Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 54 - 69 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31123/akil.887661 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi)

Öz:
Bir teknolojinin ortaya çıkma sürecinde, o teknolojinin ortaya çıktığı toplumun ihtiyaçları kadar düşünce dünyası da etkilidir. Çoğu zaman ihtiyaçların ve bu ihtiyaçları giderme çabalarının düşünceyi şekillendirdiği düşünülür. Oysa bazen düşünce, ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik çabaları şekillendirir. Böyle düşünüldüğünde Batı uygarlığının, özellikle modernite ile birlikte daha görünür hale gelen, dünyaya, kendi istediği biçimde çeki düzen verme amacı, ürettiği teknolojilerin temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Batı, rasyonalizm ve gerçeklik kavramları içinde anlamlı olan bu amacı gerçekleştirme çabası ile teknolojiler üretmektedir. Bu makalede, son yıllarda ortaya çıkan yapay zekâ ve robot teknolojilerinin, Batı uygarlığının dünyayı kendi gerçekliği doğrultusunda biçimlendirme çabası içindeki yeri ve bu çabanın öteki dünya üzerindeki etkisi konu edilmektedir. Radikal bir varsayım gibi görünse de Batı uygarlığının, dünyayı irrasyonel olduğunu düşündüğü her şeyden olduğu gibi insandan da arındırma çabasının, yapay zekâ ve robot teknolojilerinin bu çaba içindeki yerinin ve bütün bunların öteki dünya üzerindeki etkisinin tartışılması amaçlanmaktadır. Sözü edilen bu tartışmayı daha anlaşılır kılacağı için Terminatör filminden de yararlanılan bu makale, nitel bir araştırma makalesidir ve veriler literatür taraması ile elde edilmiştir.
Anahtar Kelime: Terminatör Batı Uygarlığı Rasyonalizm Yapay Zekâ Robotlar Dünyayı İnsansızlaştırmak Öteki Dünya Gerçeklik

Dehumanizing The World: On Artificial Intelligence And Robots (The Terminator)

Öz:
In the process of production of a technology, it is also effective that the intellectual world as much as the needs of the society in which that technology emerges. Most of the time, it is thought that the needs and the efforts to satisfy these needs shape the thought. Whereas sometimes the thought shape the needs and the efforts to satisfy the needs. The aim to arrange the world in its own desired manner of the Western civilization which especially becomes more visible together with modernity constitutes the main motivation of the technologies which it produces In this article, it is talked about the place of artificial intelligence and robot technologies within the effort which the western civilization arranges the world and the effects on the other world of all these. It is aimed to discuss the effort that the Western civilization purges the world from human being as it does from everything that it thinks being irrational and the place of artificial intelligence and robot technologies within this effort and the effects on the other world of all these. For making this discussing more understandable, this article from also which The Terminator movie is taken advantage of is a qualitative research article and the data were obtained with literature review.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adorno, W. Theodor ve Horkheimer, Max (2010). Aydınlanmanın Diyalektiği. (N. Ülner ve E. Ö. Karadoğan, Çev), İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Baudrillard, Jean (2009). Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri. (O. Adanır ve A Bilgin, Çev.), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Baudrillard, Jean (2012a). Karnaval ve Yamyam. (O. Adanır, Çev.), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Baudrillard, Jean (2012). Kusursuz Cinayet. (N. Sevil, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, Jean (2015). Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği. (O. Adanır, Çev.), Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Baudrillard, Jean (2016). Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm. (O. Adanır, Çev.), İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Baudrillard, Jean (2017). Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu. (O. Adanır, Çev.), Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Freud, Sigmund (2014). Uygarlığın Huzursuzluğu. (H. Barışcan, Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Guénon, René (2014). Modern Dünyanın Bunalımı. (M. Kanık, Çev.), Ankara: Hece Yayınları.
 • Löwith, Karl (1999). Max Weber ve Karl Marx. (N. Yılmaz, Çev.), Ankara: Doruk Yayıncılık.
 • De La Grance, Henry-Louis et al. (2005). Gustav Mahler Letters To His Wife. Berlin: Wolf Jobst Siedler Verlag GmbH. Marx, Karl (2010). Louis Bonaparte’ın On Sekiz Brumaire’i. (T. Bora, Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sander, Oral (1995). Siyasi Tarih. Ankara: İmge Kitapevi.
 • TED/Talks (Yapımcı). (2017, 15 Aralık). The Real Reason to be Afraid of Artificial Intelligence. Erişim adresi: https://www. youtube.com/watch?v=TRzBk_KuIaM&t=364s 20.02.2021
APA KILINÇ B, kılınç e (2021). Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi). , 54 - 69. 10.31123/akil.887661
Chicago KILINÇ BARIŞ,kılınç elif Pınar Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi). (2021): 54 - 69. 10.31123/akil.887661
MLA KILINÇ BARIŞ,kılınç elif Pınar Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi). , 2021, ss.54 - 69. 10.31123/akil.887661
AMA KILINÇ B,kılınç e Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi). . 2021; 54 - 69. 10.31123/akil.887661
Vancouver KILINÇ B,kılınç e Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi). . 2021; 54 - 69. 10.31123/akil.887661
IEEE KILINÇ B,kılınç e "Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi)." , ss.54 - 69, 2021. 10.31123/akil.887661
ISNAD KILINÇ, BARIŞ - kılınç, elif Pınar. "Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi)". (2021), 54-69. https://doi.org/10.31123/akil.887661
APA KILINÇ B, kılınç e (2021). Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi). Akdeniz İletişim, 0(35), 54 - 69. 10.31123/akil.887661
Chicago KILINÇ BARIŞ,kılınç elif Pınar Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi). Akdeniz İletişim 0, no.35 (2021): 54 - 69. 10.31123/akil.887661
MLA KILINÇ BARIŞ,kılınç elif Pınar Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi). Akdeniz İletişim, vol.0, no.35, 2021, ss.54 - 69. 10.31123/akil.887661
AMA KILINÇ B,kılınç e Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi). Akdeniz İletişim. 2021; 0(35): 54 - 69. 10.31123/akil.887661
Vancouver KILINÇ B,kılınç e Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi). Akdeniz İletişim. 2021; 0(35): 54 - 69. 10.31123/akil.887661
IEEE KILINÇ B,kılınç e "Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi)." Akdeniz İletişim, 0, ss.54 - 69, 2021. 10.31123/akil.887661
ISNAD KILINÇ, BARIŞ - kılınç, elif Pınar. "Dünyayı İnsansızlaştırmak: Yapay Zekâ Ve Robotlar Üzerine (Terminatör Filmi)". Akdeniz İletişim 35 (2021), 54-69. https://doi.org/10.31123/akil.887661