Yıl: 2005 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 25 - 27 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 31-03-2023

Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları

Öz:
Amaç: Çalışmamızın amacı, primeri farklı dokulardan kaynaklanan izole akciğer metastazlarında cerrahi yaklaşımın sonuçları ve primer tümörün kontrolüne yönelik tedavilerin öneminin ortaya konulmasıdır. Yöntem: Kliniğimizde Temmuz 2002-Ocak 2005 döneminde akciğer metastazı tanısıyla öpere edilen 21 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular; yaş, cins, primer patoloji, primer patolojiye yönelik tedavi, hastalıksız yaşam süresi, metastaz yeri ve metastatik lezyon sayısına göre sınıflandırıldı. Hastalara yapılan cerrahinin türü, çıkarılan metastatik lezyon sayısı ve postoperatif ek tedavi alıp almadıkları değerlendirildi. Postoperatif ek tedavi ile sağkalım arasında ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışıldı. Bulgular: Metastazlar; meme (4), böbrek (4), kemik (3), kadın genital sistemi (3), tiroid (2), karaciğer (1), kolon (1) yumuşak doku (1) Wilms' tümörü (I) ve timus (1) kaynaklıydı. Hastalıksız Yaşam Süresi (HYS); Primer hastalığa tanı konması ile ilk akciğer metastazının görülmesi arasındaki süre ortalama 25.2 aydı (1-120 ay). Metastazektomi sonrası nüks görülen hastalarda (n=4) hastalıksız süre ortalama 5.75 aydı. Bu hastalardan iki tanesinde aynı tarafta 12 ve 4 ay sonra nüks saptanırken üçüncü hastada ekstraparankimal lenf nodunda metastaz (6 ay) gözlendi. Bir hastada ise ilk metastazında olduğu gibi yine bilateral nüks gelişti. Nüks görülen hastalardan 2'sine ilk metastazektomiden sonra kemoterapi uygulanmıştı, diğer 2 hastaya renal yetmezlik ve toksik hepatit sebebiyle ek tedavi verilemedi. Postoperatif dönemde hastaların hiç birisinde majör morbidite ve cerrahi mortalite görülmedi. Klinik takiplerde olguların 7'si çeşitli nedenlerle öldü. Sonuç: Akciğerin metastatik tümörlerinde, cerrahi tedavi sağkalımı uzatacak en önemli faktörlerdendir. Metastaz cerrahisinin başarılı olması için, primer odağa yönelik onkolojik tedavi modalitelerinin uygulanmış olmasının yanısıra postoperatif dönemde de uygun tedavinin düzenlenmesi gereklidir.
Anahtar Kelime: Akciğer Neoplazm metastazı Geriyedönük çalışma Sağkalım

Results of surgical treatment of pulmonary metastasis

Öz:
Results of Surgical Treatment of Pulmonary Metastasis Purpose: To evaluate the importance of surgery for isolated lung metastases originating from different tissues and therapy for primary tumor control. Methods: Twenty-one patients who underwent surgery for pulmonary metastases from July 2002 to January 2005 were reviewed retrospectively. Patients were classified in terms of age, gender, primary tumor, disease-free interval, location and number of metastases. Type of surgery, the number of excised metastatic lesions and postoperative additional therapy were investigated. The relation between postoperative therapy and survival was evaluated. Results: The origins of the metastasis were the breast (4), kidney (4), bone (3), female genital system (3), thyroid (2), liver (1), colon (1), soft tissue (1), Wilms tumor (1), and thymus (1). Disease-free interval (DFI, the time between the diagnosis of primary pathology and the first detected lung metastasis) is 25.2 months (1-120 months). DFI in patients (n=4) with recurrent lung metastasis after metastasectomy is 5.75 months. Two patients had contralateral lung recurrences, after 12 and 4 months, and a third patient had extrapulmonary lymph node metastasis. The last patient had bilateral recurrence (this patient had bilateral metastasis initially). Two of the recurrent patients had chemotherapy but the other two patients could not undergo extra therapy because of renal failure and toxic hepatitis. None of the patients had major morbidity or mortality postoperatively. Seven patients died because of various reasons other than malignancy. Conclusion: Surgical therapy is a major indicator in the prognosis of metastatic lung tumors. To allow feasible metastasis surgery, the primary tumor should be under control and adequate postoperative medical treatment must be planned.
Anahtar Kelime: Retrospective Studies Lung Survival Neoplasm Metastasis

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Putnam JB. Pulmonary Metastases In: Franco KL, Putnam JB; eds. Advanced Therapy in Thoracic Surgery. Ontario: BC Decker Com­ pany; 1998: 117-126.
 • Pastorino U, Buyse M, Friedel G, Ginsberg RJ, Girard P, Goldstraw P, Johnston M, McCormack P, Pass H, Putnam JB. Long-term Results of Lung Metastasectomy: Prognostic Analyses Based on 5206 Cases. J Thorac Cardiovasc Surg 1997; 113: 37-49.
 • Friedel G, Pastorino U, Ginsberg RJ, Goldstraw P, Johnston M, Pass H, Putnam JB, Toomes H. Results of lung metastasectomy from breast cancer: prognostic criteria on the basis of 467 cases of the International Registry of Lung Metastases. Eur J Cardiothorac Surg. 2002 Sep; 22(3): 335-44.
 • Monteiro A, Arce N, Bernardo J, Eugenio L, Antunes MJ. Surgical resection of lung metastases from epithelial tumors. Ann Thorac Surg. 2004 Feb; 77(2): 431-7.
 • Abecasis N, Cortez F, Bettencourt A, Costa CS, Orvalho F, de Al­ meida JM. Surgical treatment of lung metastases: prognostic factors for long-term survival. J Surg Oncol. 1999; 72: 193-8.
 • Venn GE, Sarin S, Goldsraw P. Survival following pulmonary metastasectomy. Eur J Cardiothorac Surg. 1989; 3: 105-9.
 • McCormack PM, Burt ME, Bains MS, Martini N, Rusch VW, Gins­ berg RJ. Lung resection for colorectal metastases. 10-year results. Arch Surg. 1992; 127: 1403-6.
 • Putnam JB. Secondary Tumors of the Lung. In Shields TW (ed): General Thoracic Surgery. 5th Ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2000; 1555-76.
 • Lucas JD, O'Doherty MJ, Wong JC, Bingham JB, McKee PH, Fletcher CD, Smith MA. Evaluation of fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the management of soft-tissue sarcomas. J Bone Joint Surg Br. 1998 May; 80(3): 441-7.
 • Girard P, Baldeyrou P, Le Chevalier T, Le Cesne A, Brigandi A, Grunenwald D. Surgery for pulmonary metastases. Who are the 10- year survivors? Cancer. 1994; 74: 2791-7.
 • Demircan S, Başoğlu A, Taslak A, Akdağ A O. Akciğer Metastazlarında Cerrahi Tedavi Sonuçları. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi; 6-9 Kasım 2000; Kemer, Antalya. Kongre Özet Kitabı, Gelişim Matbaacılık 2000: SB-001
 • Goorin AM, Shuster JJ, Baker A, Horowitz ME, Meyer WH, Link MR Changing pattern of pulmonary metastases with adjuvant chemotherapy in patients with osteosarcoma: results from the multi-in­ stitutional osteosarcoma study. J Clin Oncol. 1991; 9: 600-5.
 • Meyer WH, Schell MJ, Kumar AP, Rao BN, Green AA, Champion J, Pratt CB. Thoracotomy for pulmonary metastatic osteosarcoma. An analysis of prognostic indicators for survival. Cancer. 1987; 59: 374-379.
APA DEMİRCAN S, KÜRKÇÜOĞLU İ, TOKUR M, KURUL İ, YORGANCILAR C, ÇELİK A, KARAKURT Ö (2005). Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları. , 25 - 27.
Chicago DEMİRCAN Sedat,KÜRKÇÜOĞLU İBRAHİM CAN,TOKUR Mahmut,KURUL İsmail Cüneyt,YORGANCILAR Cemil Deniz,ÇELİK ALİ,KARAKURT Özgür Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları. (2005): 25 - 27.
MLA DEMİRCAN Sedat,KÜRKÇÜOĞLU İBRAHİM CAN,TOKUR Mahmut,KURUL İsmail Cüneyt,YORGANCILAR Cemil Deniz,ÇELİK ALİ,KARAKURT Özgür Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları. , 2005, ss.25 - 27.
AMA DEMİRCAN S,KÜRKÇÜOĞLU İ,TOKUR M,KURUL İ,YORGANCILAR C,ÇELİK A,KARAKURT Ö Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları. . 2005; 25 - 27.
Vancouver DEMİRCAN S,KÜRKÇÜOĞLU İ,TOKUR M,KURUL İ,YORGANCILAR C,ÇELİK A,KARAKURT Ö Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları. . 2005; 25 - 27.
IEEE DEMİRCAN S,KÜRKÇÜOĞLU İ,TOKUR M,KURUL İ,YORGANCILAR C,ÇELİK A,KARAKURT Ö "Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları." , ss.25 - 27, 2005.
ISNAD DEMİRCAN, Sedat vd. "Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları". (2005), 25-27.
APA DEMİRCAN S, KÜRKÇÜOĞLU İ, TOKUR M, KURUL İ, YORGANCILAR C, ÇELİK A, KARAKURT Ö (2005). Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları. Gazi Medical Journal, 16(1), 25 - 27.
Chicago DEMİRCAN Sedat,KÜRKÇÜOĞLU İBRAHİM CAN,TOKUR Mahmut,KURUL İsmail Cüneyt,YORGANCILAR Cemil Deniz,ÇELİK ALİ,KARAKURT Özgür Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları. Gazi Medical Journal 16, no.1 (2005): 25 - 27.
MLA DEMİRCAN Sedat,KÜRKÇÜOĞLU İBRAHİM CAN,TOKUR Mahmut,KURUL İsmail Cüneyt,YORGANCILAR Cemil Deniz,ÇELİK ALİ,KARAKURT Özgür Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları. Gazi Medical Journal, vol.16, no.1, 2005, ss.25 - 27.
AMA DEMİRCAN S,KÜRKÇÜOĞLU İ,TOKUR M,KURUL İ,YORGANCILAR C,ÇELİK A,KARAKURT Ö Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları. Gazi Medical Journal. 2005; 16(1): 25 - 27.
Vancouver DEMİRCAN S,KÜRKÇÜOĞLU İ,TOKUR M,KURUL İ,YORGANCILAR C,ÇELİK A,KARAKURT Ö Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları. Gazi Medical Journal. 2005; 16(1): 25 - 27.
IEEE DEMİRCAN S,KÜRKÇÜOĞLU İ,TOKUR M,KURUL İ,YORGANCILAR C,ÇELİK A,KARAKURT Ö "Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları." Gazi Medical Journal, 16, ss.25 - 27, 2005.
ISNAD DEMİRCAN, Sedat vd. "Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları". Gazi Medical Journal 16/1 (2005), 25-27.