The secret diary recording the depression of the ımaginative woman narrator in Charlotte Perkins Gilman’s “The Yellow Wall Paper”

Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: Ö9 Sayfa Aralığı: 177 - 183 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.29000/rumelide.981522

The secret diary recording the depression of the ımaginative woman narrator in Charlotte Perkins Gilman’s “The Yellow Wall Paper”

Öz:
As reflected through the highly imaginative storyteller of Charlotte Perkins Gilman’s “The Yellow Wall Paper” (1892), this article underlines how secret diaries kept in mind expose the inner worlds of individuals who expose what they have in their consciousness. As both a work of feminist literature and a work of psychological fiction, the target one indicates a fragmented female mind of the secretive narrator kept behind the wallpaper. Recording her thoughts about the wallpaper implies that the narrator, named as Jane or not Jane, is the stereotype representing such kind of women in society and keeps most of her thoughts behind the wallpaper. To illustrate, she has some conflicts existing between her and her husband so that she manifests them in her diary kept in mind through her writings. Although her husband seems to love his wife, yet, he does not understand the negative impact he has on her that indicates their alienation. Reflecting the existence of a strong inner/outer world distance in this short story, this article highlights that as the narrator alienates herself from the outer world, she comprehends her inner world realities better in her loneliness. In this case, the narrator has a great psychological suffering. She has great imagination and identifies herself as the trapped woman behind the wallpaper. In this case, she has an obssession of marginalizing herself with the wallpaper.
Anahtar Kelime:
Great Imagination
Inner/Outer World
Wallpaper
Depression
Secret Diary

Charlotte Perkins Gilman’ın “The Yellow Wall Paper” adlı kısa hikâyesinde hayalperest kadın anlatıcı’nın depresyonunu kaydeden gizemli günlük

Öz:
Charlotte Perkins Gilman’ın “The Yellow Wall Paper” (1892) adlı hikâyesinin oldukça hayalperest öykü anlatıcısı aracılığıyla yansıtıldığı üzere, bu makale, yazı yoluyla zihinde saklı tutulan gizli günlüklerin, bireylerin bilinçlerinde iç dünyalarında sahip olduklarını açığa çıkardığının altını çiziyor. Hem bir feminist kısa hikâyesi hem de bir psikolojik kurgu eseri olarak hedef, duvar kâğıdının arkasında anlatıcının gizemli parçalanmış kadın zihnini göstermektir. Duvar kâğıdıyla ilgili düşüncelerini kaydetmek, Jane olan ya da Jane olmayan, anlatıcının toplumdaki benzeri kadınları temsil eden stereotip olduğunu ve düşüncelerinin çoğunu duvar kâğıdının arkasında saklı tuttuğunu ima eder. Örneğin, günlüğünde kocasıyla arasında bazı çatışmaların olduğunu belirtir. Kocası karısını seviyor gibi görünse de, O’na yabancılaştığını gösteren olumsuz etkisini anlamıyor. Güçlü bir iç / dış dünya mesafesine sahip olan bu kısa hikâye, anlatıcının kendisini dış dünyaya yabancılaştırırken, içsel gerçeklerini yalnızlığında daha iyi anladığını vurgulamaktadır. Bu durumda anlatıcının büyük bir psikolojik ıstırabı vardır. Harika bir hayal gücü olan kadın, kendini duvar kâğıdının arkasındaki hapsolmuş kadın olarak tanımlıyor. Bu durumda, duvar kâğıdıyla kendini ötekileştirme takıntısı vardır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Delchamps, Vivian. (2020). “A Slight Hysterical Tendency” Performing Diagnosis in Charlotte Perkins Gilman’s “The Yellow Wallpaper.” Performing Hysteria: Images and Imaginations of Hysteria. Leuven University Press, 105-124. Retrieved June 20, 2021, from https://www.jstor.org/stable/j.ctv18dvt2d.9.
  • Gilman, Charlotte Perkins (Stetson). (2008). The Yellow Wallpaper. (1952). Gutenberg EBook The Yellow Wallpaper. Pp. 647-656. Retrieved 10 June, 2021, from https://libgen.is/book/index.php?md5=E0F60AD27DC9875AE332EE3D24AF9E74.
  • Horowitz, Helen Lefkowitz. (2010). Wild Unrest: Charlotte Perkins Gilman and the Making of the “Yellow Wallpaper.” Oxford: Oxford University Press. Retrieved from Library of Congress Cataloging on June 10, 2021.
  • Hochman, Barbara. (2005). The Reading Habit and ‘The Yellow Wallpaper’. In Badia J. & Phegley J. (Eds.), Reading Women: Literary Figures and Cultural Icons from the Victorian Age to the Present (pp. 129-148). University of Toronto Press. Retrieved June 18, 2021, from http://www.jstor.org/stable/10.3138/j.ctt2tv2v1.10
  • Muhi, Maysoon Taher (2010). Madness is the Divinest Sense: Madness in Charlotte Perkins Gilman’s ‘The Yellow Wallpaper’.” University of Baghdad. Retrieved June 19, 2021, from https://www.researchgate.net/publication/321275967_Madness_is_the_Divinest_Sense_Madness_in_Charlotte_Perkins_Gilman's_The_Yellow_Wallpaper
  • Özer, Sevinç Sayan. (2018). “Amerikan ve Türk Kısa Öyküsünde ‘Initiation:’ Hayata Başlangıç Öyküsü.” Çağdaş Kısa Öykü Sanatı ve Politikaları. Ankara: İmge Kitapevi, 75-97.
  • Showalter, Elaine. (1993). “On Hysterical Narrative.” Narrative. Vol. 1, No. 1. Ohio State University Press. Pp.: 24-35. Retrieved June 16, 2021, from https://www.jstor.org/stable/20106990
  • Vertinsky, Patricia. (1989). “Feminist Charlotte Perkins Gilman's Pursuit of Health and Physical Fitness as a Strategy for Emancipation.” Journal of Sport History. Vol. 16, No. 1 (Spring, 1989), pp. 5-26. Retrieved June 18, 2021, from https://www.jstor.org/stable/43609379
  • Wolter, Jürgen. (2009). "The Yellow Wall-Paper": The Ambivalence of Changing Discourses. Amerikastudien / American Studies. Vol. 54, No. 2. pp. 195-210. Universitatverlag winter Gmbh. Retrieved June 19, 2021, from https://www.jstor.org/stable/41158426.
APA KÖSEMAN Z (2021). The secret diary recording the depression of the ımaginative woman narrator in Charlotte Perkins Gilman’s “The Yellow Wall Paper”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 0(Ö9), 177 - 183. 10.29000/rumelide.981522
Chicago KÖSEMAN Zennure The secret diary recording the depression of the ımaginative woman narrator in Charlotte Perkins Gilman’s “The Yellow Wall Paper”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 0, no.Ö9 (2021): 177 - 183. 10.29000/rumelide.981522
MLA KÖSEMAN Zennure The secret diary recording the depression of the ımaginative woman narrator in Charlotte Perkins Gilman’s “The Yellow Wall Paper”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.Ö9, 2021, ss.177 - 183. 10.29000/rumelide.981522
AMA KÖSEMAN Z The secret diary recording the depression of the ımaginative woman narrator in Charlotte Perkins Gilman’s “The Yellow Wall Paper”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2021; 0(Ö9): 177 - 183. 10.29000/rumelide.981522
Vancouver KÖSEMAN Z The secret diary recording the depression of the ımaginative woman narrator in Charlotte Perkins Gilman’s “The Yellow Wall Paper”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2021; 0(Ö9): 177 - 183. 10.29000/rumelide.981522
IEEE KÖSEMAN Z "The secret diary recording the depression of the ımaginative woman narrator in Charlotte Perkins Gilman’s “The Yellow Wall Paper”." RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 0, ss.177 - 183, 2021. 10.29000/rumelide.981522