Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 43 Sayfa Aralığı: 145 - 170 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33418/ataunikkefd.827181 İndeks Tarihi: 29-07-2022

SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ

Öz:
Bu çalışmada Türkiye’deki çocukların mobil internet deneyimlerini sosyal çevrenin gözünden ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma tarama modelinin benimsendiği betimsel bir araştırmadır. Çalışma grubu 9-16 yaş grubundaki internet kullanıcısı olan çocukların sosyal çevrelerinde yer alan ebeveynler, akranlar, öğretmenler ve okul yöneticilerden seçilen 84 katılımcıdan oluşmaktadır. Ebeveynler, akranlar ve öğretmen-okul yöneticileri için geliştirilen 3 ayrı görüşme formu ile toplanan veriler betimsel ve içerik analizi teknikleriyle çözümlenmiştir. Sosyal çevreye göre çocukların çoğunlukla evlerinden internete erişim sağladıkları, günde birçok kez çevrimiçi oldukları ve internete erişim sağlamak için akıllı telefon kullandıkları görülmüştür. Çocukların mobil interneti daha çok sosyal ağlara bağlanmak ve oyun oynamak için kullandıkları belirtilmiştir. Sosyal çevreye göre çocukların mobil cihaz ve internet kullanmaya yönelik öne çıkan becerilerinin kablosuz ağa bağlanma, uygulama indirme ve fotoğraf çekip sosyal ağlarda paylaşma olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çocukların istenmeyen içerikleri engelleme, farklı uygulamaları güvenlik yönünden kıyaslama, uygulama reklamlarını bloke edememe gibi güvenli internet kullanıma yönelik becerilerinde eksiklikler olduğu belirtilmiştir. Çocukların internette istenmeyen içeriklerle, tanımadığı kişilerle karşılaşmalarının ve internet bağımlısı olmalarının yanı sıra bazılarının da mobil cihazlarından arkadaşlarının fotoğraflarını çekip izinsiz paylaştıkları görülmüştür. Çocukların mobil internette karşılaştıkları riskleri kendilerinin çözmeye çalıştıkları ve çözemedikleri durumlarda çoğunlukla ebeveynlerinden ve akranlarından yardım istedikleri sosyal çevre tarafından dile getirilmiştir. Sonuç olarak, çocukların güvenli internet kullanma becerilerini ve dijital mahremiyet konusundaki farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitimler verilebilir.
Anahtar Kelime: Mobil internet İnternet etkinlikleri İnternet riskleri İnternet becerileri Sosyal çevre Çocuklar

CHILDREN’S MOBILE INTERNET EXPERIENCES FROM THE PERSPECTIVE OF THE SOCIAL MILIEU

Öz:
The purpose of the study is to reveal children’s experience of mobile internet from the perspective of the social milieu in Turkey. The study is a descriptive research in which the survey model is adopted. The study group consisted of 84 participants, including parents, peers, teachers, and school administrators in the social milieu of children who are internet users in the 9-16 age group. Data collected by three different interview forms developed for parents, peers, and teacher-school administrators were analyzed by the descriptive and content analysis techniques. According to the social milieut, it was observed that children have more access to the internet at home and they prefer smartphones to access the internet and they are online many times a day. It was indicated that children mostly use mobile internet to connect to social networks and play games. According to the social milieu, it was determined that the prominent skills of children for using mobile devices and the internet are to connect to the wireless network, download applications, and take photos and share them on social networks. Furthermore, it was indicated that there are deficiencies in children's skills for safe internet use, such as blocking unwanted content, comparing different applications in terms of security, and not being able to block application advertisements. Except for encountering strangers and unwanted contents on the internet and being internet addicted, it was observed that children take photos of their friends and share them without any permission. It was stated by the social milieu that children often seek help from their parents and peers when they try to solve the risks they encounter on the mobile internet themselves and cannot solve them. As a result, training can be given to increase children's safe internet use skills and awareness of digital privacy.
Anahtar Kelime: Social Environment

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Turgut Y, Kurşun E (2021). SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ. , 145 - 170. 10.33418/ataunikkefd.827181
Chicago Turgut Yiğit Emrah,Kurşun Engin SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ. (2021): 145 - 170. 10.33418/ataunikkefd.827181
MLA Turgut Yiğit Emrah,Kurşun Engin SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ. , 2021, ss.145 - 170. 10.33418/ataunikkefd.827181
AMA Turgut Y,Kurşun E SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ. . 2021; 145 - 170. 10.33418/ataunikkefd.827181
Vancouver Turgut Y,Kurşun E SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ. . 2021; 145 - 170. 10.33418/ataunikkefd.827181
IEEE Turgut Y,Kurşun E "SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ." , ss.145 - 170, 2021. 10.33418/ataunikkefd.827181
ISNAD Turgut, Yiğit Emrah - Kurşun, Engin. "SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ". (2021), 145-170. https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.827181
APA Turgut Y, Kurşun E (2021). SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(43), 145 - 170. 10.33418/ataunikkefd.827181
Chicago Turgut Yiğit Emrah,Kurşun Engin SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.43 (2021): 145 - 170. 10.33418/ataunikkefd.827181
MLA Turgut Yiğit Emrah,Kurşun Engin SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.43, 2021, ss.145 - 170. 10.33418/ataunikkefd.827181
AMA Turgut Y,Kurşun E SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 0(43): 145 - 170. 10.33418/ataunikkefd.827181
Vancouver Turgut Y,Kurşun E SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 0(43): 145 - 170. 10.33418/ataunikkefd.827181
IEEE Turgut Y,Kurşun E "SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ." Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.145 - 170, 2021. 10.33418/ataunikkefd.827181
ISNAD Turgut, Yiğit Emrah - Kurşun, Engin. "SOSYAL ÇEVRENİN GÖZÜNDEN ÇOCUKLARIN MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2021), 145-170. https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.827181