Yıl: 2019 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 172 - 176 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.18678/dtfd.593920 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women

Öz:
Aim: Sexual function is a complex process that is influenced by physical, biological and emotional factors. The use of contraception is very common among women and can affect women's sexual functions in various ways. The aim of this study was to investigate of factors affecting sexual functions and contraceptive method preferences of women.Material and Methods: The study was planned in cross-sectional descriptive pattern and women between the ages of 18-49 who were not in menopause and who used contraception were included in the study. Sociodemographic data form and Female Sexual Function Index (FSFI) were used to collect data. The independent effects of different determinants on sexual dysfunction were evaluated by logistic regression analysis model.Results: In this study, 45.5% of women were found to have sexual dysfunction (FSFI score <26.55). Logistic regression analysis of sexual dysfunction revealed that using modern contraceptive methods (OR= 0.393, 95% CI 0.191-0.808) and considering that the income was adequate (OR= 0.405, 95% CI 0.211-0.780) were found to be protective factors, while presence of chronic disease (OR= 2.639, 95% CI 1.074-6.481), vaginal discharge (OR= 2.121, 95% CI 1.130-3.937) and self-decision on method of contraception by herself (OR= 3.331, 95% CI 1.471-7.543) were found to be risk factors.Conclusion: The use of modern contraceptive methods can protect women from sexual dysfunction when compared to traditional contraceptive methods. If the method of contraception used by women is learned and the directions they need are made, their sexual life and quality of life can be improved.
Anahtar Kelime: Contraception female sexuality

Kadınların Cinsel Fonksiyonlarını Etkileyen Faktörlerin ve Kontraseptif Yöntem Tercihlerinin Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Cinsel fonksiyon fiziksel, biyolojik ve duygusal pek çok faktörden etkilenen karmaşık bir süreçtir. Gebelikten korunma yöntemi kullanımı kadınlar arasında oldukça yaygındır ve kadınların cinsel fonksiyonlarını çeşitli yollarla etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı kadınların cinsel fonksiyonlarını etkileyen faktörleri ve gebelikten korunma yöntemi tercihlerini araştırmaktır.Gereç ve Yöntemler: Çalışma kesitsel tanımlayıcı desende planlandı ve 18-49 yaş arasında, menopozda olmayan ve gebelikten korunma yöntemi kullanan kadınlar çalışmaya dahil edildi. Çalışmada veri toplamak amacı ile sosyodemografik veri formu ve Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (Female Sexual Function Index, FSFI) kullanıldı. Farklı belirleyicilerin cinsel işlev bozukluğu üzerindeki bağımsız etkileri lojistik regresyon analiz modeli ile değerlendirildi.Bulgular: Bu çalışmada kadınların %45,5’inin cinsel fonksiyon bozukluğu (FSFI skoru <26,55) yaşadığı bulundu. Cinsel fonksiyon bozukluğu üzerine oluşturulan lojistik regresyon analizinde, modern korunma yöntemi kullanmanın (OR= 0,393; %95 GA 0,191-0,808) ve gelirinin yeterli olduğunu düşünmenin (OR= 0,405; %95 GA 0,211-0,780) koruyucu faktörler olduğu bulunurken; kronik hastalık varlığı (OR= 2,639; %95 GA 1,074-6,481), vajinal akıntı (OR= 2,121; %95 GA 1,130-3,937) ve korunma yöntemine kendi kendine karar vermenin (OR= 3,331; %95 GA 1,471-7,543) ise risk faktörleri olduğu bulundu.Sonuç: Geleneksel korunma yöntemleri ile kıyaslandığında, modern korunma yöntemleri kullanılması kadınları cinsel fonksiyon bozukluğundan koruyabilir. Kadınların gebelikten korunma yöntemi tercihleri öğrenilerek ihtiyaç duydukları yönlendirmeler yapılır ise cinsel hayatları ve yaşam kaliteleri iyileştirilebilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Pieters R, Kedde H, Bender J. Training rehabilitation teams in sexual health care: A description and evaluation of a multidisciplinary intervention. Disabil Rehabil. 2018;40(6):732-9.
 • 2. Mehta A, Bachmann G. Premenopausal women with sexual dysfunction: The need for a bladder function history. J Sex Med. 2008;5(2):407-12.
 • 3. McCool-Myers M, Theurich M, Zuelke A, Knuettel H, Apfelbacher C. Predictors of female sexual dysfunction: a systematic review and qualitative analysis through gender inequality paradigms. BMC Womens Health. 2018;18(1):108.
 • 4. Tuzcular Vural EZ, Gönenç I. Contraception and sexuality. Jour Turk Fam Phy. 2011;2(4):21-3.
 • 5. Casey PM, MacLaughlin KL, Faubion SS. Impact of contraception on female sexual function. J Womens Health (Larchmt). 2017;26(3):207-13.
 • 6. Gölbaşı Z, Şentürk Erenel A, Turan Z. Determination of sexual dysfunction in women using contraceptive methods. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017:2(1):9- 17.
 • 7. Oksuz E, Malhan S. Prevalence and risk factors for female sexual dysfunction in Turkish women. J Urol. 2006;175(2):654-8.
 • 8. Oksuz E, Malhan BS. Reliability and validity of the female sexual function index in Turkish population. Sendrom. 2005;17(7):54-60.
 • 9. Krysiak R, Gilowska M, Okopień B. Sexual function and depressive symptoms in young women with low vitamin D status : a pilot study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016;204:108-12.
 • 10. Menard S. Applied logistic regression analysis. 2nd ed. London: Sage Publications; 2001.
 • 11. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2013 Türkiye nüfus ve sağlık araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü; 2014.
 • 12. Polis CB, Bradley SE, Bankole A, Onda T, Croft T, Singh S. Typical-use contraceptive failure rates in 43 countries with Demographic and Health Survey data: summary of a detailed report. Contraception. 2016;94(1):11-7.
 • 13.Bağbozan Ateşer G, Güzel E, Kaya S, Sivri Aydın D, Şahbaz N, Kurt Durmuş M. Preferences for contraception methods in Turkish women. Eur Arc Med Res. 2017;33(4):241-6.
 • 14. Koseoglu SB, Deveer R, Akin MN, Gurbuz AS, Kasap B, Guvey H. Is there any impact of copper intrauterine device on female sexual functioning? J Clin Diagn Res. 2016;10(10):QC21-3.
 • 15. Graziottin A. Prevalence and evaluation of sexual health problems--HSDD in Europe. J Sex Med. 2007;4(Suppl 3):211-9.
 • 16.Jaafarpour M, Khani A, Khajavikhan J, Suhrabi Z. Female sexual dysfunction: prevalence and risk factors. J Clin Diagn Res. 2013;7(12):2877-80.
 • 17. Yanikkerem E, Goker A, Ustgorul S, Karakus A. Evaluation of sexual functions and marital adjustment of pregnant women in Turkey. Int J Impot Res. 2016;28(5):176-83.
 • 18. Zsoldos M, Pajor A, Pusztafalvi H. Relation between sexual dysfunction and metabolic syndrome. Orv Hetil. 2019;160(3):98-103.
 • 19. Sivaranjini R, Jaisankar T, Thappa DM, Kumari R, Chandrasekhar L, Malathi M, et al. Spectrum of vaginal discharge in a tertiary care setting. Trop Parasitol. 2013;3(2):135-9.
 • 20. Wallwiener CW, Wallwiener LM, Seeger H, Schönfisch B, Mueck AO, Bitzer J, et al. Sexual function, contraception, relationship, and lifestyle in female medical students. J Womens Health (Larchmt). 2017;26(2):169-77.
 • 21. Sirakov M, Tomova E. Oral contraceptives and mood/sexual disorders in women. Akush Ginekol (Sofiia). 2015;54(5):34-40.
APA ÇAKIR M, Koç E, Sozmen K, ŞAHİN E, Aydogmus S (2019). Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women. , 172 - 176. 10.18678/dtfd.593920
Chicago ÇAKIR MERYEM,Koç Esra Meltem,Sozmen Kaan,ŞAHİN Erkan Melih,Aydogmus Serpil Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women. (2019): 172 - 176. 10.18678/dtfd.593920
MLA ÇAKIR MERYEM,Koç Esra Meltem,Sozmen Kaan,ŞAHİN Erkan Melih,Aydogmus Serpil Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women. , 2019, ss.172 - 176. 10.18678/dtfd.593920
AMA ÇAKIR M,Koç E,Sozmen K,ŞAHİN E,Aydogmus S Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women. . 2019; 172 - 176. 10.18678/dtfd.593920
Vancouver ÇAKIR M,Koç E,Sozmen K,ŞAHİN E,Aydogmus S Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women. . 2019; 172 - 176. 10.18678/dtfd.593920
IEEE ÇAKIR M,Koç E,Sozmen K,ŞAHİN E,Aydogmus S "Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women." , ss.172 - 176, 2019. 10.18678/dtfd.593920
ISNAD ÇAKIR, MERYEM vd. "Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women". (2019), 172-176. https://doi.org/10.18678/dtfd.593920
APA ÇAKIR M, Koç E, Sozmen K, ŞAHİN E, Aydogmus S (2019). Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 21(3), 172 - 176. 10.18678/dtfd.593920
Chicago ÇAKIR MERYEM,Koç Esra Meltem,Sozmen Kaan,ŞAHİN Erkan Melih,Aydogmus Serpil Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 21, no.3 (2019): 172 - 176. 10.18678/dtfd.593920
MLA ÇAKIR MERYEM,Koç Esra Meltem,Sozmen Kaan,ŞAHİN Erkan Melih,Aydogmus Serpil Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, 2019, ss.172 - 176. 10.18678/dtfd.593920
AMA ÇAKIR M,Koç E,Sozmen K,ŞAHİN E,Aydogmus S Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 21(3): 172 - 176. 10.18678/dtfd.593920
Vancouver ÇAKIR M,Koç E,Sozmen K,ŞAHİN E,Aydogmus S Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 21(3): 172 - 176. 10.18678/dtfd.593920
IEEE ÇAKIR M,Koç E,Sozmen K,ŞAHİN E,Aydogmus S "Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women." Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 21, ss.172 - 176, 2019. 10.18678/dtfd.593920
ISNAD ÇAKIR, MERYEM vd. "Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women". Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 21/3 (2019), 172-176. https://doi.org/10.18678/dtfd.593920