Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 53 Sayfa Aralığı: 205 - 233 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.9779/pauefd.732952 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması

Öz:
Bu çalışmanın amacı, daha önce herhangi bir yaratıcı drama deneyimi olmayan öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemi ile oluşturulan bir aktif öğrenme yaşantısı deneyimlemelerini sağlamak ve bir aktif öğrenme yöntemi olan yaratıcı dramayla ilgili görüşlerine başvurmaktır. Bu amaçtan yola çıkarak öğretmenler için on saatlik yaratıcı drama temelli bir aktif öğrenme hizmet içi eğitim tasarlanmış ve uygulanmıştır. Uygulama 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da bulunan bir okulda gerçekleştirilmiş ve bu okulda görev yapan 5 okulöncesi, 12 ilkokul ve 19 ortaokul öğretmeni uygulamaya katılmıştır. Çalışmanın araştırma deseni olarak karma araştırma deseni seçilmiştir. Çalışmanın nitel veri toplama ve analizi kapsamında; gerçekleştirilen hizmet içi eğitim uygulaması sürecinde ve sonunda katılımcıların yaratıcı dramayla ilgili görüşleri alınmış, toplanan bu veriler içerik analizi yoluyla incelenerek yorumlanmıştır. Nicel kısımda ise; katılımcıların eğitim içeriğinde ele alınan aktif öğrenme modeli, teknikleri ve uygulanış biçimleriyle ilgili bilgi düzeylerindeki değişimi incelemek için tasarlanan kazanım değerlendirme formu öntest-sontest şeklinde uygulanmıştır. Formdan elde edilen veriler, SPSS 22.0 programı Wilcoxcon İşaretli Sıralamalar Testi aracılığıyla incelenmiş, ön-test ve son-test sonuçları arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olup olmadığı değerlendirilmiştir. Diğer taraftan katılımcıların eğitimle ilgili görüşlerini almak için eğitim sonunda hizmet içi eğitim program değerlendirme formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda katılımcıların, kazanım değerlendirme formu ön-test sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun dışında uygulanan hizmet içi eğitimi etkili ve yararlı bulmuşlar ve yaratıcı drama yöntemiyle ilgili olumlu algı geliştirmişlerdir.
Anahtar Kelime: Aktif öğrenme hizmet içi eğitim karma araştırma yaratıcı drama

Creative Drama Based Active Learning Implementation in In-Service Training

Öz:
This study aims to enable teachers who have not had any previous experience with creative drama to experience an active learning experience created with the creative drama method and consult their creative drama views, which is an active learning method. A ten-hour creative drama-based active learning in-service training for teachers was designed and implemented based on this aim. The implementation was carried out in a school in Istanbul in the 2019-2020 academic year, and five preschools, 12 primary schools, and 19 secondary school teachers working in this school participated in the implementation. The mixed research design was chosen as the research design of the study. Within the scope of qualitative data collection and analysis of the study, participants’ opinions about creative drama were taken during and after the in-service training implementation. These collected data were analyzed and interpreted through content analysis. In the quantitative part, the acquisition evaluation form, which was designed to examine the change in the participants’ knowledge levels regarding the active learning model, techniques, and implementation forms in the educational content, was applied as the pre-post-test. The data obtained from the form were analyzed through the SPSS 22.0 program Wilcoxon Signed Rankings Test, and it was evaluated to see whether there was a statistically significant difference between pre-test and post-test results. On the other hand, the in-service training program evaluation form was used at the end of the training to get the participants’ opinions about the training. As a result of the study, it was revealed that there was a significant difference between the achievement evaluation form pre-test post-test scores of the participants. They found the in-service training practical and useful and developed a positive perception of the creative drama method.
Anahtar Kelime: inservice training creative drama

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Sarısoy B, Alcı B (2021). Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması. , 205 - 233. 10.9779/pauefd.732952
Chicago Sarısoy Barış,Alcı Bülent Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması. (2021): 205 - 233. 10.9779/pauefd.732952
MLA Sarısoy Barış,Alcı Bülent Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması. , 2021, ss.205 - 233. 10.9779/pauefd.732952
AMA Sarısoy B,Alcı B Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması. . 2021; 205 - 233. 10.9779/pauefd.732952
Vancouver Sarısoy B,Alcı B Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması. . 2021; 205 - 233. 10.9779/pauefd.732952
IEEE Sarısoy B,Alcı B "Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması." , ss.205 - 233, 2021. 10.9779/pauefd.732952
ISNAD Sarısoy, Barış - Alcı, Bülent. "Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması". (2021), 205-233. https://doi.org/10.9779/pauefd.732952
APA Sarısoy B, Alcı B (2021). Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(53), 205 - 233. 10.9779/pauefd.732952
Chicago Sarısoy Barış,Alcı Bülent Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.53 (2021): 205 - 233. 10.9779/pauefd.732952
MLA Sarısoy Barış,Alcı Bülent Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.53, 2021, ss.205 - 233. 10.9779/pauefd.732952
AMA Sarısoy B,Alcı B Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 0(53): 205 - 233. 10.9779/pauefd.732952
Vancouver Sarısoy B,Alcı B Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 0(53): 205 - 233. 10.9779/pauefd.732952
IEEE Sarısoy B,Alcı B "Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.205 - 233, 2021. 10.9779/pauefd.732952
ISNAD Sarısoy, Barış - Alcı, Bülent. "Hizmet İçi Eğitimde Yaratıcı Drama Temelli Aktif Öğrenme Uygulaması". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 53 (2021), 205-233. https://doi.org/10.9779/pauefd.732952