Yıl: 2021 Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 16 - 22 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/yeditepe.2021.50469 İndeks Tarihi: 18-02-2022

Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Er:YAG lazer ya da yüksek hızlı döner aletler ile kavite hazırlığı yapılan ve üç farklı akışkan kompozit materyali kullanılarak gerçekleştirilen sınıf V restorasyonlarda kenar mikrosızıntılarının incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu in-vitro çalışmada, toplam 33 adet üçüncü büyük azı dişlerinin bukkal ve lingual yüzeylerinde Er:YAG lazer ya da frez kullanılarak sınıf V kaviteler hazırlanan örnekler altı gruba (n=11) ayrıldı ve üretici firmanın talimatlarına uygun olarak üç farklı akışkan kompozit ile restore edildi. Grup 1: Lazer ile hazırlık (lh)+Estelite Flow Quick High flow (EF); Grup 2: lh+G-aenial Flo (GF); Grup 3: lp+Herculite XRV Ultra Akış (HF); Grup 4: Frez ile hazırlık (fh)+EF; Grup 5: fh+GF; Grup 6: fh+HF. Isısal çevrim uygulanmasının ardından örnekler %0,5 metilen mavisi solüsyonunda 24 saat süresince bekletildi. Boya penetrasyonu sonucu oluşan mikrosızıntı, stereomikroskop altında x40 büyütme ile incelendi. Verilerin analizinde Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı (p<0,05). Bulgular: Grup 3’te oluşan mikrosızıntı düzeyi grup 2’ye göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede düşük bulunurken (p:0,042), diğer gruplar arasındaki mikrosızıntı düzeylerinde anlamlı bir farklılık saptanmadı. Gruplardaki gingival ve oklüzal yüzeyler karşılaştırıldığında mikrosızıntı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p<0,05). Sonuç: Sınıf V kavite hazırlığında yüksek hızlı döner alet ya da Er:YAG lazer uygulaması ve bu kavitelerin restorasyonlarında farklı akışkan kompozit materyallerinin kullanılması, oklüzal ve gingival kenarlarda oluşan mikrosızıntı düzeyini etkilememektedir.
Anahtar Kelime:

Assessment of the marginal microleakage of flowable composites in class V cavities prepared by Er:YAG laser and high-speed bur

Öz:
Aim: The aim of this study was to examine the Er:YAG laser and high-speed bur cavity preparation on the marginal microleakage of class V cavities restored with three different flowable composites. Materials and Methods: This in-vitro study was conducted on class V cavities prepared on buccal and lingual surfaces of 33 third molar teeth in six groups (n=11) of Er:YAG laser and bur preparation. The cavities were restored with three different flowable composites according to the manufacturer’s instructions. Group 1: Laser preparation (lp)+Estelite Flow Quick High flow (EF); Group 2: lp+G-aenial Flo (GF); Group 3: lp+Herculite XRV Ultra Flow (HF); Group 4: Bur preparation (bp)+EF; Group 5: bp+GF; Group 6: bp+HF. After thermocycling, the teeth were immersed in 0.5% methylene blue dye for 24 hours. The teeth were examined under a stereomicroscope at ×40 magnification to detect the microleakage. Data were analyzed by Kruskal-Wallis and Mann Whitney U tests (p<0.05). Results: While the microleakage in group 3 was found significantly lower than group 2 (p:0.042), there was no significant difference among the other groups (p>0.05). In terms of gingival and occlusal surfaces, no statistically significant difference in microleakage was observed among all groups (p>0.05). Conclusion: Class V cavity preparations with high-speed bur and Er:YAG laser, and the use of different flowable composites did not influence the microleakage at the gingival or occlusal margins.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Soni HK, Sharma A, Sood PB. A comparative clinical study of various methods of caries removal in children. Eur Arch Paediatr Dent 2014; 16: 19-26.
 • 2. Juntavee A, Juntavee N, Peerapattana J, Nualkaew N, Sutthisawat S. Comparison of Marginal Microleakage of Glass Ionomer Restorations in Primary Molars Prepared by Chemomechanical Caries Removal (CMCR), Erbium: Yttrium Aluminum-Garnet (Er:YAG) Laser and Atraumatic Restorative Technique (ART). Int J Clin Pediatr Dent 2013; 6: 75-79.
 • 3. Bahrololoomi Z, Heydari E. Assessment of Tooth Preparation via Er:YAG Laser and Bur on Microleakage of Dentin Adhesives. J Dent (Tehran) 2014; 11: 172-179.
 • 4. Van As G. Erbium lasers in dentistry. Dent Clin North Am 2004; 48: 1017-1059.
 • 5. Bader C, Krejci I. Indications and limitations of Er:YAG laser applications in dentistry. Am J Dent 2006; 19: 178- 186.
 • 6. Verma S, Chaudhari P, Maheshwari S, Singh R. Laser in dentistry: An innovative tool in modern dental practice. Natl J Maxillofac Surg 2012; 3: 124-132.
 • 7. Tuna EB, Ozel E, Kasimoglu Y, Firatli E. Investigation of the Er: YAG laser and diamond bur cavity preparation on the marginal microleakage of Class V cavities restored with different flowable composites. Microsc Res Tech 2017; 80: 530-536.
 • 8. Li T, Zhang X, Shi H, Ma Z, Lv B, et. al. Er:YAG laser application in caries removal and cavity preparation in children: a meta-analysis. Lasers Med Sci 2019; 34: 273-280
 • 9. Guven Y, Aktoren O. Shear bond strength and ultrastructural interface analysis of different adhesive systems to Er:YAG laser-prepared dentin. Lasers Med Sci 2015; 30: 769-778.
 • 10. Nematollahi H, Bagherian A, Ghazvini K, Esmaily H, Mina AM. Microbial microleakage assessment of class v cavities restored with different materials and techniques: A laboratory study. Dent Res J (Isfahan) 2017; 14: 344- 350.
 • 11. Bonilla ED, Stevenson RG, Caputo AA, White SN. Microleakage resistance of minimally invasive Class I flowable composite restorations. Oper Dent 2012; 37: 290-298.
 • 12. Ozel E, Soyman M. Effect of fiber nets, application techniques and flowable composites on microleakage and the effect of fiber nets on polymerization shrinkage in class II MOD cavities. Oper Dent 2009; 34: 174-180.
 • 13. Awliya WY, El-Sahn AM. Leakage pathway of Class V cavities restored with different flowable resin composite restorations. Oper Dent 2008; 33: 31-36.
 • 14. Malekafzali B, Asnaashari M, Javadi F. Comparison of marginal microleakage of flowable composite restorations in primary canine teeth prepared with high-speed diamond bur, ER:YAG laser and ER,CR:YSGG laser. Laser Ther 2017; 26: 195-202.
 • 15. Yılmaz EK, Çelik EU, Savaş S, Bölükbaşı B. Sınıf V Kavitelerde Kendinden Bağlanabilen Akışkan Kompozitlerin Mikrosızıntılarının Karşılaştırılması. Cumhur Dent J 2015; 18: 116-127.
 • 16. Jordehi A, Shahabi M, Akbari A. Comparison of self-Adhering flowable composite microleakage with several types of bonding agent in class v cavity restoration. Dent Res J (Isfahan) 2019; 16: 257-263.
 • 17. Ghandehari M, Mighani G, Shahabi S, Chiniforush N, Shirmohammadi Z. Comparison of Microleakage of Glass Ionomer Restoration in Primary Teeth Prepared by Er: YAG Laser and the Conventional Method. J Dent (Tehran) 2012; 9: 215-220.
 • 18. Trelles KT, Arnabat J, España-Tost T. Microleakage in class V cavities with self-etching adhesive system and conventional rotatory or laser Er, Cr:YSGG. Laser Ther 2012; 21: 255-268.
 • 19. Baygin O, Korkmaz FM, Arslan I. Effects of different types of adhesive systems on the microleakage of compomer restorations in class V cavities prepared by Er,Ccr:YSGG laser in primary teeth. Dent Mater J 2012; 31: 206-214.
 • 20. Shahabi S, Ebrahimpour L, Walsh LJ. Microleakage of composite resin restorations in cervical cavities prepared by Er,Cr:YSGG laser radiation. Aust Dent J 2008; 53: 172-175.
 • 21. Fattah T, Kazemi H, Fekrazad R, Assadian H, Kalhori KAM. Er,Cr:YSGG laser influence on microleakage of class v composite resin restorations. Lasers Med Sci 2013; 28: 1257-1262.
 • 22. Yazici AR, Yıldırım Z, Antonson SA, Kilinc E, Koch D, Antonson DE, et al. Comparison of the Er,Cr:YSGG laser with a chemical vapour deposition bur and conventional techniques for cavity preparation: A microleakage study. Lasers Med Sci 2012; 37: 23-29.
 • 23. Shafiei F, Memarpour M. Effect of acid etching on long-term microleakage of nano ionomer restorations in bur- and laser-prepared cavities in primary teeth. J Dent Child 2015; 82: 3-9.
 • 24. Rossi RR, Aranha AC, Eduardo CDP, Ferreira LS, Navarro R, et. al. Microleakage of glass ionomer restoration in cavities prepared by Er,Cr:YSGG laser irradiation in primary teeth. J Dent Child 2008; 75: 151-157.
 • 25. Korkmaz FM, Baygin O, Tuzuner T, Bagis B, Arslan I. The effect of an erbium, chromium: Yttrium-scandium-gallium-garnet laser on the microleakage and bond strength of silorane and micro-hybrid composite restorations. Eur J Dent 2013; 7: S033-S040.
APA Üstün N, Guven Y, Dinçer A, Tuna E, Ozel E (2021). Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması. , 16 - 22. 10.5505/yeditepe.2021.50469
Chicago Üstün Nilüfer,Guven Yeliz,Dinçer Asiye Nur,Tuna Elif Bahar,Ozel Emre Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması. (2021): 16 - 22. 10.5505/yeditepe.2021.50469
MLA Üstün Nilüfer,Guven Yeliz,Dinçer Asiye Nur,Tuna Elif Bahar,Ozel Emre Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması. , 2021, ss.16 - 22. 10.5505/yeditepe.2021.50469
AMA Üstün N,Guven Y,Dinçer A,Tuna E,Ozel E Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması. . 2021; 16 - 22. 10.5505/yeditepe.2021.50469
Vancouver Üstün N,Guven Y,Dinçer A,Tuna E,Ozel E Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması. . 2021; 16 - 22. 10.5505/yeditepe.2021.50469
IEEE Üstün N,Guven Y,Dinçer A,Tuna E,Ozel E "Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması." , ss.16 - 22, 2021. 10.5505/yeditepe.2021.50469
ISNAD Üstün, Nilüfer vd. "Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması". (2021), 16-22. https://doi.org/10.5505/yeditepe.2021.50469
APA Üstün N, Guven Y, Dinçer A, Tuna E, Ozel E (2021). Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması. 7tepe Klinik, 17(1), 16 - 22. 10.5505/yeditepe.2021.50469
Chicago Üstün Nilüfer,Guven Yeliz,Dinçer Asiye Nur,Tuna Elif Bahar,Ozel Emre Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması. 7tepe Klinik 17, no.1 (2021): 16 - 22. 10.5505/yeditepe.2021.50469
MLA Üstün Nilüfer,Guven Yeliz,Dinçer Asiye Nur,Tuna Elif Bahar,Ozel Emre Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması. 7tepe Klinik, vol.17, no.1, 2021, ss.16 - 22. 10.5505/yeditepe.2021.50469
AMA Üstün N,Guven Y,Dinçer A,Tuna E,Ozel E Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması. 7tepe Klinik. 2021; 17(1): 16 - 22. 10.5505/yeditepe.2021.50469
Vancouver Üstün N,Guven Y,Dinçer A,Tuna E,Ozel E Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması. 7tepe Klinik. 2021; 17(1): 16 - 22. 10.5505/yeditepe.2021.50469
IEEE Üstün N,Guven Y,Dinçer A,Tuna E,Ozel E "Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması." 7tepe Klinik, 17, ss.16 - 22, 2021. 10.5505/yeditepe.2021.50469
ISNAD Üstün, Nilüfer vd. "Er:YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması". 7tepe Klinik 17/1 (2021), 16-22. https://doi.org/10.5505/yeditepe.2021.50469