Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1637 - 1657 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30798/makuiibf.912244 İndeks Tarihi: 29-07-2022

PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI

Öz:
Salgınlar tarih boyunca görülmüştür. Covid-19 pandemisi de son bir yıldır tüm dünyayı maddi ve manevi olarak ciddi kayıplara uğratmıştır. Pandemi toplumsal, ekonomik, sosyal vb tüm yaşam pratiklerimizde yeni bir dönemi başlatmıştır. Yeni Normal olarak anılan bu dönem, her alanda farklı dinamikleri hareketlendirmiştir. Covid-19 pandemisi kaçınılmaz olarak kentlerde de yeni bir dönemi aralamıştır. Çalışmanın amacını, pandeminin kentlere etkilerini tartışmak, yeni normal kenti tanımlamak, kentlilerin yeni normal kenti nasıl algıladıkları, tanımladıkları ve kentten beklentilerini ortaya koymaktır. Çalışmanın kapsamını salgınlar ve kentler oluşturmaktadır. Göller Bölgesi özelinde 4 kentte yürütülen geniş kapsamlı bir alan araştırması sonuçları ile desteklenmiştir. Sonuçta, ankete katılanların, yeni normal kent için getirdikleri tanımlar şunlardır: i) Covid-19 öncesi kent, ii) Belirsiz/umutsuzluk dolu kent, iii) Sosyal mesafeli kent, iv) Temiz düzenli az yoğun kent, v) Kısıtlı güvenli kontrollü kent ve vi) Yeni normalin bilincinde kent.
Anahtar Kelime: Yeni Normal Kent Pandemi Kent Covid-19 Göller Bölgesi

THE CITY AFTER THE PANDEMIC: THE NEW NORMAL CITY PERCEPTION IN THE LAKES REGION SAMPLE

Öz:
Outbreaks have been seen throughout history. The Covid-19 pandemic has caused serious material and moral losses to the whole world, last year. The pandemic has started a new era in all our social, economic, health etc. life practices. This period, referred to as “New Normal”, mobilized different dynamics in every field. The Covid-19 pandemic has inevitably opened a new era in cities. The aim of the study is to discuss the effects of the pandemic on the cities, to define the new normal city, to reveal how the citizens perceive, define and expect the new normal city. The scope of the study is epidemics and cities. It was supported by the results of a comprehensive field study conducted in 4 cities in the Lakes Region. After all, the definitions of the respondents for the new normal city are as follows: i) City before Covid-19, ii) Uncertain / hopeless city, iii) Socially distant city, iv) Clean orderly less dense city, v) Restricted safe controlled city and vi) City conscious of the new normal.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bayırbağ, M. K. (09.09.2020). Pandemi Sürecinde Yönetişim, Demokrasi ve Üniversite. Erişim adresi, https://www.youtube.com/watch?v=_hqXd5LVxY0&t=2813s
 • Cipolla, C. M. (2013). Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Cohen, L., Manion, l. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education, London: Routledge.
 • Constable, H. (08.11.2020). Koronavirüs: salgın hastalıklara karşı nasıl şehirler inşa edilebilir?. Erişim adresi, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52531299
 • Flecknoe, D., Charles Wakefield, B. ve Simmons, A. (2018). Plagues & Wars: the ‘spanish flu’pandemic as a lesson from history. medicine, conflict and survival, 34(2), 61-68.
 • Florida, Richard (09.02.2021). This ıs not the end of cities. Erişim adresi, https://www.bloomberg.com/news/features/2020-06-19/cities-will-survive-pandemics-and-protests?srnd=citylab
 • İşlek, E., Özatkan, Y., Bilir, M. K., Arı, H. O., Çelik, H. ve Yıldırım, H. H. (2020). COVID-19 pandemi yönetiminde türkiye örneği: sağlık politikası uygulamaları ve stratejileri. Ankara: TÜSPE.
 • Jones, H. (15.11.2020). Sustainability reporting matters: what are national governments doing about ıt?. Erişim adresi, https://research-repository.st-andrews.ac.uk/bitstream/handle/10023/3792/ACCA-2010-Sustainability-Matters.pdf?sequence=1
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Lubell, S. (15.11.2020). Commentary: past pandemics changed the design of cities. six ways covıd-19 could do the same. Erişim adresi https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2020-04-22/coronavirus-pandemics-architecture-urban-design
 • Martelletti, L. ve Martelletti, P. (2020). Air pollution and the novel covid-19 disease: a putative disease risk factor. SN Comprehensive Clinical Medicine, (2), 383–387.
 • Martini, M., Gazzaniga, V., Bragazzi, N. L. ve Barberis, I. (2019). The spanish ınfluenza pandemic: a lesson from history 100 years after 1918. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 60(1), E64-E67.
 • Mazı, F. (2008). Antik çağda düşüncenin kentsel mekana yansıması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 33-48.
 • Negiz, N. ve Savaş Yavuzçehre, P. (2021). Viral Çağda Kent ve Kentsel Bağışıklık. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Özüduru, B. H. (2020). Covid-19 ve şehirler. Ankara: İdeal Kent Yayınları.
 • Shenker, J. (15.11.2020). Cities After Coronavirus: How Covid-19 Could Radically Alter Urban Life. Erişim adresi, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/life-after-coronavirus-pandemic-change-world
 • Taştan, C. (2020). Kovid-19 salgını ve sonrası psikolojik ve sosyolojik değerlendirmeler. Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
 • Tuthill, K. (2003). John snow and the broad street pump: on the trail of an epidemic. Cricket, 31(3), 23-31.
 • Vitezic, L. (15.11.2020). What Will 'Post- Covid' Cities Look Like?. Erişim adresi, https://www.tremr.com/LeaVitezic/how-will-post-covid-cities-look-like
 • Wikipedia (20.02.2021). New Normal. Erişim adresi, https://en.wikipedia.org/wiki/New_normal
 • Yeditepehastanesi (09.06.2021). Koronavirüs COVİD 19 Pandemisi İlk Değil, Erişim adresi, http://www.yeditepehastanesi.com.tr/koronavirus-pandemisi-ilk-degil
 • Youngerman, B. (2008). Pandemic and global health. New York: Infobase Publishing.
 • Yücesan, S. (19.02.2021). Nedir bu yeni normal?. Erişim adresi, https://www.milliyet.com.tr/pembenar/sibel-yucesan/nedir-bu-yeni-normal-2911137
APA Negiz N, SAVAS YAVUZÇEHRE P (2021). PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI. , 1637 - 1657. 10.30798/makuiibf.912244
Chicago Negiz Nilüfer,SAVAS YAVUZÇEHRE PINAR PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI. (2021): 1637 - 1657. 10.30798/makuiibf.912244
MLA Negiz Nilüfer,SAVAS YAVUZÇEHRE PINAR PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI. , 2021, ss.1637 - 1657. 10.30798/makuiibf.912244
AMA Negiz N,SAVAS YAVUZÇEHRE P PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI. . 2021; 1637 - 1657. 10.30798/makuiibf.912244
Vancouver Negiz N,SAVAS YAVUZÇEHRE P PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI. . 2021; 1637 - 1657. 10.30798/makuiibf.912244
IEEE Negiz N,SAVAS YAVUZÇEHRE P "PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI." , ss.1637 - 1657, 2021. 10.30798/makuiibf.912244
ISNAD Negiz, Nilüfer - SAVAS YAVUZÇEHRE, PINAR. "PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI". (2021), 1637-1657. https://doi.org/10.30798/makuiibf.912244
APA Negiz N, SAVAS YAVUZÇEHRE P (2021). PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 1637 - 1657. 10.30798/makuiibf.912244
Chicago Negiz Nilüfer,SAVAS YAVUZÇEHRE PINAR PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8, no.3 (2021): 1637 - 1657. 10.30798/makuiibf.912244
MLA Negiz Nilüfer,SAVAS YAVUZÇEHRE PINAR PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, 2021, ss.1637 - 1657. 10.30798/makuiibf.912244
AMA Negiz N,SAVAS YAVUZÇEHRE P PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 8(3): 1637 - 1657. 10.30798/makuiibf.912244
Vancouver Negiz N,SAVAS YAVUZÇEHRE P PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 8(3): 1637 - 1657. 10.30798/makuiibf.912244
IEEE Negiz N,SAVAS YAVUZÇEHRE P "PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8, ss.1637 - 1657, 2021. 10.30798/makuiibf.912244
ISNAD Negiz, Nilüfer - SAVAS YAVUZÇEHRE, PINAR. "PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8/3 (2021), 1637-1657. https://doi.org/10.30798/makuiibf.912244