by the court to put forward his evidence, and how long such a defendant can put forward evidence. With the law on Civil Pro- cedure 6100, a stricter understanding was adopted in terms of asserting evidence compared to the former law on Civil Proce- dure of 1086. In this study, the scope of the defendant’s right to submit evidence, which does not submit a response petition, will be considered in the light of the decisions of the Supreme Court and the opinions defended in the doctrine on this issue in terms of both the first instance trial and the legal path stage.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA akil c (2021). CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ. , 1 - 20.
Chicago akil cenk CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ. (2021): 1 - 20.
MLA akil cenk CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ. , 2021, ss.1 - 20.
AMA akil c CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ. . 2021; 1 - 20.
Vancouver akil c CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ. . 2021; 1 - 20.
IEEE akil c "CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ." , ss.1 - 20, 2021.
ISNAD akil, cenk. "CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ". (2021), 1-20.
APA akil c (2021). CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0(48), 1 - 20.
Chicago akil cenk CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0, no.48 (2021): 1 - 20.
MLA akil cenk CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.48, 2021, ss.1 - 20.
AMA akil c CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2021; 0(48): 1 - 20.
Vancouver akil c CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2021; 0(48): 1 - 20.
IEEE akil c "CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ." Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0, ss.1 - 20, 2021.
ISNAD akil, cenk. "CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL İLERİ SÜRÜP SÜREMEYECEĞİ MESELESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 48 (2021), 1-20.