Yıl: 2021 Cilt: 36 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 939 - 952 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17341/gazimmfd.794747 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri

Öz:
Ülkemizde inşaat sektörünün büyüklüğü ve kalite denetiminin yetersiz olduğu dikkate alındığında, çarpık kentleşme yapılarının halihazırda ve gelecekteki kentsel dönüşüm sürecindeki iyileştirme ve yıkım çalışmaları sırasında çıkan/çıkacak betonların değerlendirilmesi için geri kazanılmış agrega (GKA) sektörünün ülkemizde de kurulması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu (ÖGYFC) katkılı (%0-15-30) GKA’nın beton üretiminde kullanılabilirliğinin araştırıldığı bu deneysel çalışmada, doğal agrega ve GKA içeren beton numuneler üzerinde 7., 28. ve 90. günlerde fiziksel ve mekanik deneyler yapılmıştır. Doğal agregalı seriler için; doğal agregalar kullanılarak su/bağlayıcı oranı 0.50 olan, 380 dozlu, XS1 etki sınıfına maruz kalacağı düşünülen, hedef dayanımı C30/37 olan beton üretilmiştir. GKA içeren serilerin üretiminde; geri dönüşüm tesisinden alınan geri kazanılmış agregalar doğal agregalarla aynı granülometriye getirilmiş ve aynı dozajla, aynı su/bağlayıcı oranının kullanıldığı betonlar üretilmiştir. Taze betonda; birim ağırlık, işlenebilme (çökme) ve hava içeriği deneyleri ile, sertleşmiş betonda; birim ağırlık, basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı, ultrases, kılcal su emme ve hacimce su emme deneyleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, iri ve ince doğal agregaların, ÖGYFC da kullanılarak hem fiziksel hem de mekanik olarak GKA ile yüksek oranlarda yer değiştirilerek kullanılabileceğini göstermektedir. %30 oranında ÖGYFC içeren GKA içeren beton serilerin performansları özellikle 28. ve 90. günlerde doğal agregalı beton serilerine göre daha iyidir.
Anahtar Kelime: mekanik özellikler geri kazanılmış agregalı beton Yapı yıkıntı atığı fiziksel özellikler öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu

Physical and mechanical properties of recycled aggregate concrete with ground granulated blast furnace slag

Öz:
Considering the size of the construction industry in our country and the insufficient quality control, it is necessary to establish and develop the recycled aggregate (RA) sector in our country in order to evaluate the concrete extracted / to be released during the improvement and demolition works of the urban transformation processes in the current and future urban transformation process. In this experimental study, in which the usability of RA with ground granulated blast furnace slag (GGBFS) (0-15-30%) in concrete production was investigated; physical and mechanical tests were carried out on concrete samples containing natural aggregate and RA at the $7^{th} and 28^{th}$and 90th days. For natural aggregate series; concrete with a water/binder ratio of 0.50, 380 doses, expected to be exposed to XS1 effect class and target strength C30/37 was produced using natural aggregates. In the production of series containing RA; the recycled aggregates taken from the recycling facility were brought to the same granulometry as the natural aggregates and concretes with the same dosage and the same water / binder ratio were produced. Unit weight, workability (slump) and air content tests in fresh concrete; unit weight, compressive strength, split tensile strength, ultrasonic pulse velocity test, capillary water absorption and volumetric water absorption tests on hardened concrete were performed. The results obtained show that coarse and fine natural aggregates can be used both physically and mechanically by replacing them with RA at high rates by using GGBFS. The performance of concrete series containing RA with 30% GGBFS is better than natural aggregate concrete series, especially at the $28^{th} and 90^{th}$ days.
Anahtar Kelime: physical properties

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Rao M.C., Bhattacharyya S.K., Barai S.V., Systematic approach of characterisation and behaviour of recycled aggregate concrete, Springer Transactions in Civil and Environmental Engineering Book Series, Springer Publishing, 1-38, 2019.
 • 2. Çakır Ö, Dilbas H., Silica fume effect on fracture parameters and cracking patternmaps of recycled aggregate concrete, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 34 (1), 134-154, 2019.
 • 3. Dilbas H., Çakır Ö., Influence of basalt fiber on physical and mechanical properties of treated recycled aggregate concrete. Construction and Building Materials (JCBM) 254, 119216, 2020.
 • 4. Marinkovic S., Radonjanin V., Malesev M., Ignjatovic I., Malešev M., Ignjatovic I., Comparative environmental assessment of natural and recycled aggregate concrete, Waste Management (J Waste Manag) 30, 2255–2264, 2010.
 • 5. Etxeberria M., Vázquez E., Marí A., Barra M., Influence of amount of recycled coarse aggregates and production process on properties of recycled aggregate concrete, Cement and Concrete Research (CCR) 37, 735–742, 2007.
 • 6. Sobhan K., Krizek R.J., Fatigue behavior of fiberreinforced recycled aggregate base course, Journal of Materials in Civil Engineering (MTENG) 11, 1999.
 • 7. Xie J., Fang C., Lu Z., Li Z., Li L., Effects of the addition of silica fume and rubber particles on the compressive behaviour of recycled aggregate concrete with steel fibres, Journal of Cleaner Production (J CLEAN PROD) 197, 656–667, 2018.
 • 8. Dilbas H, Çakır Ö, Yıldırım H., An experimental investigation on fracture parameters of recycled aggregate concrete with optimized ball milling method. Construction and Building Materials (JCBM) 252, 119118, 2020.
 • 9. Majhi R.K. Nayak A.N., Mukharjee B.B., Characterization of lime activated recycled aggregate concrete with high-volume ground granulated blast furnace slag. Construction and Building Materials (JCBM) 259, 119882, 2020.
 • 10. Tabsh S.W., Abdelfatah A.S., Influence of recycled aggregates on strength proporties of concrete. Construction and Building Materials (JCBM) 23-2, 1163-1167, 2009.
 • 11. Xiao J., Li W., Fon Y., Huang X., An overview of study on recycled aggregate concrete in China (1996-2011) Construction and Building Materials (JCBM) 31-2, 364- 383, 2012.
 • 12. Brito J., Pereira A.S., Carreia J.R., Mechanical behaviour of non-structural concrete made with recycled ceramic aggregates. Cement and Concrete Composites (CCC) 27, 429-433, 2005.
 • 13. Majhi R.K. Nayak A.N., Bond, durability and microstructural characteristics of ground granulated blast furnace slag based recycled aggregate concrete. Construction and Building Materials (JCBM) 212, 578- 595, 2019.
 • 14. Majhi R.K., Nayak A.N., Mukharjee B.B., Development of sustainable concrete using recycled coarse aggregate and ground granulated blast furnace slag, Construction and Building Materials (JCBM) 159, 417-430, 2018.
 • 15. Kou S.C., Poon C.S., Agrela F., Comparisons of natural and recycled aggregate concretes prepared with the addition of different mineral admixtures. Cement and Concrete Composites (CCC) 33-8, 788-795, 2011.
 • 16. Vivian W.Y.T., Butera A., Khoa N.L., Wengui L., Utilising CO2 technologies for recycled aggregate concrete: A critical review. Construction and Building Materials (JCBM) 250, 118903, 2020.
APA Çakır Ö, Sayaca Topgül S (2021). Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri. , 939 - 952. 10.17341/gazimmfd.794747
Chicago Çakır Özgür,Sayaca Topgül Selin Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri. (2021): 939 - 952. 10.17341/gazimmfd.794747
MLA Çakır Özgür,Sayaca Topgül Selin Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri. , 2021, ss.939 - 952. 10.17341/gazimmfd.794747
AMA Çakır Ö,Sayaca Topgül S Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri. . 2021; 939 - 952. 10.17341/gazimmfd.794747
Vancouver Çakır Ö,Sayaca Topgül S Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri. . 2021; 939 - 952. 10.17341/gazimmfd.794747
IEEE Çakır Ö,Sayaca Topgül S "Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri." , ss.939 - 952, 2021. 10.17341/gazimmfd.794747
ISNAD Çakır, Özgür - Sayaca Topgül, Selin. "Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri". (2021), 939-952. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.794747
APA Çakır Ö, Sayaca Topgül S (2021). Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 36(2), 939 - 952. 10.17341/gazimmfd.794747
Chicago Çakır Özgür,Sayaca Topgül Selin Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 36, no.2 (2021): 939 - 952. 10.17341/gazimmfd.794747
MLA Çakır Özgür,Sayaca Topgül Selin Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.36, no.2, 2021, ss.939 - 952. 10.17341/gazimmfd.794747
AMA Çakır Ö,Sayaca Topgül S Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2021; 36(2): 939 - 952. 10.17341/gazimmfd.794747
Vancouver Çakır Ö,Sayaca Topgül S Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2021; 36(2): 939 - 952. 10.17341/gazimmfd.794747
IEEE Çakır Ö,Sayaca Topgül S "Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri." Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 36, ss.939 - 952, 2021. 10.17341/gazimmfd.794747
ISNAD Çakır, Özgür - Sayaca Topgül, Selin. "Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 36/2 (2021), 939-952. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.794747