Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl: 2021 Cilt: 41 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 53 - 89 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 21-02-2022

Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki öğretim üyelerinin Covid-19 küresel salgın sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 77 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Veriler 30 Eylül - 8 Ekim 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Nitel araştırma yöntemi desenlerinden durum çalışması ile gerçekleştirilen bu araştırmada, veri toplama aracı olarak standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formundan yararlanılmış ve verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bazı bulgulara göre, öğretim üyeleri küresel salgın sürecinde teknolojik okuryazarlık kazanılması, küresel salgın sürecinde acil eğitim devamlılığı sağlaması ve alışılmadık bir deneyim yaratması gibi açılardan uzaktan eğitimi olumlu bulmuştur. Altyapı eksikliği, sürece hazırlıksız yakalanılması ve öğrencilerin sisteme erişiminde yaşanan fırsat eşitsizlikleri ise uzaktan eğitimdeki problemli noktalar olarak belirtilmiştir. Öğretim üyeleri, kurumların uzaktan eğitim altyapısının güçlendirilmesi için kaynak ayrılması, ortak tek bir ulusal sistem kurulması ve acil durumlara ilişkin eylem planı hazırlanması gibi önerilerde bulunmuşlardır. Son olarak, gelecekte, uzaktan eğitime yenilikçi teknolojilerin entegre edileceği, bilimsel etkinliklerin uzaktan gerçekleştirileceği ve yeni uzaktan eğitim uygulamalarına geçiş yapılacağı gibi bazı öngörülerde de bulunmuşlardır.
Anahtar Kelime:

Examination of the Views of Faculty Members in Turkey Related to Distance Education Applications in the Covid19 Pandemic Process

Öz:
The aim of this study was to examine distance education applications in the Covid-19 pandemic process in Turkey according to faculty members’ views. The study group of the research consists of 77 faculty members. The data were collected between September 30 and October 8, 2020. This research was carried out with case study, one of the qualitative research method design. Research data were collected with standardized open-ended interviews form and analyzed with content analysis. According to findings, faculty members mentioned gaining technological literacy in the pandemic process, providing continuity of emergency education in pandemic and creating an unusual experience as positive sides of their experiences about distance education applications in the pandemic process. They pointed out lack of infrastructure, lack of preparation for distance education and inequalities in students' access to the system as problematic points in distance education. Faculty members made suggestions to develop current distance education applications such as allocating resources to strengthen institutions' distance education infrastructure, establishing a single common national system and preparing an action plan for emergencies. Finally, they also made some predictions for future, such as the integration of innovative technologies into distance education, conducting scientific activities with distance education and transitioning to new distance education applications.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Altınpulluk H (2021). Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. , 53 - 89.
Chicago Altınpulluk Hakan Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. (2021): 53 - 89.
MLA Altınpulluk Hakan Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. , 2021, ss.53 - 89.
AMA Altınpulluk H Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. . 2021; 53 - 89.
Vancouver Altınpulluk H Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. . 2021; 53 - 89.
IEEE Altınpulluk H "Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi." , ss.53 - 89, 2021.
ISNAD Altınpulluk, Hakan. "Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". (2021), 53-89.
APA Altınpulluk H (2021). Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 53 - 89.
Chicago Altınpulluk Hakan Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41, no.1 (2021): 53 - 89.
MLA Altınpulluk Hakan Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.1, 2021, ss.53 - 89.
AMA Altınpulluk H Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(1): 53 - 89.
Vancouver Altınpulluk H Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(1): 53 - 89.
IEEE Altınpulluk H "Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi." Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, ss.53 - 89, 2021.
ISNAD Altınpulluk, Hakan. "Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41/1 (2021), 53-89.