Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 498 - 537 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21441/sosyalguvence.1050892 İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU

Öz:
Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin temel sorun alanlarından birisi işsizliktir. İşsizlik, sonuçları itibarıyla hem bireyi hem de toplumsal huzuru ve ekonomik dengeleri önemli ölçüde etkileyebilir. İşsizlik sorununun çözümüne ilişkin aktif ve pasif istihdam politikaları uygulanabilmektedir. İşsizliğin neden olduğu olumsuzlukları en aza indirgemek amacıyla uygulanan en önemli sosyal güvenlik politikalarından birisi pasif istihdam politikalarından biri olan işsizlik sigortasıdır.Bu çalışmada sosyal devlet olmanın bir gereği olarak 2000 yılından bu yana Türkiye’de fiilen uygulanan işsizlik sigortasının şartları ve uygulama yöntemi incelenmiş ve Türkiye’deki mevcut durum ele alınmıştır. İşsizlik Sigortası Fonu, temel amacı olan işsizlik ödeneği sağlamasının yanında son yıllarda istihdamın artırılmasını teşvik eden düzenlemelere de önemli ölçüde kaynak sağlamaktadır. Çalışmada, Fonun nakit akış dengesinin mevcut uygulamalar ve mevzuat altında politika değişikliğine gidilmeden ve olası politika değişiklerinin uygulanması durumlarında uzun vadede nasıl şekillenebileceğine ilişkin tahminlerde bulunulmuştur.Çalışmanın sonuçlarına göre, istihdam teşviki yüklerinin kanuni süresi içerisinde sonlandırılması ve Fona mevcut uygulamalarına ek olarak harcama programı getirilmemesi durumunda Fon gelir-gider fazlası vermeye devam etmektedir. Asgari ücret desteğinin Fondan karşılanmaya devam edilmesi durumunda Fonun mali olarak sürdürülebilir durumda olmayacağı görülmektedir.
Anahtar Kelime: nakit akış analizi projeksiyon İşsizlik işsizlik sigortası Türkiye işsizlik sigortası fonu

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Gençgönül S. (2018), İşsizlik Sigortası Fonunun Farklı Senaryolara Dayalı Aktüeryal Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Güloğlu T., Korkmaz A., Kip M. (2012), Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam Gerçeğine Bir Bakış, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/9582 adresinden ulaşılmıştır.
 • İŞKUR (2010), Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete 12 Mart 2013, No. 28585.
 • İŞKUR, İşlemler El Kitabı, Ankara.
 • İŞKUR (2019), Faaliyet Raporları, Ankara.
 • İŞKUR (2015), Genel Kurul Raporu, https://statik.iskur.gov.tr/tr/rapor_bulten/genel_kurul_karar_ve_raporlar%C4% B1/3.Genel%20Kurul%20Raporu.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • İŞKUR (2000), İşsizlik Sigortası Bülteni, Ankara.
 • İŞKUR (2019, Eylül 1), İşsizlik Sigortası Bültenleri, https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/yayinlar/ adresinden ulaşılmıştır.
 • İŞKUR: Teşvikler (2019, Eylül 15), https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/ adresinden ulaşılmıştır.
 • İŞKUR: Yarım Çalışma Ödeneği (2019, Eylül 15), https://www.iskur.gov.tr/is- arayan/issizlik-sigortasi/yarim-calisma-odenegi/, adresinden ulaşılmıştır. İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2019, Eylül 25), https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140129-33-1.pdf, adresinden ulaşılmıştır.
 • Koç Ö.E., Gülşen M.A. (2018), Türkiye’de İşgücü Maliyetlerinin Yapısı. 2007- 2017 Dönemi, Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1.
 • Korea Institute for Health and Social Affairs (2014), Long-term Projection of Social Expenditure in Korea.
 • Kumaş H., Karadeniz O. (2017), Türkiye’de İşsizlik Sigortası Ödeneği’nden Yararlanan İşsiz Sayısının Düşük Olmasının Nedenleri: AB Ülkeleri ile Bir Karşılaştırmalı Analiz, Sosyoekonomi, Vol.25(33).
 • Mandy D.M. (1989), Forecasting Unemployment Insurance Trust Funds: The Case of Tennessee, International Journal of Forecasting, Volume 5, Issue 3.
 • MISSOC (2019, Eylül 10), Comparative Table Database, https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/ adresinden ulaşılmıştır.
 • Özkök E. (2007), İşsiz Kalma Sürelerinin Modellenmesi ve Türkiye İşsizlik Sigortası Sistemine Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Sungur A. (2016), Sosyal Koruma Ekseninde İşsizlik Sigortası Uygulamalarının İncelenmesi ve Türkiye İçin Öneriler, Uzmanlık Tezi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2019, Temmuz 12), İşgücü İstatistikleri Meta Verisi, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007 adresinden ulaşılmıştır.
 • Vroman, W. (2006), Report on Unemployment Insurance Benefit and Actuarial Modeling in Washington.
 • Vromal W., Maag, E., O’Leary, C., and Woodbury, S. (2017), A Comparative Analysis of Unemployment Insurance Financing Methods, U.S. Department of Labor by the Urban Institute.
 • 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, Resmi Gazete 8 Eylül 1999, Sayı:23810. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Resmi Gazete 16 Haziran 2006, Sayı:26200.
 • 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Resmi Gazete 29/30/31 Temmuz 1964- 1 Ağustos 1964, Sayı: 11766-11779 4857 Sayılı İş Kanunu, Resmi Gazete 16 Haziran 2003, Sayı:25134.
APA Pektaş Erdem B, Büyükyazıcı M (2021). TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU. , 498 - 537. 10.21441/sosyalguvence.1050892
Chicago Pektaş Erdem Betül,Büyükyazıcı Murat TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU. (2021): 498 - 537. 10.21441/sosyalguvence.1050892
MLA Pektaş Erdem Betül,Büyükyazıcı Murat TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU. , 2021, ss.498 - 537. 10.21441/sosyalguvence.1050892
AMA Pektaş Erdem B,Büyükyazıcı M TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU. . 2021; 498 - 537. 10.21441/sosyalguvence.1050892
Vancouver Pektaş Erdem B,Büyükyazıcı M TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU. . 2021; 498 - 537. 10.21441/sosyalguvence.1050892
IEEE Pektaş Erdem B,Büyükyazıcı M "TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU." , ss.498 - 537, 2021. 10.21441/sosyalguvence.1050892
ISNAD Pektaş Erdem, Betül - Büyükyazıcı, Murat. "TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU". (2021), 498-537. https://doi.org/10.21441/sosyalguvence.1050892
APA Pektaş Erdem B, Büyükyazıcı M (2021). TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU. Sosyal Güvence, 0(19), 498 - 537. 10.21441/sosyalguvence.1050892
Chicago Pektaş Erdem Betül,Büyükyazıcı Murat TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU. Sosyal Güvence 0, no.19 (2021): 498 - 537. 10.21441/sosyalguvence.1050892
MLA Pektaş Erdem Betül,Büyükyazıcı Murat TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU. Sosyal Güvence, vol.0, no.19, 2021, ss.498 - 537. 10.21441/sosyalguvence.1050892
AMA Pektaş Erdem B,Büyükyazıcı M TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU. Sosyal Güvence. 2021; 0(19): 498 - 537. 10.21441/sosyalguvence.1050892
Vancouver Pektaş Erdem B,Büyükyazıcı M TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU. Sosyal Güvence. 2021; 0(19): 498 - 537. 10.21441/sosyalguvence.1050892
IEEE Pektaş Erdem B,Büyükyazıcı M "TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU." Sosyal Güvence, 0, ss.498 - 537, 2021. 10.21441/sosyalguvence.1050892
ISNAD Pektaş Erdem, Betül - Büyükyazıcı, Murat. "TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU". Sosyal Güvence 19 (2021), 498-537. https://doi.org/10.21441/sosyalguvence.1050892