Yıl: 2015 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 25 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17049/ahsbd.68071

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİNİŞ DOYUM DÜZEYLERİ

Öz:
Amaç: Araştırma, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeylerini ve etkileyen etmenleri belirlemek için gerçekleştirilmiştir.Yöntem: Araştırma, bir üniversite hastanesinin tepe yönetiminden izin alındıktan sonra bu hastanede çalışan toplam 450 hemşireden, 291 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, hemşirelerin demografik özellikleri, hastane ve hemşireliğe ilişkin memnuniyetleri ile ilgili 15 soruluk bilgi formu, Minnesota İş Doyum Ölçeği ve İş Betimleme Ölçeği ile 05-20 Nisan 2012 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler, sıklık, yüzdelik, ortalama, t-testi, ANOVA, Tukey, Kruskall Wallis ve Mann Withney U testi ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Hemşirelerin, Minnesota İş Doyum Ölçeği’nden toplamda ortalama 2.87±0.58,  içsel doyum alt boyutunda 3.14±0.64 ve dışsal doyum alt boyutunda 2.60±0.64 puan aldıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin İş Betimleme Ölçeği’nden genel toplamda ortalama 1.14±0.36, şimdiki iş alt boyutundan 1.23±0.56, şimdiki ücret alt boyutundan 0.59±0.50, terfi olanakları  alt boyutundan 0.22±0.19, yönetim  alt boyutundan 1.18±0.66, birlikte çalıştığı kişiler alt boyutundan 2.10±0.72 ve genel iş  alt boyutunda 1.51±0.73 puan aldıkları saptanmıştır. Ayrıca sağlık meslek lisesi mezunu hemşireler ile hastanelerinden ve verdikleri hizmetin kalitesinden memnun olan hemşirelerin daha fazla iş doyumu hissettiği saptanmıştır (p<0.05).Sonuç: Hemşirelerin genel olarak iş doyum düzeylerinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır. 
Anahtar Kelime: iş doyumu hemşirelik Hemşire

The Job Satisfaction levels of Nurses Working in a University Hospital

Öz:
Objective: This study was carried out to determine the satisfaction levels of nurses working in an university hospital and the factors affected them.Method: The study was conducted with 291 nurses from 450 nurses working in this hospital after getting a permission from the top management of a university hospital. The data was collected between April 05 to 20, 2012 by a questionnaire composed of 15 questions regarding the demographic features and their satisfaction regarding hospital andnursing, and Minnesota Satisfaction Scale and Job Description Scale. Data were evaluated by frequency, percent, avarage, t-test, ANOVA, Tukey, Kruskall Wallis ve Mann Withney U test.Results: It was determined that nurses received scores with 2.87±0.58 in mean of total, 3.14±0.64 for intrinsic satisfaction subscale and 2.60±0.64 for extrinsic satisfaction subscale from Minnesota Satisfaction Scale. It was defined that they received scores with 1.14±0.36 in mean of total,1.23±0.56 for the present work subscale, 0.59±0.50 for current salary subscale, 0.22 ± 0.19 for promotion opportunities subscale and 1.18 ± 0.66 for administration subscale, 2.10±0.72 for persons working together subscale and 1.51±0.73 for size of the business subscale from Job Description Scale. The nurses graduated from the health high schools, safisfied with nursing and their hospitaland the quality of service that they offered had more job satisfaction (p<0.05).Conclusion: It was found low ofjob satisfaction levels of nurses as general.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZTÜRK H, KASIM S, KAVGACI A, KAPLAN D, İNCE G (2015). BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİNİŞ DOYUM DÜZEYLERİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(1), 17 - 25. 10.17049/ahsbd.68071
Chicago ÖZTÜRK Havva,KASIM Süheyla,KAVGACI Ayşe,KAPLAN Dilek,İNCE Gülnur BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİNİŞ DOYUM DÜZEYLERİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 18, no.1 (2015): 17 - 25. 10.17049/ahsbd.68071
MLA ÖZTÜRK Havva,KASIM Süheyla,KAVGACI Ayşe,KAPLAN Dilek,İNCE Gülnur BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİNİŞ DOYUM DÜZEYLERİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.18, no.1, 2015, ss.17 - 25. 10.17049/ahsbd.68071
AMA ÖZTÜRK H,KASIM S,KAVGACI A,KAPLAN D,İNCE G BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİNİŞ DOYUM DÜZEYLERİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015; 18(1): 17 - 25. 10.17049/ahsbd.68071
Vancouver ÖZTÜRK H,KASIM S,KAVGACI A,KAPLAN D,İNCE G BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİNİŞ DOYUM DÜZEYLERİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015; 18(1): 17 - 25. 10.17049/ahsbd.68071
IEEE ÖZTÜRK H,KASIM S,KAVGACI A,KAPLAN D,İNCE G "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİNİŞ DOYUM DÜZEYLERİ." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18, ss.17 - 25, 2015. 10.17049/ahsbd.68071
ISNAD ÖZTÜRK, Havva vd. "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİNİŞ DOYUM DÜZEYLERİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 18/1 (2015), 17-25. https://doi.org/10.17049/ahsbd.68071