Yıl: 2021 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 831 - 856 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37217/tebd.876422 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler

Öz:
Giderek artan önemi ve öğrenci sayısına kıyasla, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında öğrenici performanslarını betimlemeye yönelik çalışmalar sınırlı sayıda kalmıştır. Bu doğrultuda, mevcut çalışma öğrencilerin hedef dilin çeşitli alanlarındaki performanslarını tanımlama özelliği taşıyan betimleyicileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Nitel bir yaklaşım ile tasarlanan bu araştırmada uluslararası alanyazında örnek teşkil edebilecek dokümanların incelenmesinin ardından yabancı dil, program geliştirme ve ölçme ve değerlendirme uzmanlarının görüşleri alınmıştır. Çeviri-geri çeviri, uyuşum yüzdelikleri ve kapsam geçerlik oranı ve indeksleri aracılıklarıyla veriler çözümlenmiştir. Çalışmalar neticesinde temel (A1 ve A2) ve ara düzeylerde (B1 ve B2) işitsel ve görsel alımlama ile birlikte sözlü ve yazılı üretim ve etkileşim alanlarında toplam 319 betimleyici geliştirilmiştir. Geliştirilen betimleyicilerin ilgili alandaki program geliştirme ve ölçme ve değerlendirme çalışmalarına öncülük etmesi ve özellikle yetişkin öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe becerilerini yansıtmada kullanılması beklenmektedir.
Anahtar Kelime: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Program Geliştirme Yetişkinler İçin Performans Betimleyicileri Ölçme ve Değerlendirme

Developing Performance Descriptors for Turkish as a Foreign Language Teaching: Basic and Independent Levels

Öz:
Compared to its increasing significance and number of students, studies on describing learner performance in Turkish as a Foreign Language have been limited. With this respect, the current study aims to develop descriptors defining the performance of learners in different areas of the target language. After reviewing models in the relevant literature, opinions of foreign language, curriculum, and assessment and evaluation experts were collected. Data were analyzed through translation-back translation, congruence analysis, and content validity ratio and indexes. Findings yielded a total of 319 descriptors in basic (A1 and A2) and independent (B1 and B2) levels in aural and visual reception and written and spoken production and interaction. The descriptors are expected to guide the curriculum and assessment and evaluation studies in the field and to be used in reflecting the language skills of adult learners of Turkish as a Foreign Language.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ACTFL. (2012). ACTFL Proficiency guidelines. https://www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/public/ ACTFLProficiencyGuidelines2012_FINAL.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Alderson, J. C. (2005). Diagnosing foreign language proficiency: the interface between learning and assessment. London, UK: Continuum.
 • Alderson, J. C. (2007). The CEFR and the need for more research. The Modern Language Journal, 91(4), 659–663. doi: 10.1111/j.1540-4781.2007.00627_4.x
 • ALTE. (2002). Can-do project. https://www.cambridgeenglish.org/images/28906-alte-can-do-document.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • ALTE. (2011). Manual for language test development and examining. for use with the cefr. https://www.alte.org/resources/Documents/ManualLanguageTest-Alte2011_EN.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • A.Ü. TÖMER – Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/ 20.500.12575/11271 sayfasından erişilmiştir.
 • Barnes, N. D., Fives, H. & Krause, E. S. (2014). Using a Table of Specifications to improve teacher-constructed traditional tests: an experimental design. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 21(1), 90-108. doi: 10.1080/0969594X.2013.808173
 • Barrot, J. S. (2014). Combining isolated and integrated form-focused instruction: Effects on productive skills. Language, Culture and Curriculum, 27(3), 278-293. doi: 10.1080/07908318.2014.973416
 • Block, J. H. & Burns, R. B. (1976). Mastery learning. Review of Research in Education, 4, 3–49. doi: 10.2307/1167112
 • Bloom, L. (1970). Language development: Form and function in emerging grammars. Cambridge, MA: MIT.
 • Carlsen, C. H. (2018). The adequacy of the B2 level as university entrance requirement. Language Assessment Quarterly, 15(1), 75-89. doi: 10.1080/15434303.2017.1405962
 • CoE. (2001). Common European Framework of References for Languages. https://rm.coe.int/1680459f97 sayfasından erişilmiştir.
 • CoE. (2018). Common European Framework of References for Languages – Companion Volume with New Descriptors. https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 sayfasından erişilmiştir.
 • CoE. (2021). Reference level descriptions. https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/reference-level-descriptions sayfasından erişilmiştir.
 • Cummins, J. (1981). The role of primary language development in promoting educational success for language minority students. California State Department of Education (Ed.), Schooling and language minority students: A theoretical framework içinde (s. 3–49). Los Angeles: California.
 • Davidson, F. & Lynch, B. K. (2002). Testcraft: a teacher’s guide to writing and using language test specifications. New Haven, CT: Yale University Press.
 • Davis, L. L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5(4), 194-197.
 • Demirel, Ö. (2015).Yabancı dil olarak Türkçe öğretim programı: Tömer örneği. Dil Dergisi, 1(166), 5-15.
 • Demirel, Ö. (2020). CEFR-Based language testing (3. b.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Deygers, B., Zeidler, B., Vilcu, D. & Carlsen, C. H. (2017). One framework to unite them all? Use of the cefr in nglish university entrance policies. Language Assessment Quarterly, 15(1), 3-15. doi: 10.1080/15434303.2016.1261350
 • Deygers, B., Van Gorp, K. & Demeester, T. (2018). The B2 level and the dream of a common standard. Language Assessment Quarterly, 15(1), 44-58. doi: 10.1080/15434303.2017.1421955
 • Deygers, B. (2019). The CEFR Companion volume: Between research-based policy and policy-based research. Applied Linguistics, 42(1), 186-191. doi: 10.1093/applin/amz024
 • Evans, V. & Green, M. (2006). Cognitive linguistics: An introduction. Edinburgh: Edinburgh University.
 • Faez, F., Majhanovich, S., Taylor, S. K., Smith, M. & Crowley, K. (2011). The power of “Can Do” statements: Teachers’ perceptions of CEFR-informed instruction in French as a second language classrooms in Ontario. Canadian Journal of Applied Linguistics, 14(2), 1-19. https://journals.lib.unb.ca/index.php/CJAL/article/view/19855 sayfasından erişilmiştir.
 • Figueras, N. (2012). The impact of the CEFR. ELT Journal, 66(4), 477-485. doi: 10.1093/elt/ccs037
 • Golkova, D. & Hubackova, S. (2014). Productive skills in second language learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 477-481. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.520
 • Green, A. (2010). Requirements for reference level descriptions for English. English Profile Journal, 1(1), 1-19. doi: 10.1017/S204153621000005X
 • Hulstijn, J. (2007). The shaky ground beneath the CEFR: Quantitative and qualitative dimensions of language proficiency. The Modern Language Journal, 91(4), 663-667. doi: 10.1111/j.1540-4781.2007.00627_5.x
 • Hulstijn, J. H. (2011). Language proficiency in native and nonnative English speakers: An agenda for research and suggestions for second-language assessment. Language Assessment Quarterly, 8(3), 229–249. doi: 10.1080/15434303.2011.565844
 • Liamputtong, P. (2010). Performing qualitative cross-cultural research. Cambridge: Cambridge University.
 • McNamara, T. (2001). Language assessment as social practice: Challenges for research. Language Testing, 18(4), 333-349. doi: 10.1177/026553220101800402
 • MEB – Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. (2019). Ülkemizde bulunan yabancı öğrenciler. https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/08133210_01Nisan2019 internetSunusuGeciciKorumaAlOgr.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Nikolov, M. (2016). A framework for young EFL learners’ diagnostic assessment: ‘Can Do Statements’ and task types. M. Nikolov (Ed.), Assessing young learners of English: Global and local perspectives: Educational linguistics içinde. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-319-22422-0_4
 • North, B. (2007). The CEFR illustrative descriptor scales. The Modern Language Journal, 91(4), 656–659. http://www.jstor.org/stable/4626092 sayfasından erişilmiştir.
 • Oller, J. (1979). Language tests at school: A pragmatic approach. London, UK: Longman.
 • Pearson. (2021a). Global Scale of English for Adult Learners. https://online.flippingbook.com/view/ 647334 / sayfasından erişilmiştir.
 • Pearson. (2021b). Global Scale of English – Teacher Toolkit: Learning Objectives. https://www.english.com/gse/teacher-toolkit/user/lo sayfasından erişilmiştir.
 • Polat, Y., Köse, D., Peçenek, D. & Durmuş, A. O. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe İlk Kazanımlar İçin Başvuru Rehberi A1 Öncesi. https://www.yee.org.tr/sites/default/files/icerik/basvuru_rehberi _a1_oncesi.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Polit, D. F. & Beck, C. T. (2006). The content validity index: are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. Research in Nursing & Health, 29(5), 489–497. doi: 10.1002/nur.20147
 • Polit, D. F., Beck, C. T. & Owen, S. V. (2007). Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in Nursing & Health, 30(4), 459–467. doi: 10.1002/nur.20199
 • Savuran, Y. (2020) Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel ve ara düzey betimleyicilerin geliştirilmesi. (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp sayfasından erişilmiştir.
 • Spolsky, B. (1973). What does it mean to know a language: or how do you get someone to perform his competence? J. W. Oller & J. C. Richards (Ed.), Focus on the learner: Pragmatic perspectives for the language teacher içinde (s. 164-176). Newbury House, Rowley, MA.
 • Summers, M. M., Cox, T. L., McMurry, B. L. & Dewey, D. P. (2019). Investigating the use of the ACTFL can-do statements in a self-assessment for student placement in an Intensive English Program. System, 80, 269-287. doi: 10.1016/j.system.2018.12.012
 • TMV. (2020). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı. https://www.turkiyemaarif.org/ uploads/Turkcenin_Yabanci_Dil_Olarak_Ogretimi_Programi.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • TMV. (2021). Dünyada Türkiye Maarif Vakfı. https://turkiyemaarif.org/page/550-dunyada-tmv-16 sayfasından erişilmiştir.
 • Tucker, J. (2014). Test specifications and item writer guidelines in a multilingual world: issues and solutions. British Council: http://events.cambridgeenglish.org/alte-2014/docs/presentations/ alte2014-john-tucker.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Türkiye Bursları. (2021). Türkçe eğitimi. https://www.turkiyeburslari.gov.tr/tr/sayfa/mevcut-ogrenciler/ turkce-egitimi sayfasından erişilmiştir.
 • Weissberg, R. (2006). Connecting speaking and writing in second language writing instruction. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
 • Wilkins, D. (1976). Notional syllabuses. Oxford: Oxford University Press.
 • YEE. (2021). Yunus Emre Enstitüsü – Kurumsal. https://www.yee.org.tr/tr/ kurumsal/yunus-emre-enstitusu sayfasından erişilmiştir.
 • YÖK. (2021a). Uyruğa göre öğrenciler listesi. https://istatistik.yok.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • YÖK. (2021b). Türlerine göre birim sayıları. https://istatistik.yok.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • YTB. (2021). Uluslararası öğrenci hareketliliği. https://www.ytb.gov.tr/uluslararasi-ogrenciler/ uluslararasi-ogrenci-hareketliligi sayfasından erişilmiştir.
APA SAVURAN Y, CUBUKCU Z (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler. , 831 - 856. 10.37217/tebd.876422
Chicago SAVURAN YIGIT,CUBUKCU Zühal Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler. (2021): 831 - 856. 10.37217/tebd.876422
MLA SAVURAN YIGIT,CUBUKCU Zühal Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler. , 2021, ss.831 - 856. 10.37217/tebd.876422
AMA SAVURAN Y,CUBUKCU Z Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler. . 2021; 831 - 856. 10.37217/tebd.876422
Vancouver SAVURAN Y,CUBUKCU Z Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler. . 2021; 831 - 856. 10.37217/tebd.876422
IEEE SAVURAN Y,CUBUKCU Z "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler." , ss.831 - 856, 2021. 10.37217/tebd.876422
ISNAD SAVURAN, YIGIT - CUBUKCU, Zühal. "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler". (2021), 831-856. https://doi.org/10.37217/tebd.876422
APA SAVURAN Y, CUBUKCU Z (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(2), 831 - 856. 10.37217/tebd.876422
Chicago SAVURAN YIGIT,CUBUKCU Zühal Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 19, no.2 (2021): 831 - 856. 10.37217/tebd.876422
MLA SAVURAN YIGIT,CUBUKCU Zühal Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.19, no.2, 2021, ss.831 - 856. 10.37217/tebd.876422
AMA SAVURAN Y,CUBUKCU Z Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2021; 19(2): 831 - 856. 10.37217/tebd.876422
Vancouver SAVURAN Y,CUBUKCU Z Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2021; 19(2): 831 - 856. 10.37217/tebd.876422
IEEE SAVURAN Y,CUBUKCU Z "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19, ss.831 - 856, 2021. 10.37217/tebd.876422
ISNAD SAVURAN, YIGIT - CUBUKCU, Zühal. "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Performans Betimleyicileri Geliştirme: Temel ve Ara Düzeyler". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 19/2 (2021), 831-856. https://doi.org/10.37217/tebd.876422