Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 196 - 202 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31125/hunhemsire.968835

Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri

Öz:
Amaç: Sağlıklı bir bebeğe kavuşmayı bekleyen anne, erken doğumu takiben Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerindeki (YYBÜ) koşullar nedeniyle kriz yaşayabilir. Bu krizin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için annelerin yaşadıkları duyguların ve beklentilerinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışma, YYBÜ’ye yatan bebeklerin annelerinin beklenti ve deneyimlerinin belirlenmesi amacı ile nitel çalışma olarak yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Çalışmanın verileri, YYBÜ’ye bebeği yatan 10 anne ile derinlemesine bireysel görüşme yapılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Annelerin; yaşadıkları duygular, bebeğin bakımına ilişkin görüşleri ve hemşirelerden beklentileri derlenerek sunulmuştur.Bulgular: Çalışmada annelerin bebekleri ile ilgili anksiyete, kaygı, korku ve üzüntü yaşadıkları, bebeğin durumu ile ilgili açık-anlaşılır bilgi almak ve bebeklerinin bakımına katılmak istedikleri belirlenmiştir.Sonuç: YYBÜ’ye bebeği yatan annelerin yaşadıkları duygular ve kriz durumu ile baş edebilmeleri için hemşirelerin annelere YYBÜ’yü tanıtmaları, bebeklerine ilişkin açık-anlaşılır bilgi vermeleri, anne bebek etkileşimini ve annenin bakıma katılmasını desteklemeleri önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Neonatal Intensive Care Experiences of Mothers of Premature Babies

Öz:
Aim: While a mother expects a healthy baby, she may experience a crisis due to the conditions in the neonatal intensive care units (NICU) following premature birth. It is important to determine the feelings and expectations of mothers to manage this crisis successfully. This study was conducted as a qualitative study to determine the expectations and experiences of the mothers of babies hospitalized in the NICU.Material and Methods: The data were collected through in-depth individual interviews with ten mothers whose babies were hospitalized in the NICU. The obtained data were evaluated by content analysis. Emotions experienced by the mothers, their views on the care of the baby, and their expectations from the nurses were compiled and presented.Results: It was determined that mothers felt anxiety, fear, and sadness about their babies; they wanted to get clear and understandable information about the baby's condition and participate in their babies' care.Conclusion: Nurses are recommended to introduce NICU tomothers, provide clear and understandable information about their babies, support mother-infant interaction and mother's participation in care to cope with the emotions and crisis experienced by mothers whose babies are hospitalized in NICU.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Akbaş M, Akça E, Şenoğlu A, Sürücü ŞG. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan anne-babaların anksiyete ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. STED. 2019;28(2):87-97.
 • 2. Taş Arslan F, Turgut R. Prematüre bebek annelerinin evdeki bakım gereksinimleri ve bakım verme yeterliliklerini algılama durumları. DEUHYO ED. 013;6(3):119-24.
 • 3. Heinemann AB, Hellström-Westas L, Hedberg Nyqvist K. Factors affecting parents’ presence with their extremely preterm infants in a neonatal intensive care room. Acta Paediatrica. 2013;102(7):695–702.
 • 4. Küçükoğlu S, Çelebioğlu A, Coşkun D. Yenidoğan kliniğinde bebeği yatan annelerin postpartum depresyon belirtileri ve emzirme özyeterlilik düzeylerinin belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilim Dergisi. 2014;3(3):921–32.
 • 5. Busse M, Stromgren K, Thorngate L, Thomas KA. Parents’ responses to stress in the neonatal intensive care unit. Crit Care Nurse. 2013;33(4):52–9.
 • 6. Toivonen M, Lehtonen L, Löyttyniemi E, Axelin A. Effects of single family rooms on nurse parent and nurse infant interaction in neonatal intensive care unit. Early Hum Dev. 2017;106-107:59–62.
 • 7. Çelen R, Taş Arslan F. The anxiety levels of the parents of premature infants and related factors. J Pediatr Res. 2017;4(2):68-74.
 • 8. Sloan K, Rowe J, Jones L. Stress and coping in fathers following the birth of a preterm infant. Journal of Neonatal Nursing. 2008;14(4):108-15.
 • 9. Cockcroft S. How can family centred care be improved to meet the needs of parents with a premature baby in neonatal intensive care? Journal of Neonatal Nursing. 2012;18(3):105-10.
 • 10. Jakimowicz S, Perry LA. Concept analysis of patient-centred nursing in the intensive care unit. JAN. 2015;71(7):1499-517.
 • 11. Miles MS, Holditch-Davis D, Schwartz TA, Scher M. A longitudinal study of depressive symptoms in mothers of prematurely born infants. J Dev Behav Pediatr. 2007;28(1):36–44.
 • 12. Russell G, Sawyer A, Rabe H, Bliss JA, Gyte G, Duley L, et al. Parents’ views on care of their very premature babies in neonatal intensive care units: Aqualitative study. BMC Pediatr. 2014;14(230):1-10.
 • 13. Güneş N, Çavuşoğlu H. Effects of a homefollow-up program in Turkey for urban mothers of premature babies. PHN. 2020;37(1):56-64.
 • 14. Chertok IRA, McCrone S, Parker D, Leslie N. Review of interventions to reduce stres among mothers of infants in the NICU. Advances in Neonatal Care. 2014;14(1):30-7.
 • 15. Maghaireh DF, Abdullah KL, Chan CM, Piaw CY, Kawafha MMA. Systematic review of qualitative studies exploring parental experiences in the neonatal intensive care unit. J Clin Nurs. 2016;25(19):2745-56.
 • 16. Obeidat HM, Bond EA, Callister LC. The parental experience of having an infant in the newborn intensive care unit. J Perinat Educ. 2009;18(3):23-9.
 • 17. Korkmaz Z, Derince D, Başdaş Ö, Bayat M, Erdem E. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bakımın sürekliliği uygulamasına ilişkin hemşirelerin görüşleri: Nitel bir çalışma. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi. 2020;3(3):211-17.
 • 18. Arnold L, Sawyer A, Rabe H, Abbott J, Gyte G, DuleyL, et al. Parents’ first moments with their very preterm babies: a qualitative study. BMJ Open. 2013,3(4):1-7.
 • 19. Subhashini L, Radha MS, Baby GK. Mothers perception of health care needs of preterm neonates in intensive care unit. J Clin Biomed Sci. 2016;6(2):59–62.
 • 20. Parahoo K. Nursing research principles, process and issues. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan Ltd; 2006. Chapter 4, Qualitative Research; p.90-144.
 • 21. Christensen LB, Johnson RB, Turner LA. Research methods, design and analysis. Boston: Pearson Education Inc; 2011. Chapter 3, Foundations of Research; p.131-158.
 • 22. Kümbetoğlu B. Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. 2. Basım. İstanbul: Önsöz Basım Yayıncılık; 2008. Bölüm 4, Niteliksel araştırmalarda veri oluşturma teknikleri, s.71-117.
 • 23. Watson G. Parental liminality: Away of understanding the early experiences of parents who have a very preterm infant. J ClinNurs. 2011;20(9-10):1462–71.
 • 24. Whittingham K, Boyd RN, Sanders MR, Colditz P. Parenting and prematurity: understanding parent experience and preferences for support. JCFS. 2014;23:1050-61.
 • 25. Yayan EH, Özdemir M, Düken ME, Dağ YS. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan ebeveynlerin stres düzeylerinin belirlenmesi, GÜSBD. 2019;8(1):82-9.
 • 26. Gürol A, Tekgündüz AŞ, Apay SE, Özdemir S, Güven R. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde duygusal yakınlık: Kalitatif bir çalışma. Journal of Psychiatric Nursing. 2020;11(4):261-67.
 • 27. Aliabadi F, Kamali M, Borimnejad L, Rassaani M, Rasti M, Shafaroodi N, et al. Supporting emotional needs of Iranian parents with premature infants admitted to neonatal intensive care units. Med J Islam Repub Iran. 2014;12:28-53.
 • 28. Musabirema P, Brysiewicz P, Chipps J. Parents perceptions of stress in a neonatal intensive care unit in Rwanda. Curationis. 2015;38(2):1–8.
 • 29. Howe TH, Sheu CF, Wang TN, Hsu YW. Parenting stress in families with very low birth weight preterm infants in early infancy. Res Dev Disabil. 2014;35(7): 1748–56.
 • 30. Çağlar S, Ar I, Yaşa B, Kurt Ş. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde aile merkezli bakım: Anne görüşleri. STED. 2019;28(2):120-6.
 • 31. Ayvaz E, Açıkgöz A. Nitel bir çalışma: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerin ailelerinin görüş ve beklentilerinin belirlenmesi. Osmangazi Tıp Dergisi. 2018;41(3):271-78.
 • 32. Shin HS. Maternal identity in mothers of premature infants admitted in NICU. J Korean Acad Child Health Nurs. 2010;10(1):117-25.
 • 33. Beverly R,Greene MM, Kratovil AL, Meier PP. Resilience in mothers of very-low-birth-weight infants hospitalized in the NICU. JOGNN. 2017;46(3):434–44.
 • 34. Abuidhail J, Al-Motlaq M, Mrayan L, Salameh T. The lived experience of Jordanian parents in a neonatal intensive care unit: A phenomenological study. J Nurs Res. 2017;25(2):156-62.
 • 35. Heo YJ, Oh WO. The effectiveness of a parent participation improvement program for parents on partnership, attachment infant growth in a neonatal intensive care unit: A randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2019;95:19-27.
 • 36. Çakmak E. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan annelerin bakıma katılmalarının kaygı düzeyleri ve bakım sorunlarını çözme becerileri ile ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi; 2015.
 • 37. Fenwick J, Barclay L, Schmied V. Craving closeness: A grounded theory analysis of women’s experiences of mothering in the special care nursery. Women and Birth. 2008;21(2):71–85
 • 38. Wigert H, Johansson R, Berg M, Hellstrom A. Mothers’ experiences of having their newborn child in a neonatal intensive care unit. Scand J Caring Sci. 2006;20(1):35– 41.
 • 39. Feeley N, Genest C, Niela-Vilén H, Charbonneau L, Axelin A. Parents and nurses balancing parent-infant closeness and separation: A qualitative study of NICU nurses' perceptions. BMC Pediatr. 2016;16(1):1-13.
 • 40. Sturdivant L, Warren NA. Perceived met and unmet needs of family members of patients in the pediatric intensive care unit. Crit Care Nurs Q. 2009;32(2):149-58.
 • 41. Harish C, Pratima M, Sugandha A. Mother-neonatal intensive care unit (M-NICU): A novel concept in newborn care. Indian Pediatrics. 2018;55:1035–36.
 • 42. Swift MC, Scholten I. Not feeding, not coming home: parental experiences of infant feding difficulties and family relation ships in a neonatal unit. J Clin Nurs. 2010;19(1-2):249–58.
 • 43. Zamanzadeh V, Namnabati M, Valizadeh L, Badiee Z. Mothers’ experiences of infants discharge in Iranian NICU culture. A qualitative study. Adv Neonatal Care. 2013;13(4):1-7.
 • 44. Özbey H, Sezer Efe Y, Erdem E. Preterm bebeği olan aile ve hemşirelik yaklaşımı. HUHEMFAD. 2020;7(3):292-98.
APA ERYÜRÜK D, BAŞDAŞ Ö, KORKMAZ Z, YILDIZ İ, MUMCU Ö, BAYAT M (2021). Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri. , 196 - 202. 10.31125/hunhemsire.968835
Chicago ERYÜRÜK Dilek,BAŞDAŞ Öznur,KORKMAZ ZÜBEYDE,YILDIZ İlknur,MUMCU Özlem,BAYAT Meral Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri. (2021): 196 - 202. 10.31125/hunhemsire.968835
MLA ERYÜRÜK Dilek,BAŞDAŞ Öznur,KORKMAZ ZÜBEYDE,YILDIZ İlknur,MUMCU Özlem,BAYAT Meral Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri. , 2021, ss.196 - 202. 10.31125/hunhemsire.968835
AMA ERYÜRÜK D,BAŞDAŞ Ö,KORKMAZ Z,YILDIZ İ,MUMCU Ö,BAYAT M Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri. . 2021; 196 - 202. 10.31125/hunhemsire.968835
Vancouver ERYÜRÜK D,BAŞDAŞ Ö,KORKMAZ Z,YILDIZ İ,MUMCU Ö,BAYAT M Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri. . 2021; 196 - 202. 10.31125/hunhemsire.968835
IEEE ERYÜRÜK D,BAŞDAŞ Ö,KORKMAZ Z,YILDIZ İ,MUMCU Ö,BAYAT M "Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri." , ss.196 - 202, 2021. 10.31125/hunhemsire.968835
ISNAD ERYÜRÜK, Dilek vd. "Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri". (2021), 196-202. https://doi.org/10.31125/hunhemsire.968835
APA ERYÜRÜK D, BAŞDAŞ Ö, KORKMAZ Z, YILDIZ İ, MUMCU Ö, BAYAT M (2021). Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 8(2), 196 - 202. 10.31125/hunhemsire.968835
Chicago ERYÜRÜK Dilek,BAŞDAŞ Öznur,KORKMAZ ZÜBEYDE,YILDIZ İlknur,MUMCU Özlem,BAYAT Meral Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8, no.2 (2021): 196 - 202. 10.31125/hunhemsire.968835
MLA ERYÜRÜK Dilek,BAŞDAŞ Öznur,KORKMAZ ZÜBEYDE,YILDIZ İlknur,MUMCU Özlem,BAYAT Meral Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, 2021, ss.196 - 202. 10.31125/hunhemsire.968835
AMA ERYÜRÜK D,BAŞDAŞ Ö,KORKMAZ Z,YILDIZ İ,MUMCU Ö,BAYAT M Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 196 - 202. 10.31125/hunhemsire.968835
Vancouver ERYÜRÜK D,BAŞDAŞ Ö,KORKMAZ Z,YILDIZ İ,MUMCU Ö,BAYAT M Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 196 - 202. 10.31125/hunhemsire.968835
IEEE ERYÜRÜK D,BAŞDAŞ Ö,KORKMAZ Z,YILDIZ İ,MUMCU Ö,BAYAT M "Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri." Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 8, ss.196 - 202, 2021. 10.31125/hunhemsire.968835
ISNAD ERYÜRÜK, Dilek vd. "Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8/2 (2021), 196-202. https://doi.org/10.31125/hunhemsire.968835