Yıl: 2021 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 145 - 151 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.32707/ercivet.1015778 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep

Öz:
With this investigation, the anatomy of the bulbus oculi was studied in 12 Akkaraman sheep. The bulbus oculi’s specific morphological features of this breed were introduced in the study. In the border of the cornea and scle-ra, the limbus cornea ended at the point where it entered under the sclera. In the eyes examined, the existence of the rima cornealis sclera was not observed. Based on the observations made, the center of the cornea was thinner in com-parison with its periphery. In Akkaraman sheep, it was determined that the cornea did not reach back to the iris and that an angle did not exist between them. Therefore, it is suggested anatomically, to name this an “iridoscleral angle” instead of an “iridocorneal angle”. The diameter of spaces forming the schlemm canal was measured between 40 μm-170 μm. It is hoped that the research findings will provide a source for a sheep model to improve diagnosis and treat-ment methods in eye diseases and vision problems and to aid in future anatomical and clinical research.
Anahtar Kelime: bulbus oculi iridocorneal angle eyeball Anatomy sheep

Akkaraman Koyununda Bulbus Oculi’nin Anatomik Incelemesi

Öz:
Bu araştırma ile 12 adet Akkaraman koyununda bulbus oculi’nin anatomisi incelenmiştir. Çalışmada, bulbus ocu-li’nin bu ırka özgü morfolojik özelliklerine yer verilmiştir. Cornea ve sclera sınırında limbus cornea, sclera’nın altına girdiği noktada sonlandı. İncelenen gözlerde, rima cornealis sclera varlığı gözlenmedi. Yapılan gözlemlerde cornea’nın merkezi periferine göre daha inceydi. Akkaraman Koyununda, cornea’nın, iris’in gerisine kadar uzanmadığı ve araların-da bir açı oluşmadığı belirlendi. Bu nedenle buna “angulus iridocornealis” yerine “angulus iridoscleralis” isminin ver-ilmesi önerilmektedir. SEM çalışmasında, schlemm kanalını oluşturan boşlukların çapının 40 μm-170 μm arasında olduğu ölçüldü. Araştırma bulgularının, göz hastalıkları ve görme problemlerinde tanı ve tedavi yöntemlerini iyileştirmek ve gelecekteki anatomik ve klinik araştırmalara yardımcı olmak için bir koyun modeli oluşturulmasına kaynak sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
 • Alan A. Beyaz deney farelerinde böbrek ve böbrek üstü bezinin arterial vaskülarizasyonunun, makroa-natomik, subgros ve scanning elektron mikroskobik olarak araştırılması, Doktora tezi, Erciyes Üniv Sağ Bil Enst, Kayseri 2011; s. 40-60.
 • Barhaiya RK, Malsawmkima, Vyas YL, Bhayani. Gross anatomical, histomorphological and biometri-cal study of the cornea in adult Marwari goat (Capra hircus). Indian J Vet Anat 2015; 27: 24-6.
 • Buskırk EMV. The anatomy of the limbus. Eye 1989; 3: 101-8.
 • Craigie D. Elements of Anatomy, General, Special and Comparative. London: Adams Co, 1838; pp. 117-9.
 • Curtis R. The suspensory apparatus of the canine lens. J Anat 1983; 136: 69-83.
 • Davanger M. The suspensory apparatus of the lens. The surface of the ciliary body: A scanning electron microscopic study. Acta Ophthalmol 1975; 53: 19-33.
 • Dellmann H, Brown EM. Textbook of Veterinary His-tology: Eye and Ear. Philadelphia: Lea &Febiger, 1976; pp. 350-64.
 • Dyce KM, Sack WO, Wensing CJG. Textbook of Veterinary Anatomy. Missouri: Elsevier Science, 2016.
 • Dursun N. Veteriner Anatomi III. Ankara: Medisan Yayınevi, 2008; s. 149-60.
 • Fornazari GA, Montiani-Ferreira F, Barros Filho IR, Somma At And Moore B. The eye of the Barbary sheep or aoudad (Ammotragus lervia): Reference values for selected ophthalmic diagnostic tests, morphologic and biometric observations. Open Vet J 2006; 6: 102-13.
 • International Commitee on Veterinary Gross Anato-mical Nomenclature. Nomina Anatomica Veterinaria. New York, 2012; pp. 148-50.
 • Kayikcioğlu O, Egrilmez S, Emre S, Erakgün T. Hu-man cataractous lens nucleus implanted in a sheep eye lens as a model for phacoemulsification training. J Cataract Refract Surg 2004; 30, 555-7.
 • Kirk NG. Veterinary Ophthalmology. USA: John Wiley & Sons, 2003; pp. 41-124.
 • Malkoç İ. Göz küresinin tabakaları: Anatomik ve his-tolojik bir derleme. The Eurasian J Med 2006; 38,124-9.
 • Mohammadi SF, Mazouri A, Jabbarvand M, Rahman-A N, Mohammadi A. Sheep practice eye for ophthalmic surgery training in skills laboratory. J Cataract Refract Surg 2011; 37: 987-91.
 • Olopade JO, Kwari HD, Agbashe IO, Onwuka SK. Morphometric study of the eyeball of three breeds of goats in Nigeria. Int J Morphol 2005; 23: 377-80.
 • Onuk B, Tutuncu S, Alan A. Macroanatomic, light and scanning electron microscopic studies of the pecten oculi in the stork (Ciconia ciconia). Microsc Res Tech 2013; 76: 963-7.
 • Orhan İÖ, Oto Ç, Karakurum E. Yeni Zelanda tavşa-nı’nında (Oryctolagus cuniculus) corpus ciliare’nin morfometrik olarak incelenmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg 2009; 56: 1-5.
 • Prince JH, Diesem CD, Eglitis I, Ruskell GL. Anatomy and Histology of the Eye and Orbit in Domestic Animals. Springfield: Thomas Publisher, 1960; pp. 35-257.
 • Samuelson DA. Ophthalmic anatomy. Gelatt ED. ed. In: Veterinary Ophthalmology. Florida: Blackwell Publishing, 2013; pp. 109-14.
 • Slatter HD. Textbook of Small Animal Surgery. UK: Elsevier Science, 2003; pp.1287-487.
 • Şaroğlu M. Veteriner Oftalmoloji Kedi ve Köpek Göz Hastalıkları. Istanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2013; pp. 18-21.
 • Taşbaş M. Veteriner Aesthesiologia. Ankara: Tamer Yayınları, 1996; pp. 11-50.
APA Oksar D, Orhan İ, ALAN A, Köse F, duzler a (2021). Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep. , 145 - 151. 10.32707/ercivet.1015778
Chicago Oksar Dilek,Orhan İmdat,ALAN AYDIN,Köse Fatma,duzler ayhan Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep. (2021): 145 - 151. 10.32707/ercivet.1015778
MLA Oksar Dilek,Orhan İmdat,ALAN AYDIN,Köse Fatma,duzler ayhan Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep. , 2021, ss.145 - 151. 10.32707/ercivet.1015778
AMA Oksar D,Orhan İ,ALAN A,Köse F,duzler a Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep. . 2021; 145 - 151. 10.32707/ercivet.1015778
Vancouver Oksar D,Orhan İ,ALAN A,Köse F,duzler a Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep. . 2021; 145 - 151. 10.32707/ercivet.1015778
IEEE Oksar D,Orhan İ,ALAN A,Köse F,duzler a "Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep." , ss.145 - 151, 2021. 10.32707/ercivet.1015778
ISNAD Oksar, Dilek vd. "Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep". (2021), 145-151. https://doi.org/10.32707/ercivet.1015778
APA Oksar D, Orhan İ, ALAN A, Köse F, duzler a (2021). Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(3), 145 - 151. 10.32707/ercivet.1015778
Chicago Oksar Dilek,Orhan İmdat,ALAN AYDIN,Köse Fatma,duzler ayhan Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, no.3 (2021): 145 - 151. 10.32707/ercivet.1015778
MLA Oksar Dilek,Orhan İmdat,ALAN AYDIN,Köse Fatma,duzler ayhan Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, 2021, ss.145 - 151. 10.32707/ercivet.1015778
AMA Oksar D,Orhan İ,ALAN A,Köse F,duzler a Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2021; 18(3): 145 - 151. 10.32707/ercivet.1015778
Vancouver Oksar D,Orhan İ,ALAN A,Köse F,duzler a Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2021; 18(3): 145 - 151. 10.32707/ercivet.1015778
IEEE Oksar D,Orhan İ,ALAN A,Köse F,duzler a "Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep." Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18, ss.145 - 151, 2021. 10.32707/ercivet.1015778
ISNAD Oksar, Dilek vd. "Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep". Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18/3 (2021), 145-151. https://doi.org/10.32707/ercivet.1015778