Yıl: 2021 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 207 - 212 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.46332/aemj.830647 İndeks Tarihi: 29-07-2022

The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation

Öz:
Purpose: Although tobacco use is generally perceived as a male gender behavior, the use of tobacco products among women is gradually increasing, especially in developing countries. This study was conducted to investigate the role of gender in smoking cessation.Materials and Methods: The data used in this study were obtained from a survey conducted among patients registered at the smoking cessation outpatient clinic between January 2019 and January 2020. The survey was conducted with those who agreed to participate in the study. All the collected data were analyzed by using SPSS 17.0. The significance level was accepted as p<.05.Results: 322 admissions were registered at the clinic within a year (median age 40 years). 54% (n=174) of the total 322 admissions participated in the study, and 64% (n=206) of the cases were male. The smoking rate in the families of women was significantly higher than that of men (p<0.001). When the polyclinic attendance rate of the participants was questioned, the male patients' attendance rate was higher than that of the female patients, and the rate of quitting smoking was also significantly higher for men. Conclusion: The number of male patients who presented the intention to quit smoking was higher than the number of women. Men had statistically higher clinic continuity and smoking cessation rates. These results show that women do not have sufficient knowledge about the fight against tobacco; therefore, information on smoking cessation should be made widely available to women.
Anahtar Kelime: Gender Smoking Smoking cessation clinic

Cinsiyet Farklılığının Sigara Bırakma Üzerindeki Etkisi

Öz:
Amaç: Tütün kullanımı son yüzyıla kadar erkek cinsiyete ait bir davranış olarak algılansa da özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda tütün ürünleri kullanımı gittikçe artmaktadır. Bu çalışma sigara bırakma polikliniğimize başvuran hastalarda cinsiyetin sigara bırakma üzerinde rolünün araştırılması amacı ile yapılmıştır.Araçlar ve Yöntemler: Ocak 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında sigara bırakma polikliniğimize başvuran kişilerden çalışmaya katılmayı kabul edenlere uygulanan anketten elde edilen veriler analiz edildi. Analizlerde SPSS 17.0 kullanıldı. p<.05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi.Bulgular: Bir yıllık süre içerisinde toplam 322 başvuru olmuştu. Bu hastaların yaş ortanca değeri 40 yaş olup minimum 17 maksimum 82 yaş idi. Olguların %64’ü (n=206) erkek, %36’sı (n=116) kadın idi. Toplam 322 başvurunun %46’sının (n=148) çalışmaya katılmayı kabul etmediği, %54’ünün (n=174) ise çalışmaya katıldığı saptandı. Sigara bırakmak amacıyla başvuran kadınların ailelerinde sigaraiçme oranı, erkeklerinkinden anlamlı yüksek bulundu (%85.2 vs. %45.1; p<0.001). Poliklinik devamlılığı sorgulandığında erkek hastaların devamlılık oranı kadınlara göre daha fazlaydı. Bir yıl sonunda sigara bırakma oranı erkeklerde anlamlı olarak daha fazlaydı. Sonuç: Başlangıçta sigara bırakma niyeti ile başvuran erkek hasta sayısı kadınlardan fazlaydı. Aynı zamanda istatistiksel olarak erkekler daha fazla poliklinik devamlılığı ve sigara bırakma oranına sahipti. Bu sonuçlar kadınların tütünle mücadele konusunda yeterli farkındalıkta olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak kadınlara yönelik sigara bırakma konusunda bilgilendirilmeler artırılmalıdır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Bilir N. Dünyada ve Türkiye’de Tütün Kullanımı Epidemiyolojisi, Aytemur ZA, Akçay Ş, Elbek O. Tütün ve Tütün Kontrolü Kitabı, Toraks Kitapları, Birinci Basım, Türkiye. 2010;1(1):21-35.
 • 2. Bilir N, Özcebe H. Tobacco control activities in Turkey. Turk J Public Health. 2013;11(2):96.
 • 3. Amos A. How women are targeted by the tobacco industry. In: World health forum. 1990;11(4):96-103.
 • 4. Stanford Research Into the Impact of Tobacco Advertising(SRITA),http://tobacco.stanford.edu/tobacco_main/images_body.php?token1=fm_img3828.php. Access Date: 22 October, 2020.
 • 5. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Sağlık Araştırması.http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1095, 2020. 33661. Access Date: 22 October, 2020.
 • 6. Allen AM, Oncken C, Hatsukami D. Women and smoking: the effect of gender on the epidemiology, health effects, and cessation of smoking. Curr. Add. Rep. 2014;1(1):53-60.
 • 7. Smith PH, Bessette AJ, Weinberger AH, Sheffer CE, McKee SA. Sex/gender differences in smoking cessation: a review. Prev Med. 2016;92(1):135-140.
 • 8. Jayakumar N, Chaiton M, Zhang B, Selby P, Schwartz R. Sex Differences in Use of Smoking Cessation Services and Resources: A Real-World Study. Tob. Use Insights. 2020;13(1):1-8.
 • 9. Wetter DW, Kenford SL, Smith SS, Fiore MC, Jorenby DE, Baker TB. Gender differences in smoking cessation. J Consult Clin Psychol. 1999;67(4):555.
 • 10. Jarvis M. Gender and smoking: do women really find it harder to give up? Br. J. Addict. 1984;79(4):383-387.
 • 11. Fiore MC. Treating tobacco use and dependence: 2008 update. Rockville, MD: US Dep.of Health and Human Services. 2008.
 • 12. Kispert S and McHowatJ. Recent insights into cigarette smoking as a lifestyle risk factor for breast cancer. Breast Cancer. 2017; 9(1):127-132.
 • 13. Petrakis NL, Gruenke LD, Beelen TC, Castagnoli N, Craig JC. Nicotine in breast fluid of nonlactating women. Science. 1978;199(4326):303-305.
 • 14. Thompson PA, DeMarini DM, Kadlubar FF, et al. Evidence for the presence of mutagenic arylamines in human breast milk and DNA adducts in exfoliated breast ductal epithelial cells. Environ. Mol. Mutagen. 2002;39(2‐3):134-142.
 • 15. Alataş Ö. Tütün ve İçerdiği Zararlı Kimyasalların İnsandaki Etkileri. STED. 2018;27:51-54.
 • 16. Smith P.H, Weinberger AH, Zhang J, Emme E, Mazure CM, McKee SA. Sex differences in smoking cessation pharmacotherapy comparative efficacy: a network meta-analysis. Nicotine Tob. Res. 2017;19(3):273-281.
 • 17. Scharf D, Shiffman S, Are there gender differences in smoking cessation, with and without bupropion? Pooled- and meta-analyses of clinical trials of Bupropion SR. Addiction. 2004;99(11):1462-1469.
APA OZCELIK N, ÖZYURT S (2021). The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation. , 207 - 212. 10.46332/aemj.830647
Chicago OZCELIK Neslihan,ÖZYURT SONGÜL The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation. (2021): 207 - 212. 10.46332/aemj.830647
MLA OZCELIK Neslihan,ÖZYURT SONGÜL The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation. , 2021, ss.207 - 212. 10.46332/aemj.830647
AMA OZCELIK N,ÖZYURT S The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation. . 2021; 207 - 212. 10.46332/aemj.830647
Vancouver OZCELIK N,ÖZYURT S The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation. . 2021; 207 - 212. 10.46332/aemj.830647
IEEE OZCELIK N,ÖZYURT S "The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation." , ss.207 - 212, 2021. 10.46332/aemj.830647
ISNAD OZCELIK, Neslihan - ÖZYURT, SONGÜL. "The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation". (2021), 207-212. https://doi.org/10.46332/aemj.830647
APA OZCELIK N, ÖZYURT S (2021). The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation. Ahi Evran Medical Journal, 5(3), 207 - 212. 10.46332/aemj.830647
Chicago OZCELIK Neslihan,ÖZYURT SONGÜL The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation. Ahi Evran Medical Journal 5, no.3 (2021): 207 - 212. 10.46332/aemj.830647
MLA OZCELIK Neslihan,ÖZYURT SONGÜL The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation. Ahi Evran Medical Journal, vol.5, no.3, 2021, ss.207 - 212. 10.46332/aemj.830647
AMA OZCELIK N,ÖZYURT S The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation. Ahi Evran Medical Journal. 2021; 5(3): 207 - 212. 10.46332/aemj.830647
Vancouver OZCELIK N,ÖZYURT S The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation. Ahi Evran Medical Journal. 2021; 5(3): 207 - 212. 10.46332/aemj.830647
IEEE OZCELIK N,ÖZYURT S "The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation." Ahi Evran Medical Journal, 5, ss.207 - 212, 2021. 10.46332/aemj.830647
ISNAD OZCELIK, Neslihan - ÖZYURT, SONGÜL. "The Effect of Gender Difference on the Smoking Cessation". Ahi Evran Medical Journal 5/3 (2021), 207-212. https://doi.org/10.46332/aemj.830647