Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar

Yıl: 2004 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 131 - 158 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı, giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının "öğretmen" kavramına ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda 2003-2004 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde "Öğretmenlik Mesleğine Giriş" dersini alan 74'ü normal öğretim ve 77'si de ikinci öğretim olmak üzere toplam 151 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, her öğrencinin "Öğretmen . . . gibidir; çünkü, ..." veya "Öğretmen .. . benzer; çünkü, ..." cümlesini tamamlamasıyla elde edildi. Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında, içerik analizi tekniği kullanıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarınınyaklaşık üçte ikiye yakın bir kısmının, (%64) öğretmeni "bilginin kaynağı ve aktarıcısı", "öğrencileri şekillendirici ve biçimlendirici" ve "öğrencileri tedavi edici" olarak algıladığı görülmektedir.Geriye kalan üçte birlik bir kısmı (%36) da öğretmenlerin "öğretirken eğlendirmesi"."öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklemesi" ve"öğrencilere öğrenme sürecinde rehber olması" gerektiğini savunmaktadır.
Anahtar Kelime: sınıf öğretmenleri öğretmen adayları öğretmen kavramı

-

Öz:
The main purpose of this study is to explore entry level prospective classroom teachers’ perceptions about the concept of “teacher” through the use of metaphors. The participants for this study included 151 (74 from the regular program and 77 from the evening program) students enrolled in the Department of Elementary Teaching at the Faculty of Education of Selcuk University during the 2003-2004 school year. At the time of the study, the students were taking their very first course, “Introduction to the Teaching Profession.” To collect the study data, each participant was asked to complete the prompt “A teacher is like . . . because . . .” or “A teacher is analogous to . . . because . . .” The content analysis technique was used to analyze and interpret the study data. According to the results, about two-third of the participants (64%) conceieve “teacher” as “the one who provides and transmits knowledge to his or her students,” “the one who shapes and molds his or her students’ minds and behaviors” and “the one who cures his or her students’ illnesses and deficiencies.” The rest of them (36%), on the other hand, emphasize that teachers should “entertain their students while teaching them,” “meet their students’ individual needs and interests as well as nurture their individual potentials” and “guide their students in the learning process.”
Anahtar Kelime: classroom teachers prospective teachers teacher concept

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Boostrom, R. (1998). 'Safe spaces': Reflections on an educational metaphor. Journal of Curriculum Studies, 30, 397-408.
 • Bramald, R.; Hardman, F. ve Leat, D. (1995). Initial teacher trainees and their views of teaching and learning.Teaching and Teacher Education, II,23-31.
 • Calderhead, J. ve Robson, M. (1991). Images of teaching: Student teachers' early conceptions of classroom practice. Teaching and Teacher Education, 7, 1-8.
 • Carlson, T. B. (2001). Using metaphors to enhance reflectiveness among preservice teachers. Journal of Physical Education, Recreation ve Dance, 72,49-53.
 • Cook-Sather, A. (2003). Movements of mind: The Matrix, metaphors, and re-imagining education. Teachers College Record, 105,946-971.
 • Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1-14.
 • Guerrero, M. C. M. veVillamil, O. S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ESL teaching and learning. Language Teaching Research, 6, 95-120.
 • Hagstrom, D.; Hubbard, R:; Hurtig, C; Mortola, P.; Ostrow, J. ve White, V. (2000). Teaching is like . . . ? Educational Leadership, 57(8), 24-27.
 • Inbar, D. E. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38, 77-92.
 • Miller, S. (1987). Some comments on the utility of metaphors for educational theory and practice. Educational Theory, 37,219-227.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor (Çev. Gündüz Bulut). İstanbul: BZD Yayıncılık.
 • Oxford, R. L.; Tomlinson, S.; Barcelos, A.; Harrington, C; Lavine, R. Z.; Saleh, A. ve Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: Toward a systematic typology for the language teaching field. System, 26, 3-50.
 • Shuell, T. J. (1990). Teaching and learning as problem solving. Theory into Practice, 29, 102-108.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138.
APA ŞABAN A (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. , 131 - 158.
Chicago ŞABAN Ahmet Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. (2004): 131 - 158.
MLA ŞABAN Ahmet Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. , 2004, ss.131 - 158.
AMA ŞABAN A Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. . 2004; 131 - 158.
Vancouver ŞABAN A Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. . 2004; 131 - 158.
IEEE ŞABAN A "Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar." , ss.131 - 158, 2004.
ISNAD ŞABAN, Ahmet. "Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar". (2004), 131-158.
APA ŞABAN A (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131 - 158.
Chicago ŞABAN Ahmet Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2, no.2 (2004): 131 - 158.
MLA ŞABAN Ahmet Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, 2004, ss.131 - 158.
AMA ŞABAN A Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2004; 2(2): 131 - 158.
Vancouver ŞABAN A Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2004; 2(2): 131 - 158.
IEEE ŞABAN A "Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, ss.131 - 158, 2004.
ISNAD ŞABAN, Ahmet. "Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2/2 (2004), 131-158.