Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 43 Sayfa Aralığı: 235 - 253 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33418/ataunikkefd.871762 İndeks Tarihi: 29-07-2022

DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Almanca öğretmeni adaylarının Almanca yazma konusunda yaptıkları hataların incelenmesi ve bunların hangi hata konuları altında yer aldıklarının belirlenmesidir. Bu amaç kapsamında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 20 Almanca öğretmeni adayına üç tane yazma görevi verilmiş ve üretilen yazılı metinler incelenmiştir. Çalışmada, yazma görevlerine verilen yazılı yanıtlar içerik analizi yöntemi ile önceden belirlenmiş olan hata kategorilerine göre incelenmiştir. Bu kategoriler, Almanca Yazılı Anlatım Değerlendirme Ölçeği’nde yer alan dilsel yeterlilik ölçütü göstergeleri esas alınarak oluşturulmuştur. Hatalar, söz dizimi, biçimbilim, yazım hataları, noktalama hataları ve söz dağarcığı başlıkları altında incelenmiş ve tablolar halinde sunulmuştur. Elde edilen bulgular göstermektedir ki, yapılan hataların %43,8 oranında biçim bilim, %22,1 oranında söz dizimi ve %15,4 oranında yazım hataları kategorileri altında yapılmaktadır. Biçim bilim alanında en çok fiiller ile ilgili hatalar yapılmakta, söz dizimi kategorisinde ise basit cümlede sıralama hatalarına daha sık rastlanılmaktadır. Elde edilen bu bulgular ışığında, Almanca öğretmeni adaylarına cümle kuruluşu ve fiiller ile ilgili konularda destekleyici eğitimin verilmesi önerilmektedir. Bilinen diller arasında yapılan yanlış aktarımların önüne geçmek için ise, karşılaştırmalı olarak Almanca, Türkçe ve birinci yabancı dil olan İngilizce arasındaki söz dizimi ve cümle kuruluşu arasındaki benzerlik ve farklılıklara değinilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime: öğretmen eğitimi hata analizi yazma Almanca

AN ERROR ANALYSIS OF WRITTEN TEXTS IN VIEW OF LINGUISTIC COMPETENCY IN GERMAN LANGUAGE

Öz:
The aim of this study is to analyse the errors in the written text produced by prospective German language teachers. Furthermore, it is aimed to examine under which categories these errors occur mostly. For this aim, three texts written by 20 prospective German language teachers studying in the department of German language teaching, Education faculty of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Turkey were examined with content analysis method. The errors are categorized under the main categories syntax, morphology, orthographic, punctuation, and word knowledge. The findings revealed that most errors were made under the category morphology. 43.8% of the total errors could be categorized under this aspect. The second most occurring errors were related to syntax. 22.1% of total errors could be identified as syntax errors. The third most occurring errors were orthographic errors with 15.4%. Out of the findings it can be suggested to support prospective German language teachers especially in morphology and syntax. Furthermore, it is suggested to present morphology and syntax of German language in a comparative way, which may help learners’ to be aware of similarities and diversities of Turkish, German and English languages.
Anahtar Kelime: error analysis teacher training

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DEREGOZÜ A, ÜSTÜN B (2021). DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ. , 235 - 253. 10.33418/ataunikkefd.871762
Chicago DEREGOZÜ AYSEL,ÜSTÜN BILAL DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ. (2021): 235 - 253. 10.33418/ataunikkefd.871762
MLA DEREGOZÜ AYSEL,ÜSTÜN BILAL DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ. , 2021, ss.235 - 253. 10.33418/ataunikkefd.871762
AMA DEREGOZÜ A,ÜSTÜN B DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ. . 2021; 235 - 253. 10.33418/ataunikkefd.871762
Vancouver DEREGOZÜ A,ÜSTÜN B DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ. . 2021; 235 - 253. 10.33418/ataunikkefd.871762
IEEE DEREGOZÜ A,ÜSTÜN B "DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ." , ss.235 - 253, 2021. 10.33418/ataunikkefd.871762
ISNAD DEREGOZÜ, AYSEL - ÜSTÜN, BILAL. "DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ". (2021), 235-253. https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.871762
APA DEREGOZÜ A, ÜSTÜN B (2021). DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(43), 235 - 253. 10.33418/ataunikkefd.871762
Chicago DEREGOZÜ AYSEL,ÜSTÜN BILAL DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.43 (2021): 235 - 253. 10.33418/ataunikkefd.871762
MLA DEREGOZÜ AYSEL,ÜSTÜN BILAL DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.43, 2021, ss.235 - 253. 10.33418/ataunikkefd.871762
AMA DEREGOZÜ A,ÜSTÜN B DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 0(43): 235 - 253. 10.33418/ataunikkefd.871762
Vancouver DEREGOZÜ A,ÜSTÜN B DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 0(43): 235 - 253. 10.33418/ataunikkefd.871762
IEEE DEREGOZÜ A,ÜSTÜN B "DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ." Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.235 - 253, 2021. 10.33418/ataunikkefd.871762
ISNAD DEREGOZÜ, AYSEL - ÜSTÜN, BILAL. "DİLSEL YETERLİLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE ALMANCA YAZMADA HATA ANALİZİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2021), 235-253. https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.871762