Yıl: 2021 Cilt: 29 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 337 - 345 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31796/ogummf.982513 İndeks Tarihi: 29-07-2022

DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ

Öz:
Pil ve kimya sanayilerinin yanı sıra manganez cevherlerinin ana tüketim alanı olan özellikle demir-çelik sanayinde önemli bir üretim artışı söz konusudur. Bu nedenle dünyada yüksek tenörlü hammadde kaynaklarının azalmasıyla birlikte düşük tenörlü cevherlerin hammadde olarak elde edilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'deki düşük tenörlü mangan rezervlerinin değerlendirilmesi amacıyla, İzmir-Karaburun bölgesinden çıkarılan mangan cevheri üzerinde rulo tip kuru manyetik ayırıcı ile sınıflandırma ve zenginleştirme deneyleri yapılmıştır. Önce öğütme (boyut küçültme) ve tasnif işlemlerinden sonra cevher -1150+850, -850+425 ve -425+150 µm olmak üzere üç farklı boyut fraksiyonuna ayrılmış, daha sonra boyutun manyetik ayırma performansına etkisi araştırılmıştır. Manyetik ayırma testleri sonucunda, %17,21 Mn içeren iri taneli fraksiyon beslemesinden %69,39 geri kazanım ve %39,42 Mn tenörlü bir konsantre elde edilmiştir. Orta boy fraksiyonda %15.15 Mn içeren cevherden %78.25 verim ve %31.30 Mn tenörlü bir konsantre elde edilirken, ince boyutta % 16.85 Mn içeren cevherden %86.97 verim ve %28.56 Mn tenörlü bir manyetik ürün elde edilmiştir. %39.42 Mn tenörlü iri taneli fraksiyonda elde edilen konsantrenin demir-çelik endüstrisi için satılabilir olduğu belirlendi. Diğer boyut aralıkları için ek konsantrasyon çalışmaları gereklidir.
Anahtar Kelime: Manganit Manyetik Ayırma Pirolüsit Manganez Cevherleri Sınıflandırma

THE EFFECT OF PARTICLE SIZE ON THE ENRICHMENT OF A LOW GRADE MANGANESE ORE BY DRY MAGNETIC SEPARATION

Öz:
There is a substantial production increase especially in the iron-steel industry, which is the main consumption area of manganese ores, besides battery and chemical industries. However, it is seen that high-grade raw material resources are decreasing with the increasing demand in the world. For this reason, presenting low-grade ores to the industry as raw materials is of importance today. In this study, in order to evaluate the low-grade manganese reserves in Turkey, classification and enrichment experiments with a roll-type dry magnetic separator were carried out on manganese ore from İzmir-Karaburun region. First, after grinding (size reduction) and classification processes, the ore was divided into three different size fractions as -1150+850, -850+425 and -425+150 µm then the effect of size on magnetic separation performance was investigated. As a result of magnetic separation tests, a concentrate with 69.39% recovery and 39.42% Mn grade was obtained from the coarse size fraction feed having 17,21% Mn. In the mid-size fraction, a concentrate with a recovery of 78.25% and 31.30% Mn grade was obtained from the feed containing 15.15% Mn, while obtaining a magnetic product with a recovery of 86.97% and 28.56% Mn grade from the fine size fraction feed containing 16.85% Mn. When the results obtained were examined, it was determined that the concentrate obtained in the coarse-grained fraction with a grade of 39.42% Mn was determined to be a salable product for the iron-steel industry, while additional concentration studies were required for other size ranges.
Anahtar Kelime: Classification

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • DPT (1996). Yedinci beş yıllık kalkınma planı: madencilik özel ihtisas komisyonu raporu, Devlet Planlama Teşkilatı, Metal Madenler Alt Komisyonu, Ankara. Erişim adresi: https://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2018/11/7_Madencilik.zip
 • DPT (2001). Sekizinci kalkınma planı. Madencilik özel ihtisas komisyonu raporu, Devlet Planlama Teşkilatı, Metal Madenler Alt Komisyonu, Diğer Metal Madenler Çalışma Grubu, Ankara. Erişim adresi: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/ 2018/11/08_Madencilik_MetalMadenler_DigerMeta lMadenler.pdf
 • Eghbali, R., Hazaveh, P.K., Rashchi, F. ve Ataie, A. (2021). Recovery of manganese from a low-grade waste and valorization via the synthesis of a nanostructured magnetic manganese ferrite. Materials Science and Engineering: B, 269, 115177. doi: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115177
 • Elliott, R. ve Barati, M. (2020). A review of the beneficiation of low-grade manganese ores by magnetic separation. The Canadian Journal of Metallurgy and Materials Science 59 (1), 1-16. doi: https://doi.org/10.1080/00084433.2020.1711654
 • Eroğlu G. ve Şahiner, M. (2020). Üretimden ticarete manganez. MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni 30: 99-109. Erişim adresi: https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/k utuphane/ekonomi-bultenleri/2020_30/8.pdf
 • Gao, L., Liu, Z., Chu, M., Wang, R., Wang, Z. ve Feng, C. (2019) Upgrading of low-grade manganese ore based on reduction roasting and magnetic separation technique. Separation Science and Technology, 54 (1), 195-206. doi: https://doi.org/10.1080/01496395.2018.1504795
 • Grieco, G., Kastrati, S. ve Pedrotti, M. (2014). Magnetic enrichment of brauniterich manganese ore at different grain sizes. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 35(4), 257-265. doi: https://doi.org/10.1080/08827508.2013.793680
 • Grigorova, I. (2011). Studies and possibilities of low grade manganese ore beneficiation, Proccessing of XXII World Mining Congress, 3, 593-598, Istanbul, Turkey.
 • Gül, T. (2019). Mangan cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Güven, O., Burat, F. , Kangal, O. ve Acarkan, N. (2012). Beneficiation of low-grade Turkish manganese ore, XXVI International Mineral Processing Congress (Impc) 2012 Proceedings, 24 - 28 New Delhi, India.
 • Hacıfazlıoğlu, H. (2011). Manyetik ayırmadaki son gelişmeler ve alternatif manyetik ayırıcı tiplerinin tanıtılması. İstanbul Yerbilimleri Dergisi, 24 (1), 75- 93.
 • İnce, E. (2014). Düşük tenörlü mangan cevherlerinin zenginleştirilmesinin araştırılması, (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Liu, B., Zhang, L., Zhang, Y., Han, G. ve Zhang, B. (2021). Innovative methodology for co-treatment of mill scale scrap and manganese ore via oxidization roasting-magnetic separation for preparation of ferrite materials. Ceramics International, 47 (5), 6139-6153. doi: https://doi.org/10.1016/ j.ceramint.2020.10.193
 • Öztürk, H., Kasapçı, C. ve Özbaş, F. (2019). Manganese Deposits of Turkey . F. Pirajno et al. (eds.), Mineral Resources of Turkey, Modern Approaches in Solid Earth Sciences 16, Springer Nature Switzerland AG. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-02950-0_6
 • Peng, N., Pan, Q., Liu, H., Yang, Z. ve Wang, G. (2018). Recovery of iron and manganese from iron-bearing manganese residues by multi-step roasting and magnetic separation. Minerals Engineering, 126, 177-183. doi: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2018.07.002
 • Singh, V., Chakraborty, T. ve Tripathy, S.K., (2020). A review of low grade manganese ore upgradation processes. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 41(6), 417-438, doi: https://doi.org/10.1080/08827508.2019.1634567
 • Şimşek, S., (2011). Düşük tenörlü mangan cevherlerinin zenginleştirilmesinin araştırılması. (Yüksek lisans tezi), Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Tripathy, S.K., Banerjee, P.K. ve Suresh, N. (2015). Effect of desliming on the magnetic separation of low-grade ferruginous manganese ore. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 22(7), 661 doi: https://doi.org/10.1007/s12613-015-1120-0
 • USGS. (2020), Mineral commodity summaries. In United States Geological Survey, 104.
 • Yuan, S., Zhou, W., Han, Y. ve Li, Y. (2020-a). Individual enrichment of manganese and iron from complex refractory ferromanganese ore by suspension magnetization roasting and magnetic separation. Powder Technology, 373, 689-701. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2021.09.008
 • Yuan, S., Zhou, W., Han, Y., ve Li, Y. (2020-b). Efficient enrichment of low-grade refractory rhodochrosite by preconcentration-neutral suspension roastingmagnetic separation process. Powder Technology, 61, 529-539. doi: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2019.11.082
 • Wu, Y., Shi, B., Ge, W., Yan, C.J. ve Yang, X. (2014). Magnetic separation and magnetic properties of lowgrade manganese carbonate ore. The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society , 67 (2) 361-368, doi: https://doi.org/10.1007/s11837-014-1212-8
APA GURSOY Y (2021). DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ. , 337 - 345. 10.31796/ogummf.982513
Chicago GURSOY YASAR HAKAN DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ. (2021): 337 - 345. 10.31796/ogummf.982513
MLA GURSOY YASAR HAKAN DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ. , 2021, ss.337 - 345. 10.31796/ogummf.982513
AMA GURSOY Y DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ. . 2021; 337 - 345. 10.31796/ogummf.982513
Vancouver GURSOY Y DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ. . 2021; 337 - 345. 10.31796/ogummf.982513
IEEE GURSOY Y "DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ." , ss.337 - 345, 2021. 10.31796/ogummf.982513
ISNAD GURSOY, YASAR HAKAN. "DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ". (2021), 337-345. https://doi.org/10.31796/ogummf.982513
APA GURSOY Y (2021). DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online), 29(3), 337 - 345. 10.31796/ogummf.982513
Chicago GURSOY YASAR HAKAN DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online) 29, no.3 (2021): 337 - 345. 10.31796/ogummf.982513
MLA GURSOY YASAR HAKAN DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online), vol.29, no.3, 2021, ss.337 - 345. 10.31796/ogummf.982513
AMA GURSOY Y DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online). 2021; 29(3): 337 - 345. 10.31796/ogummf.982513
Vancouver GURSOY Y DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online). 2021; 29(3): 337 - 345. 10.31796/ogummf.982513
IEEE GURSOY Y "DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online), 29, ss.337 - 345, 2021. 10.31796/ogummf.982513
ISNAD GURSOY, YASAR HAKAN. "DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERİNİN KURU MANYETİK AYIRMA YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online) 29/3 (2021), 337-345. https://doi.org/10.31796/ogummf.982513