Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 387 - 401 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31123/akil.886402 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu

Öz:
“İletişim Çağı” olarak da tanımlanan günümüz dünyasında bilişim teknolojileri her gün biraz daha gelişmektedir. Bu gelişmelerin asıl amacı, insanlar arasındaki iletişim gereksinimlerini gittikçe daha kolay ve yaygın hale getirmektir. Nitekim bugün itibariyle internet ağı neredeyse bütün dünyaya ulaşmış durumdadır. İnternet ağının en yaygın ve etkin platformları olan sosyal medya siteleri ve onların gizli alt katmanları sosyal ilişkilerin büyük bir bölümünün gerçekleştiği alanlardır; fakat bu alanda gerçekleşen sosyal ve özel ilişkiler konusunda birtakım veri güvenliği ve mahremiyet sorunları yaşanmaktadır. Buna “dijital mahremiyet” de denmektedir. Ne yazık ki bu tür istismarlar bazı kullanıcıların diğer bazılarına ait özel bilgilere erişim sağlaması ve onları çeşitli şekillerde istismar etmesi ile sınırlı değildir. Daha önemlisi, internet ağı ve sosyal medya sitelerinin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ana üslerinde bütün kullanıcıların kişisel bilgileri kayıt altına alınmakta ve arşivlenmektedir. Bu özel bilgilerin kullanıcılar aleyhinde kullanılıp kullanılmadığı ya da gelecekte böyle bir riskin olup olmadığından emin olmak mümkün değildir. Bu nedenle, kişisel mahremiyetine ve geleceğine değer veren kullanıcılar sosyal medyada ileride istismar edilmeye müsait olan özel bilgi, belge, resim ve videolar paylaşmaktan titizlikle kaçınmalıdır.
Anahtar Kelime: Dijital mahremiyet İnternet iletişim Sosyal medya

Data Security and Privacy Problem on Social Media

Öz:
In today’s world, which is also defined as the “Communication Age”, information technologies are developing day by day. The main purpose of these developments is to make communication needs easier and more common among people all over the whole world. In this context, Internet network has reached almost the entire world. Social media sites, which are the most common and effective platforms of the Internet network, and their hidden substrates are the areas where most of the social relations take place; however, there are some data security and privacy issues regarding the social and private relationships in this area. This is also called “digital privacy”. Unfortunately, such exploitations are not limited to the fact that some users have access to others’ private information, and misuse them in various ways. More importantly, the personal information of all users is recorded and archived in main bases of the Internet network, and social media sites in the United States. It is not possible to make exactly sure whether this private information is used against users or whether there will be such a risk in the future. Therefore, users who value their personal privacy and future should strictly avoid sharing private information, documents, pictures, and videos on social media
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ayhan Ahmet ve Çakmak Fatma (2018). Türkiye’ye Yönelik Algı Operasyonlarının Dijital Medyaya Yansımaları, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 29.Özel Sayı, 11-35.
 • Berg ve Lune (2019). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Çeviren: Arı, Asım), Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Berger, J. (2016). Görme Biçimleri, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Boyd, D. M. ve Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication, C. 13 S. 1, 208-229.
 • Ceylan, E. B., Demiryürek, E. ve Kandemir, B. (2015). Sosyal Ağlarda Güncel Güvenlik Riskleri ve Korunma Yöntemleri, Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, C. 1, S. 1, 8-10.
 • Chewae, M., Hayikader, S., Hasan, M. H. ve İbrahim, J. (2015). How Much Privacy We Still Have on Social Network?, International Journal of Scientific and Research Publications, C. 5, S. 1, 1-3.
 • DesAutels, P. (2011). UGIS: Understanding the Nature of User-generated Information Systems, Business Horizons, C. 54, S. 3, 183-191.
 • Ghazinour ve Ponchak (2917). Hidden Privacy Risks in Sharing Pictures on Social Media, The 8th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (EUSPN 2017), Procedia Computer Science, S. 113, 267-272.
 • Kaplan, A. M., ve Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, Business Horizons, C. 53, S. 1, 56-69.
 • Kane, G. C., Alavi, M., Labianca, G., ve Borgatti, S. P. (2014). What's Different About Social Media Networks? A Framework and Research Agenda, MIS Quarterly, C. 38, S. 1, 274-303.
 • Kent, M. L., ve Taylor, M. (1998). Building Dialogic Relationships Through the World Wide Web, Public Relations Review, C. 24, S. 3, 320-333.
 • Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., ve Silvestre, B. S. (2011). Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media, Business Horizons, C. 54, S. 3, 243-252.
 • Lucas Jr, H. C., Agarwal, R., Clemons, E. K., El Sawy, O. A., ve Weber, B. W. (2013). Impactful Research on Transformational Information Technology: An Opportunity to Inform New Audiences, MIS Quarterly, C. 37, S. 2, 370-384.
 • Ürkmez S ve Canöz Kadir (2020). Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Çerçevesinde Sosyal Medya Kullanımı: Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 111, 526-547.
 • Oestreicher-Singer, G., ve Zalmanson, L. (2013). Content or Community? A Digital Business Strategy for Content Providers in the Social Age, MIS Quarterly, C. 37, S. 2, 589-615.
 • Senthil, K. N., Saravanakumar, K. ve Deepa, K. (2017). On Privacy and Security in Social Media-A Comprehensive Study, Procedia Computer Science, C. 78, 114-119.
 • Patel, M. (2017). Cyber Security for Social Networking Sites: Issues, Challenges and Solutions, International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET), C. 5, S. 4, 833-838.
 • Thinktech STM Teknolojik Düşünce Merkezi (2017). Yeni Medya Düzeninde Bilgi Güvenilirliği ve Toplumsal Etkileri, Araştırma Raporu Aralık 2017, 4-7.
 • Van Dijck, J. (2013). You Have One Identity: Performing the Self on Facebook and LinkedIn, Media, Culture & Society, C. 35, S. 2, 199-215.
 • Yalçınkaya, D. (2016). An Informal Learning Practice Reflects its Importance, International Journal of Management and Applied Science, Cilt 2, Sayı 12, Aralık 2016, 43-46.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • e-siber Dergisi (2020). http://www.e-siber.com/sosyalmedya/sosyal-aglarda-olmayanlar-gizlilik-veguvenlik
 • Ahima Advantage (2012). Social Media, Texting, and Other Privacy and Security Issues: Doing Your Part in an Age of Too Much Information, C. 16, S. 2, 2-4, http://bok.ahima.org/PdfView?oid=105574
APA Arat T, ASLAN M (2021). Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu. , 387 - 401. 10.31123/akil.886402
Chicago Arat Tugay,ASLAN MAHMUT MERT Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu. (2021): 387 - 401. 10.31123/akil.886402
MLA Arat Tugay,ASLAN MAHMUT MERT Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu. , 2021, ss.387 - 401. 10.31123/akil.886402
AMA Arat T,ASLAN M Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu. . 2021; 387 - 401. 10.31123/akil.886402
Vancouver Arat T,ASLAN M Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu. . 2021; 387 - 401. 10.31123/akil.886402
IEEE Arat T,ASLAN M "Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu." , ss.387 - 401, 2021. 10.31123/akil.886402
ISNAD Arat, Tugay - ASLAN, MAHMUT MERT. "Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu". (2021), 387-401. https://doi.org/10.31123/akil.886402
APA Arat T, ASLAN M (2021). Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu. Akdeniz İletişim, 0(35), 387 - 401. 10.31123/akil.886402
Chicago Arat Tugay,ASLAN MAHMUT MERT Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu. Akdeniz İletişim 0, no.35 (2021): 387 - 401. 10.31123/akil.886402
MLA Arat Tugay,ASLAN MAHMUT MERT Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu. Akdeniz İletişim, vol.0, no.35, 2021, ss.387 - 401. 10.31123/akil.886402
AMA Arat T,ASLAN M Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu. Akdeniz İletişim. 2021; 0(35): 387 - 401. 10.31123/akil.886402
Vancouver Arat T,ASLAN M Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu. Akdeniz İletişim. 2021; 0(35): 387 - 401. 10.31123/akil.886402
IEEE Arat T,ASLAN M "Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu." Akdeniz İletişim, 0, ss.387 - 401, 2021. 10.31123/akil.886402
ISNAD Arat, Tugay - ASLAN, MAHMUT MERT. "Sosyal Medyada Veri Güvenliği ve Kişisel Mahremiyet Sorunu". Akdeniz İletişim 35 (2021), 387-401. https://doi.org/10.31123/akil.886402