Yıl: 2021 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 731 - 745 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29130dubited.806934

Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi

Öz:
Uzun dönemli sürdürülebilir su ve atık su yönetimi için sistem bileşenlerinin düzenli olarak izlenmesi ve performans analizinin yapılması gerekir. Bunun için verisi ölçülebilir, uygun ve uygulanabilir göstergelerin kullanılması oldukça önemlidir. Bu çalışmada su ve atık su yönetimi açısından; performans analizi ve kıyaslama yapılması amacıyla kullanılan göstergelerin, doğru ve sistematik bir şekilde hesaplanması için web tabanlı hesaplama aracı geliştirilmiştir. Geliştirilen bu hesaplama aracı temel olarak IWA, AWWA, IBNET ve SUEN tarafından önerilen göstergeleri hesaplayan dört farklı modülden oluşmaktadır. Bu modüllerde hesaplanmak istenen ana ve alt göstergeler kullanıcı tarafından seçilebilmektedir. Böylece sadece verisi olan, uygun ve uygulanabilir göstergelerin hesaplanması mümkün olmaktadır. Ayrıca seçilen ana ve alt göstergelerin etki düzeyi (ağırlık katsayısı) eşit bir şekilde dağıtıldığı gibi kullanıcı tarafından her bir gösterge için ağırlık tanımlaması da yapılabilmektedir. Hesaplama modüllerinde veriler ve ağırlık katsayıları çarpılarak ağırlıklı toplam puanlar hesaplanmakta ve sistem için toplam performans indisi elde edilmektedir. Bu hesaplama aracının bu özellikleriyle, Su İdarelerinde karar vericiler ve teknik personeller için referans oluşturma potansiyelinin olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Development of Web Based Computing Tools for Comparative Performance Analysis in Water and Sewerage Administration

Öz:
For long-term sustainable water and wastewater management, system components should be regularly monitored and performance analysis should be made. For this, it is very important to use measurable, appropriate and applicable indicators. In this study, a web-based analysis tool was developed to calculate the indicators used for performance analysis and comparison in terms of water and wastewater management in an accurate and systematic way. This analysis tool developed is basically composed of four different modules that calculate the indicators suggested by IWA, AWWA, IBNET and SUEN. The main and sub indicators to be calculated in these modules can be selected by the user. Thus, it is possible to calculate suitable and applicable indicators with only data. In addition, the effect level (weight coefficient) of the selected main and sub indicators can be determined equally, and the user can also define the weight for each indicator by the user. In the calculation modules, the weighted total scores are calculated by multiplying the data and the weight coefficients, and the total performance index for the system is obtained. With these features of this analysis tool, it is thought that it has the potential to create a reference for decision makers and technical personnel in Water Administrations.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1]. E. Cabrera, P. Dane, S. Haskins, H. Theuretzbacher-Fritz, “Benchmarking Water Services: Guiding water utilities to excellence. IWA publishing. ISBN. 9781843391982. pp.186, 2011.
 • [2]. H. Alegre, W. Hirnir, J. Baptista, R. Parena, “Performance Indicators for Water Supply Services”. Second Edition. ISBN 9781843390510. pp312., 2006.
 • [3]. R. Liemberger, K. Brothers, A. Lambert A, “Water Loss Performance Indicators”, Water 21, pp.148–160, 2007.
 • [4]. C. Van den Berg, A. Danilenko, “The IBNET Water Supply and Sanitation Performance Blue Book". The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Washington, pp.176, 2011.
 • [5]. H. Alegre, J. Baptista, E. Cabrera, “Performance Indicators for Water Supply Services: Second Edition”. IWA Publishing. London, pp.310, 2012.
 • [6]. V.R. Shinde, N. Hirayama, A. Mugita, S. Itoh, “Revising the existing Performance Indicator system for small water supply utilities in Japan”, Urban Water Journal, vol. 10, no. 6, pp. 377-393, 2013.
 • [7]. G. Orasanin, D. Ristic, D. Vlaski, B. Vucijak, "Development of methodology for evaluation and real water loss reduction in water supply systems in transition countries", Tehnika. vol. 69, pp. 167-174, 2014.
 • [8]. H. Haider, R. Sadiq, S. Tesfamariam, “Selecting performance indicators for small and medium sized water utilities: Multi-criteria analysis using ELECTRE method”, Urban Water Journal, vol. 12, no. 4, pp. 305-327, 2015.
 • [9]. H. Mutikanga, S. Sharma, K. Vairavamoorthy, E. Cabrera, “Using performance indicators as a water loss management tooi in developing countries”, Journal of Water Supply: Research and Technology, pp. 471-481, 2010.
 • [10]. A. Ganjidoost, M.A. Knight, A. Unger, C. Haas, “Benchmark Performance Indicators for Utility Water and Wastewater Pipelines Infrastructure”, Journal of Water Resources Planning and Management, vol. 144, no. 3,pp. 04018003, 2018.
 • [11]. A. Akimov, P. Simhauser, “Performance measurement in Australian water utilities. Current state and future directions”, Australian Journal of Public Administration. vol.78, no 1, pp. 111-142, 2020.
 • [12]. T.B. Cetrulo, D.F.C. Ferreira, R.C. Marques, T.F. Malheiros, “Water utilities performance analysis in developing countries: On an adequate model for universal access”, Journal of Environmental Management, vol.268, 110662, 2020.
 • [13]. C. Van den Berg, A. Danilenko. “The IBNET Water Supply and Sanitation Performance Blue Book: The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities Databook”. World Bank Publications; Illustrated edition (December 23, 2010). pp. 172.
 • [14]. “AWWA Utility Benchmarking: Performance Management for Water and Wastewater 2019”. American Water Works Association, pp.136, 2019.
 • [15]. “Data Book of Southeast Asian Water Utilities 2005”. Asian Development Bank. pp. 149, 2007.
 • [16]. “Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında MUKAYESELİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI”. Türkiye Su Enstitüsü. 40s. 2019.
APA FIRAT M, ORHAN C, KILIÇ S, YILMAZ S (2021). Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi. , 731 - 745. 10.29130dubited.806934
Chicago FIRAT Mahmut,ORHAN Cansu,KILIÇ Selami,YILMAZ Salih Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi. (2021): 731 - 745. 10.29130dubited.806934
MLA FIRAT Mahmut,ORHAN Cansu,KILIÇ Selami,YILMAZ Salih Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi. , 2021, ss.731 - 745. 10.29130dubited.806934
AMA FIRAT M,ORHAN C,KILIÇ S,YILMAZ S Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi. . 2021; 731 - 745. 10.29130dubited.806934
Vancouver FIRAT M,ORHAN C,KILIÇ S,YILMAZ S Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi. . 2021; 731 - 745. 10.29130dubited.806934
IEEE FIRAT M,ORHAN C,KILIÇ S,YILMAZ S "Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi." , ss.731 - 745, 2021. 10.29130dubited.806934
ISNAD FIRAT, Mahmut vd. "Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi". (2021), 731-745. https://doi.org/10.29130dubited.806934
APA FIRAT M, ORHAN C, KILIÇ S, YILMAZ S (2021). Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9(2), 731 - 745. 10.29130dubited.806934
Chicago FIRAT Mahmut,ORHAN Cansu,KILIÇ Selami,YILMAZ Salih Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 9, no.2 (2021): 731 - 745. 10.29130dubited.806934
MLA FIRAT Mahmut,ORHAN Cansu,KILIÇ Selami,YILMAZ Salih Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.9, no.2, 2021, ss.731 - 745. 10.29130dubited.806934
AMA FIRAT M,ORHAN C,KILIÇ S,YILMAZ S Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2021; 9(2): 731 - 745. 10.29130dubited.806934
Vancouver FIRAT M,ORHAN C,KILIÇ S,YILMAZ S Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2021; 9(2): 731 - 745. 10.29130dubited.806934
IEEE FIRAT M,ORHAN C,KILIÇ S,YILMAZ S "Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi." Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9, ss.731 - 745, 2021. 10.29130dubited.806934
ISNAD FIRAT, Mahmut vd. "Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Kıyaslamalı Performans Analizi için Web Tabanlı Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 9/2 (2021), 731-745. https://doi.org/10.29130dubited.806934