Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 79 - 86 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/nurses.2020-77202

Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi

Öz:
Amaç: Gebelikte, kadınlarda yüksek oranda stria gravidarum görülebilmekte ve bu durum kadınlarda estetik açıdan sorun olarak algılanabilmekte, yoğun olarak görülen stria gravidarum, vajinal yırtık riskini artırabilmektedir. Bu çalışma, stria gravidarumu etkileyen faktörler ve vajinal yırtık arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel ve ilişki arayıcı tipte olan bu araştırma, 15 Kasım 2019 ve 15 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği ve Elazığ Şehir Hastanesi’nin obstetri polikliniğine vajinal doğum yaptıktan sonra kontrole gelen kadınlar oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini, 550 vajinal doğum yapmış kadın oluşturmuştur. Veriler, anket formu ve Fitzpatrick cilt tipi skalası ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t-testi, ki-kare ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 28,15±4,75 olarak bulunmuştur. Kadınların 414 (%75,3)’ünde stria varlığı tespit edilmiştir. Araştırmada, ailede stria gravidarum varlığı, cilt tipi ve gebelikte alınan kilonun stria gravidarum gelişimini etkilediği belirlenmiştir. Stria gravidarum ile vajinal yırtık arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır (p=0,450). Sonuç: Araştırmada, kadınların çoğunda stria gravidarum görüldüğü saptanmıştır. Ayrıca cilt tipi, ailede stria gravidarum öyküsü ve gebelikte alınan kilonun stria gravidarum için risk faktörü olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre stria gravidarum ile vajinal yırtık arasındaki ilişkiyi inceleyen kapsamlı çalışmalar yapılması, stria gravidarum açısından risk oluşturan gebelere danışmanlık yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Factors Affecting Striae Gravidarum in Pregnancy and Relationship with the Vaginal Tear

Öz:
Objective: Striae gravidarum may be observed at a high ratio in women during pregnancy, and this situation may be considered as an aesthetical problem observed in woman, and striae gravidarum, which is observed intensely, may increase the risk of vaginal tearing. This study is conducted to determine the relationship between factors that affect striae gravidarum and vaginal tearing. Material and Methods: This research, which is of sectional-correlational type, was con ducted between November 15, 2019 and February 15, 2020. The universe of the study consisted of women who came to the obstetrics outpatient clinic of a Fırat University Medical Faculty Hospital and Elazığ City Hospital for control after vaginal delivery. Study sample was comprised of 550 women, who gave birth by vaginal delivery. Data were collected by questionnaire form and Fitzpatrick skin type scale. Descriptive statistics, t-test and chi-square in independent groups and logistic regression analysis were used during assessment of data. Results: Average age of women, who participated to the research, was found as 28.15±4.75. 72.6% of the women was diagnosed with striae. In the research, it is determined that presence of striae gravidarum in the family, skin type and weight gained during pregnancy affect the development of striae gravidarum. No significant correlation was found between striae gravidarum and vaginal tearing (p=0.450). Conclusion: In the research, it is determined that striae gravidarum is observed in women at a high ratio. According to the results obtained from the research, we may suggest conducting comprehensive studies that examine the relationship between striae gravidarum and vaginal tearing, providing consultancy services to pregnant women, whose skin type is risky in terms of striae gravidarum, and to inform pregnant women on the importance of weight control.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Nusrat U, Asim SA, Soomro S, Gitay MN, Iqbal S, Waqar F, et al. Stria gravidarum; evaluation of quality of life among pregnant women with stria gravidarum- a cross sectional study. Professional Med J. 2019;26(1): 116-21.[Crossref]
 • 2. Kocaöz S, Gördeles Beşer N, Kizilirmak A. Striae gravidarum in primigravid women: prevalence, risk factors, prevention interventions and body image. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019:1-7.[PubMed]
 • 3. Teskereci G, Boz İ, Şahin Aydus H. Determination of complementary therapies for prevention of striae gravidarum. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereology. 2018;52(1):29- 32.[Crossref]
 • 4. Brennan M, Clarke M, Newell J, Devane D. Prevention of striae gravidarum: study protocol for a pilot randomised controlled trial. Trials. 2018;19(1):553. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 5. Farahnik B, Park K, Kroumpouzos G, Murase J. Striae gravidarum: Risk factors, prevention, and management. Int J Womens Dermatol. 2016;3(2):77-85. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 6. Abbas AM, Kamel FM, Salman SA. Clinical significance and treatment of striae gravidarum during pregnancy: a review article. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2019;8(1):368-71.[Crossref]
 • 7. Timur Taşhan S, Sever D. Striae gravidarum and related factors. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;15(1):33-9. [Link]
 • 8. Mayanglambam P, Negi R. Prediction of perineal tear by striae gravidarum score. International Journal of Academic Research and Development. 2019;4(1):103-5.[Link]
 • 9. Patel N, Shah N, Desai G. Can perineal tear be predicted by severity of striae gravidarum score? Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2019;8(6):2183-7.[Crossref]
 • 10. Halperin O, Raz I, Ben-Gal L, Or-Chen K, Granot M. Prediction of perineal trauma during childbirth by assessment of striae gravidarum score. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2010;39(3):292-7.[Crossref] [PubMed]
 • 11. Canpolat F, Kaya Akış H, Çevirgen Cemil B, Eskioğlu F. [Investigation of risk factors associated with striae gravidarum in Turkish primipara pregnants]. Türkderm. 2010;44(1):28-31. [Link]
 • 12. Thomas RG, Liston WA. Clinical associations of striae gravidarum. J Obstet Gynaecol. 2004;24(3):270-1.[Crossref] [PubMed]
 • 13. Atwal GS, Manku LK, Griffiths CE, Polson DW. Striae gravidarum in primiparae. Br J Dermatol. 2006;155(5):965-9.[Crossref] [PubMed]
 • 14. Ghasemi A, Gorouhi F, Rashighi-Firoozabadi M, Jafarian S, Firooz A. Striae gravidarum: associated factors. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2007;21(6):743-6. [Crossref] [PubMed]
 • 15. Kılıç A, Çakmak S, Atalay C, Atıcı E, Er O, Yakut K, et al. [Development of stria gravidarum in pregnant women and associated factors]. Türkderm. 2015;49(2):95-100.[Crossref]
 • 16. Chang AL, Agredano YZ, Kimball AB. Risk factors associated with striae gravidarum. J Am Acad Dermatol. 2004;51(6):881-5.[Crossref] [PubMed]
 • 17. Salter SA, Kimball AB. Striae gravidarum. Clin Dermatol. 2006;24(2):97-100. [Crossref] [PubMed]
 • 18. Ersoy E, Ersoy AO, Yasar Celik E, Tokmak A, Ozler S, Tasci Y. Is it possible to prevent striae gravidarum? J Chin Med Assoc. 2016;79(5): 272-5. [Crossref] [PubMed]
 • 19. Moloody M, ZH, Rezaei M, Bahrami N, Sloeimani MA. Stria gravidarum risk factors in primaparae pregnant women. Nurs Midwifery J. 2014;12(3):207-13.[Link]
 • 20. Liu L, Huang J, Wang Y, Li Y. Risk factors of striae gravidarum in Chinese primiparous women. PLoS One. 2018;13(6):e0198720. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 21. Picard D, Sellier S, Houivet E, Marpeau L, Fournet P, Thobois B, et al. Incidence and risk factors for striae gravidarum. J Am Acad Dermatol. 2015;73(4):699-700.[Crossref] [PubMed]
 • 22. Kapadia S, Kapoor S, Parmar K, Patadia K, Vyas M. Prediction of perineal tear during childbirth by assessment of striae gravidarum score. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2014;3(1):208-12.[Link]
APA YÜKSEKOL Ö, DUMAN M, TAŞHAN S (2021). Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi. , 79 - 86. 10.5336/nurses.2020-77202
Chicago YÜKSEKOL Özlem DOĞAN,DUMAN MESUDE,TAŞHAN Sermin TIMUR Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi. (2021): 79 - 86. 10.5336/nurses.2020-77202
MLA YÜKSEKOL Özlem DOĞAN,DUMAN MESUDE,TAŞHAN Sermin TIMUR Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi. , 2021, ss.79 - 86. 10.5336/nurses.2020-77202
AMA YÜKSEKOL Ö,DUMAN M,TAŞHAN S Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi. . 2021; 79 - 86. 10.5336/nurses.2020-77202
Vancouver YÜKSEKOL Ö,DUMAN M,TAŞHAN S Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi. . 2021; 79 - 86. 10.5336/nurses.2020-77202
IEEE YÜKSEKOL Ö,DUMAN M,TAŞHAN S "Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi." , ss.79 - 86, 2021. 10.5336/nurses.2020-77202
ISNAD YÜKSEKOL, Özlem DOĞAN vd. "Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi". (2021), 79-86. https://doi.org/10.5336/nurses.2020-77202
APA YÜKSEKOL Ö, DUMAN M, TAŞHAN S (2021). Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13(1), 79 - 86. 10.5336/nurses.2020-77202
Chicago YÜKSEKOL Özlem DOĞAN,DUMAN MESUDE,TAŞHAN Sermin TIMUR Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 13, no.1 (2021): 79 - 86. 10.5336/nurses.2020-77202
MLA YÜKSEKOL Özlem DOĞAN,DUMAN MESUDE,TAŞHAN Sermin TIMUR Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, 2021, ss.79 - 86. 10.5336/nurses.2020-77202
AMA YÜKSEKOL Ö,DUMAN M,TAŞHAN S Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2021; 13(1): 79 - 86. 10.5336/nurses.2020-77202
Vancouver YÜKSEKOL Ö,DUMAN M,TAŞHAN S Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2021; 13(1): 79 - 86. 10.5336/nurses.2020-77202
IEEE YÜKSEKOL Ö,DUMAN M,TAŞHAN S "Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi." Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13, ss.79 - 86, 2021. 10.5336/nurses.2020-77202
ISNAD YÜKSEKOL, Özlem DOĞAN vd. "Gebelikte Stria Gravidarumu Etkileyen Faktörler ve Vajinal Yırtık ile İlişkisi". Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 13/1 (2021), 79-86. https://doi.org/10.5336/nurses.2020-77202