Yıl: 2021 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 168 - 190 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17218/hititsbd.900210 İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Tüketicilerin bireysel yatırım kararı, risk ve getiri beklentisi çerçevesinde, sahip olunan tasarrufların altın, döviz, hisse senedi veya yatırım fonu gibi değerlere dönüştürülmesi olarak ifade edilmektedir. Bireysel yatırım kararı olarak adlandırılan bu davranış biçimi üzerinde birçok faktörün etkisinden söz etmek mümkündür. Özellikle içinde bulunulan pandemi sürecinde yatırım aracı seçimi davranışlarının farklı bir boyut kazandığı ifade edilebilir. Bu noktadan hareketle, bu araştırmada Türkiye geneli için yatırım aracı tercihleri ve demografik faktörler itibarıyla yatırım aracı satın alma davranışlarının farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi ana amaç olarak belirlenmiştir. Ülke genelinden elde edilen veriler ışığında, yatırım aracı seçiminde en çok tercih edilen yatırım araçlarının sırasıyla altın, döviz, gayrimenkul ve bireysel emeklilik fonları olduğu tespit edilmiştir. Altının 590 bireysel yatırımcı tarafından oluşturulan 98 portföyün 60’ında yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında yer alan bütün demografik faktörler itibarıyla özellikle yatırım aracı seçimi risk boyutunda yatırım aracı seçimlerinin farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Tüketici Bireysel Yatırım Kararı Getiri Yatırım Aracı Yatırım Aracı Seçimi Risk

A Study on Demographic Factors Affecting Investment Tool Selection of The Consumers

Öz:
The individual investment decision is expressed as the transformation of savings into values such as gold, foreign exchange, stocks or mutual funds within the framework of risk and return expectation of the consumers. It is possible to talk about the effect of many factors on this behavior pattern, which is called individual investment decision. In particular, it can be stated that the behavior of investment instrument selection has gained a different dimension during the current pandemic process. From this point on, determining this investment tool for research in Turkey in determining whether the investment instruments buying behavior in Turkey differed according to the preferences of investment instruments and demographic factors has been identified as a major goal in this study. In the light of the data obtained from the country in general, it has been determined that the most preferred investment instruments in investment instruments’ selection are gold, foreign currency, real estate and private pension funds, respectively. It has been determined that gold is included in 60 of 98 portfolios created by 590 individual investors. In addition, it was concluded that the choice of investment tools differ in terms of risk, especially in the investment tool selection, in terms of all demographic factors within the scope of the research.
Anahtar Kelime: Risk

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Hacıhasanoğlu P, KARA M (2021). TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 168 - 190. 10.17218/hititsbd.900210
Chicago Hacıhasanoğlu Pınar,KARA Mehmet TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. (2021): 168 - 190. 10.17218/hititsbd.900210
MLA Hacıhasanoğlu Pınar,KARA Mehmet TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 2021, ss.168 - 190. 10.17218/hititsbd.900210
AMA Hacıhasanoğlu P,KARA M TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2021; 168 - 190. 10.17218/hititsbd.900210
Vancouver Hacıhasanoğlu P,KARA M TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2021; 168 - 190. 10.17218/hititsbd.900210
IEEE Hacıhasanoğlu P,KARA M "TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." , ss.168 - 190, 2021. 10.17218/hititsbd.900210
ISNAD Hacıhasanoğlu, Pınar - KARA, Mehmet. "TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". (2021), 168-190. https://doi.org/10.17218/hititsbd.900210
APA Hacıhasanoğlu P, KARA M (2021). TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online), 14(1), 168 - 190. 10.17218/hititsbd.900210
Chicago Hacıhasanoğlu Pınar,KARA Mehmet TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online) 14, no.1 (2021): 168 - 190. 10.17218/hititsbd.900210
MLA Hacıhasanoğlu Pınar,KARA Mehmet TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online), vol.14, no.1, 2021, ss.168 - 190. 10.17218/hititsbd.900210
AMA Hacıhasanoğlu P,KARA M TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online). 2021; 14(1): 168 - 190. 10.17218/hititsbd.900210
Vancouver Hacıhasanoğlu P,KARA M TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online). 2021; 14(1): 168 - 190. 10.17218/hititsbd.900210
IEEE Hacıhasanoğlu P,KARA M "TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online), 14, ss.168 - 190, 2021. 10.17218/hititsbd.900210
ISNAD Hacıhasanoğlu, Pınar - KARA, Mehmet. "TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online) 14/1 (2021), 168-190. https://doi.org/10.17218/hititsbd.900210