Yıl: 2003 Cilt: 1 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 163 - 178 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon)

Öz:
İşgörenlerin örgütsel uyumu tüm örgütler için çok önemli bir konudur. Örgütsel uyum genelde bireyin, çalıştığı örgütle özdeşleşmesi, ortak hedef ve değerleri paylaşması ve örgüt adına çaba harcamaya istekli olması anlamına gelir. Özellikle örgüte yeni katılan işgörenler örgüte uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Son yıllarda, yeni ışgörenlerin kendi uyumlarını proaktifbir şekilde etkileme yeteneklerine önem verilmektedir. Ayrıca örgüt yönetimi de bir program dahilinde işgörenin örgüte uyumunu sağlayabilir. Bu da örgütsel sosyalizasyong süreci ile olur. Örgütsel sosyalizasyon, örgüte yeni gelen işgörenlerin, örgütün tam bir üyesi gibi hareket edebilmeleri için gereken bilgi, davranış ve tutumları kazandıkları bir süreçtir. Eğer sosyalizasyon süreci başarılı olursa yeni işgörenler iyi performans gösterirler, yüksek iş doyumları olur ve örgüt içinde kalmaya istekli olurlar. Ayrıca düşük seviyede stres belirtileri gösterirler. Yüksek örgütsel uyum ve düşük rol belirsizliği de başarılı sosyalizasyonun işaretidir. Bu çalışmada örgütsel sosyalizasyonun tanımı ve aşamaları, işgörenlerin bilgiyi elde etme yolları, başarılı bir sosyalizasyon için örgüt yönetiminin kullanabileceği taktikler, araçlar ve sosyalizasyonun sonuçları incelenmiştir.
Anahtar Kelime: sosyalizasyon taktikleri örgütsel sosyalizasyon örgütsel uyum sosyalizasyon araçları çalışan uyumu

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Employees' Adjustment to Organization (Organizational Socialization)

Öz:
Employee commitment is a matter of great concern to all organizations. Organizational commitment is generally conceived as an individual's identification with his/her employing organization, sharing the corporate goals and values and a willingness to exert effort on behalf of that organization. Especially newcomers to the organizations have difficulties while adaptation to the organizations. In the last couple of years, there has been much attention on newcomers ability to proactively influence their own adaptation. Moreover, management of organizations can also stimulate the newcomers adaptation to the organizations by a programme. This can be done via the organizational socializationg process. Organizational socialization is the process by which an individual acquires the knowledge, behavior, and attitudes needed to participate fully as an organizational member. If the socialization process is successful, newcomers exhibit good performance, high job satisfaction and the intention to stay with the organization. In addition, they exhibit low levels of stress symptoms. High levels of organizational adaptation and low levels of role conflict are also marks of successful socialization. In this study, the definition and stages of organizational socialization, the ways of newcomers^ acquiring knowledge, the tactics and instruments which can be used by the management of organizations for a successful socialization process and finally the outcomes of socialization are analyzed.
Anahtar Kelime: socialization tactics organizational socialization organizational adaptation socialization instruments employee adaptation

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ardts, J.; Jansen, P.; Velde, M.V. (2001). The Breaking in of New Employees: Effectiveness of Socialization Tactics and Personel Instruments. Journal of Management Development. Vol.20, Num.2.
 • Ashforth, B.E.; Saks, A.M.; Lee, R.T. (1998). Socialization and Newcomer Adjustment: The Role of Organizational Contest. Human Relations. Vol.51, No.7.
 • Can, H. (2002). Organizasyon ve Yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Can, H.; Akgün, A.; Kavufıcubaşı, Ş. (2001). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Chao, G.T. Walz, P.M. Gardner, P.D. (1992). Formal and informal mentorships: A comparison on mentoring functionsand contrasts with nonmentored counterparts. Personnel Psychology. Vol.45.
 • Chao, G.T. O'Leary-Kelly, A.M.; Wolf, S.; Klein, H.J.; Gardner, P.D. (1994). Organizational socialization. Its content andconsequences. Journal of Applied Psychology. Vol.79.
 • Fisher, CD. (1986). Organizational Socialization: an integrative review. In K.M. Rowland and G.R. Ferris (Eds) Research in personel in human resources management 4. Greenwich, C.T.: JAI Press.
 • Jablin, F. (1982). Organizational Communication: An assimilation approach. In M.E. Roloff & C.R. Berger (Eds). Social Cognition and Communication.
 • Larson, M.H. (1996). Patterns in Transition. Journal of Business & Technical Communication. Jul.1996, Vol.10, Issue 3.
 • Louis, M.R.; Posner, B.Z.; Powell, G.N. (1983). The Availability and Helpfulness of Socialization Practices. Personel Psychology. Vol. 36.,No:3 (324-337)
 • Lunenberg, F.C.; Ornstein, A.C. (1996). Educational Administration: Concepts and Practices. U.S.A. : Wads-worth Publishing Company.
 • Mignerey, J.T.; Rubin, R.B. (1995). Organizational Entry: An Investigation of Newcomer Communication Behaviour and Uncertainty. Communication Research. Feb 1995, Vol:22 Issue:1.
 • Nelson, D.L.; Quick, J.C. (1997). Organizational Behaviour - Foundations, Realities and Challenges. U.S.A.: West Publishing.
 • Nicholson, N. (1998). Encyclopedic Dictionary of Organizational Behavior. U.S.A.: Blackwell Publishers Inc.
 • Ostroff, C; Kozlowski, S.W.J. (1992). Organizational Socialization as a Learning Process: The Role of Information Acquisition. Personnel Psychology. Winter 92, Vol.45 Issue 4.
 • Ostroff, C; Kozlowski, S.W.J. (1993). The role of mentoring in the information gathering processes of newcomers during early organizational socialization. Journal of Vocational Behavior. Vol.42.
 • Plunkett, W.R.; Attner, R.F. (1992). Introduction to Management.4th Edition, Boston: PWS-KENT Publishing Company.
 • Saks, A.M.; Ashforth, B.E. (1997). Socialization Tactics and Newcomer Information Acquisition. International Journal of Selection and Assessment. Jan.1997, Vol.5, Issue 1.
 • Takahashi, K.; Watanabe, N. (1997). The emergence and development of a psychodinamic approach to Japanese managerial operations. In search of hidden relationships: the unconscious process of organizational socialization, internet'ten 26.12.2002'de elde edilmiştir: http://www.sba.oakland.edu/ispso/html/takah.html.
 • Taormina, R.J. (1997). Organizational Socialization: A Multidomain, Continuous Process Model. International Journal of Selection and Assesment. Vol:5 Num:l.
 • Taormina, R.J. (1999). Predicting Employee Commitment and Satisfaction : The Relative Effects of Socialization and Demographics. Journal of Human Resource Management. 10:6, Dec. 1999.
 • Van Maanen, J.; Schein, E.H. (1979). Toward a theory of organizational socialization. In B. Staw (Ed.), Research in Organizational Behavior. Vol.1. Greenwich : CT : JAI Press, www.rollins.edu. internetten 16.12.2002'de elde edilmiştir.
APA ÇALIK T (2003). İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon). , 163 - 178.
Chicago ÇALIK TEMEL İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon). (2003): 163 - 178.
MLA ÇALIK TEMEL İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon). , 2003, ss.163 - 178.
AMA ÇALIK T İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon). . 2003; 163 - 178.
Vancouver ÇALIK T İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon). . 2003; 163 - 178.
IEEE ÇALIK T "İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon)." , ss.163 - 178, 2003.
ISNAD ÇALIK, TEMEL. "İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon)". (2003), 163-178.
APA ÇALIK T (2003). İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 163 - 178.
Chicago ÇALIK TEMEL İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1, no.2 (2003): 163 - 178.
MLA ÇALIK TEMEL İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, 2003, ss.163 - 178.
AMA ÇALIK T İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2003; 1(2): 163 - 178.
Vancouver ÇALIK T İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2003; 1(2): 163 - 178.
IEEE ÇALIK T "İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon)." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, ss.163 - 178, 2003.
ISNAD ÇALIK, TEMEL. "İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon)". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1/2 (2003), 163-178.