Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Kelâmî Düşüncesi

Yıl: 2021 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 419 - 423 Metin Dili: Türkçe

Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Kelâmî Düşüncesi

Öz:
Bu yazı “Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Kelâmî Düşüncesi” adlı kitabın tanıtımını içermektedir. Meşhur Eş’arî kelâmcısı, Şafiî fâkihi ve matematikçi Abdülkâhir el-Bağdâdî, kendi düşünce dünyasında geliştirdiği çeşitli görüş ve yaklaşımlarla şöhret bulmuş bir mütefekkirdir. O’nun Kelâm ilminin doğuşundan beri tartışılagelen Allah’ın sıfatları, Allah-âlem ilişkisi, iman, bilgi, nübüvvet ve mucize, âhiret, kader ve imâmet gibi konularda dile getirmiş olduğu özgün görüş ve değerlendirmeleri herkesin dikkatini çekmiştir. Dili güzel kullanmadaki becerisi ve düşüncelerini farklı yönlerden savunmasıyla dikkatleri üzerine çeken Bağdâdî’nin itikâdi-kelâmi görüşleri incelenmeye ve araştırılmaya değer bir husus olarak görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi

Öz:
The aim of this paper is to review the book titled, “Abdulkâhir al-Baghdadi’s Kalami Thought”. Abdülkâhir al-Baghdadi, the famous Ash'ari theologian, Shafii faqīh, and mathematician, was a thinker who found fame through his various opinions and approaches. His original views and evaluations on such subjects as God and His attributes, the relationship between God and the world, belief, knowledge, prophethood and miracle, the here-after, destiny and imamate, which have been discussed since the birthof the science of kalam, have caught everyone's attention. Baghdadi's religious-theological views, which attracted attention since he defended his ideas in different aspects by skillfully using the language, were seen as a matter worth examing and researching in the book.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Kitap Tanıtımı Erişim Türü: Erişime Açık
  • Doğan Hüseyin, Abdü’lkâhir el-Bağdâdî’nin Kelâmî Düşüncesi, Emin Yayınları, Bursa 2019.
  • Doğan Hüseyin, Abdü’lkâhir el-Bağdâdî’nin Kelâmî Düşüncesi, Emin Yayınları, Bursa 2019.
APA Ertunç A (2021). Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Kelâmî Düşüncesi. Kader, 19(1), 419 - 423.
Chicago Ertunç Adem Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Kelâmî Düşüncesi. Kader 19, no.1 (2021): 419 - 423.
MLA Ertunç Adem Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Kelâmî Düşüncesi. Kader, vol.19, no.1, 2021, ss.419 - 423.
AMA Ertunç A Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Kelâmî Düşüncesi. Kader. 2021; 19(1): 419 - 423.
Vancouver Ertunç A Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Kelâmî Düşüncesi. Kader. 2021; 19(1): 419 - 423.
IEEE Ertunç A "Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Kelâmî Düşüncesi." Kader, 19, ss.419 - 423, 2021.