Yıl: 2022 Cilt: 0 Sayı: 55 Sayfa Aralığı: 129 - 154 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.9779/pauefd.953313 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi

Öz:
Sosyal katılım vatandaşlık becerilerinden biridir. Sosyal bilgiler dersi vatandaşlık bilgi, beceri ve değerlerinin kazandırıldığı temel derstir. Bu araştırmanın amacı, beşinci sınıf sosyal bilgiler öğrencilerinin sosyal katılım becerilerini nasıl kazandıklarını, sosyal bilgiler dersi ve okul uygulamaları çerçevesinde ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmaya, bir il merkezinde, üst sosyo-ekonomik düzeydeki ortaokulda öğrenim gören otuz dört beşinci sınıf öğrencisi ile sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri 2017-2018 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen katılımcı gözlemlerden, yarı yapılandırılmış öğrenci ve öğretmen görüşmelerinden ve sosyal bilgiler dersi kitabından elde edilmiştir. Araştırmanın verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada sonucunda, öğretmen ve öğrencilerin sosyal katılımı, toplumsal katılım, eğitsel/sosyal etkinlikler, akademik katılım, iletişim becerileri ve haklar boyutlarıyla algıladıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin sosyal katılım becerisinin gelişiminde, sosyal bilgiler alan kapsamı, ders kitabı içeriği, öğretmen tutum, davranışları ve okul uygulamaları destekleyici; öğretmen tutum, inanç ve davranışları, öğrenci eğilim, inanç ve davranışları ile veli ve okul etkisi engelleyici unsurlar olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Katılım Sosyal Bilgiler Vatandaşlık Sosyal Katılım Vatandaşlık Eğitimi

Evaluation of the Process of Developing Social Participation Skills in Secondary School Social Studies Course and School Practices

Öz:
Social participation is one of the citizenship skills. Social studies course is the basic course in which citizenship knowledge, skills, and values are gained. The purpose of this research is to reveal how fifth-grade social studies students acquire social participation skills within the framework of social studies courses and school practices. A case study, one of the qualitative research methods, was used in the research. Thirty-four fifth-grade students and social studies teachers from a secondary school in a city center, at an upper socio-economic level, participated in the study. The research data were obtained from participant observations, semi-structured student and teacher interviews, and social studies textbooks in the 2017-2018 academic year. Content analysis was used in the analysis of the gathered data. At the end of the analyses, it was found out that the teachers and students perceive social participation in terms of communal participation, educational/social activities, academic participation, communication skills, and rights. In the development of students' social participation skills, the scope of social studies, the content of the textbook, teacher attitudes, behaviors, and school practices were found to be supportive factors while teacher attitudes, beliefs and behaviors, student tendencies, beliefs, and behaviors, and parent and school influence were found to be as inhibitory factors.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA coşkun d, Kodal T, Ersoy A (2022). Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi. , 129 - 154. 10.9779/pauefd.953313
Chicago coşkun deniz,Kodal Tahir,Ersoy Arife Figen Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi. (2022): 129 - 154. 10.9779/pauefd.953313
MLA coşkun deniz,Kodal Tahir,Ersoy Arife Figen Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi. , 2022, ss.129 - 154. 10.9779/pauefd.953313
AMA coşkun d,Kodal T,Ersoy A Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi. . 2022; 129 - 154. 10.9779/pauefd.953313
Vancouver coşkun d,Kodal T,Ersoy A Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi. . 2022; 129 - 154. 10.9779/pauefd.953313
IEEE coşkun d,Kodal T,Ersoy A "Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi." , ss.129 - 154, 2022. 10.9779/pauefd.953313
ISNAD coşkun, deniz vd. "Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi". (2022), 129-154. https://doi.org/10.9779/pauefd.953313
APA coşkun d, Kodal T, Ersoy A (2022). Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(55), 129 - 154. 10.9779/pauefd.953313
Chicago coşkun deniz,Kodal Tahir,Ersoy Arife Figen Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.55 (2022): 129 - 154. 10.9779/pauefd.953313
MLA coşkun deniz,Kodal Tahir,Ersoy Arife Figen Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.55, 2022, ss.129 - 154. 10.9779/pauefd.953313
AMA coşkun d,Kodal T,Ersoy A Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 0(55): 129 - 154. 10.9779/pauefd.953313
Vancouver coşkun d,Kodal T,Ersoy A Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 0(55): 129 - 154. 10.9779/pauefd.953313
IEEE coşkun d,Kodal T,Ersoy A "Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.129 - 154, 2022. 10.9779/pauefd.953313
ISNAD coşkun, deniz vd. "Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde ve Okul Uygulamalarında Sosyal Katılım Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinin Değerlendirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 55 (2022), 129-154. https://doi.org/10.9779/pauefd.953313