Yıl: 2021 Cilt: 26 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 216 - 240 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy

Öz:
This article aims to provide an overview of the development of Turkey’s defense industry from a historical perspective within the context of the country’s national security strategy. Due to its unique geostrategic location and deep-rooted historical, socio-political and economic relations with the countries of its neighboring regions, it is appropriate for Turkey to possess a multidirectional foreign policy and defense concept. Since 1980, Turkey has been taking impressive steps to build a modern defense industry, launching initiatives at the national and international level, leading to the emergence of a new national defense industry strategy and defense concept for the 21st century.
Anahtar Kelime: defense spending Turkish defense industry national security military strategy Turkish armed forces

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1 Suat İlhan, Jeopolitik Duyarlılık, İstanbul: Ötüken, 2003, p. 76.
 • 2 Ibid, p. 146.
 • 3 Murat Aslan, “Türkiye: Bölgesel Yükselen Oyuncu,” in Murat Yeşiltaş & Rıfat Öncel (eds.), Ortadoğu’da Güvenlik, Savunma ve Silahlanma, Ankara: SETA, 2020, p. 72.
 • 4 Richard L. Armitage & Joseph Nye, “CSIS Commission on Smart Power,” Carnegie Endowment for International Peacet, 2007, https://carnegieendowment.org/files/csissmartpowerreport.pdf.
 • 5 Nejat Eslen, Tarih Boyu Savaş ve Strateji, İstanbul: IQ Kültür Sanat, 2003, p. 50.
 • 6 Beyaz Kitap, Ankara: MSB, 2000, p. 30.
 • 7 Aslan, “Türkiye: Bölgesel Yükselen Oyuncu,” p. 75.
 • 8 Beyaz Kitap, p. 52.
 • 9 Carl von Clausewitz, Savaş Üzerine, İstanbul: Alfa, 2018, p. 163.
 • 10 Murat Yeşiltaş & Rıfat Öncel, “Ortadoğu’da Savunma, Güvenlik ve Silahlanma: Temel Kavramlar, Stratejik Eğilimler ve Oyuncular,” in Murat Yeşiltaş & Rıfat Öncel (eds.), Ortadoğu’da Güvenlik, Savunma ve Silahlanma, Ankara: SETA, 2020, p. 24.
 • 11 Şener Aktürk, “Turkey’s Grand Strategy as the Third Power: A Realist Proposal,” Perceptions: Journal of International Affairs, Vol. 25, No. 2 (2020), p. 154.
 • 12 Hüsnü Özlü, “Atatürk Döneminde Türk Savunma Sanayii,” Atatürk Ansiklopedisi, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2021.
 • 13 Metin Ünver, “Teknolojik Gelişmeler Işığında Osmanlı-Amerikan Silah Ticaretinin İlk Dönemi,” Tarih Araştırmaları Dergisi, Vol. 32, No. 54 (2013), pp. 195–220.
 • 14 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Bakanlar Kurulu Kataloğu 030.18 / 01-02 / 83-60-5, Karar No: 2-9141.
 • 15 BCA, 030.18/ 01-02 / 90-32-12, Karar No: 2-13212.
 • 16 BCA, 030.10/ 49-319-2 / M-15493.
 • 17 Özlü, “Atatürk Döneminde Türk Savunma Sanayii.”
 • 18 Göksen Şimşek, “Savunma Sanayii Politikası ve Stratejisi,” Savunma Sanayiindeki Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, June 5–6, 1997, p. 14.
 • 19 Yeşiltaş & Öncel, “Ortadoğu’da Savunma, Güvenlik ve Silahlanma,” pp. 30–31.
 • 20 Mustafa Aydın, “Grand Strategizing in and for Turkish Foreign Policy: Lessons Learned from History, Geography and Practice,” Perceptions: Journal of International Affairs, Vol 25, No. 2 (2020), p. 207.
 • 21 Savunma Sanayii ve Tedarik, Ankara: TÜBİTAK, 1998, p. 39.
 • 22 Bülent Karan, “Türk Savunma Sanayiinin Mevcut Durumu ve Geleceğe Yönelik İhtiyaçları,” Savunma Sanayiindeki Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, June 5–6, 1997, p. 20.
 • 23 M. Levent Şenel & Şaduman Doğrusöz, “Dünyada ve Türkiye’de Savunma Sanayii Politikaları ve Çok Uluslu Ortak Tasarım, Geliştirme ve Üretim Programları,” Savunma Sanayiinde Stratejik İlişkiler Sempozyumu, Ankara, December 10–11, 2002, p. 271.
 • 24 Aytekin Ziylan, Savunma Sanayii Üzerine, Unknown Publisher: Ankara, 1999, p. 15.
 • 25 Ekrem Kadıoğlu, “Geçmişte ve Gelecekte Türk Savunma Sanayiinin Geliştirilmesi İçin Hedeflenmesi Gereken Politikalar II,” Savunma ve Havacılık, Vol. 14, No. 81 (2000), p. 63.
 • 26 Savunma Sanayii El Kitabı, pp. 14–28.
 • 27 Ziylan, Savunma Sanayii Üzerine, p. 93.
 • 28 Oktay Alnıak, “Savunma Endüstrilerinde Teknolojik Gelişme Stratejileri,” Savunma Sanayiinde Stratejik İlişkiler Sempozyumu, Ankara, December 10–11, 2002, p. 3.
 • 29 Ziylan, Savunma Sanayii Üzerine, p. 102.
 • 30 Aslan, “Türkiye: Bölgesel Yükselen Oyuncu,” p. 82.
 • 31 Muammer Şimşek, Üçüncü Dünya Ülkelerinde ve Türkiye’de Savunma Sanayii, Ankara: SAGEB, 1989, p. 17.
 • 32 Ibid, p. 19.
 • 33 Serkan Altuntaş & Türkay Dereli, “Savunma Sanayiinde Teknoloji Gelişimi: Mühimmat ve Tahrip Teknolojileri Üzerine Bir Uygulama,” Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, Vol. 5, No. 2 (2016), p. 107.
 • 34 Dilek Temiz, “Ekonominin Önemli Bir Parçası: Savunma Sanayii,” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No. 33 (2012), p. 2.
 • 35 15’inci Yıldönümünde Savunma Sanayiinin Dünü, Bugünü ve Yarını, Ankara: SSM, 2001, p. 35.
 • 36 Türk Savunma Sanayiinin Ana Sorunları ve Bu Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri, Ankara: TOBB, 2002, p. 81.
 • 37 Ibid, p. 25.
 • 38 “2020 Yılı Performansı,” SSB, https://www.ssb.gov.tr/Website/contentList.aspx?PageID=1040&LangID=1.
 • 39 Kutluk Kağan Sümer, “Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisinin İncelenmesi,” Güvenlik ve Stratejileri Dergisi, Vol. 1, No. 1 (2005), p. 87.
 • 40 Ibid, p. 84.
 • 41 Şimşek, Üçüncü Dünya Ülkelerinde ve Türkiye’de Savunma Sanayii, p. 11.
 • 42 Beyaz Kitap, p. 125.
 • 43 Ibid, p. 117.
 • 44 Selami Sezgin, “Türkiye’de Savunma Harcamaları,” Türk Savunma Sanayiinin Dünü, Bugünü, Yarını, Savunma Sanayii Sempozyumu, Ankara, November 7–8 , 2000, p . 476.
 • 45 Şerif Canbay & Derya Mercan, “Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyüme ve Cari İşlemler Dengesine Etkisi: Türkiye Örneği,” Journal of Emerging Economies and Policy, Vol. 2, No. 2 (2017), p. 88.
 • 46 Selami Sezgin & Şennur Sezgin, “Dünya’da ve Türkiye’de Savunma Sanayi: Genel Bir Bakış,” Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol. 5, No. 12 (2018), pp. 1–19.
 • 47 Sezgin, “Türkiye’de Savunma Harcamaları,” p. 478.
 • 48 Savunma Sanayii Sektör Meclisi 2017 Yıllık Raporu, TOBB: Ankara, 2017.
 • 49 “Trends in World Military Expenditure 2019,” SIPRI, April 2020, https://www.sipri.org/publications/2020/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2019.
 • 50 Ibid.
 • 51 “Tarihçe,” SSB, https://www.ssb.gov.tr/WebSite/contentlist.aspx?PageID=47&LangID=1.
 • 52 “Türk Savunma Sanayii, 14 Yılda Proje Sayısını 10’a Katladı,” Akşam, April 17, 2018, https://www. aksam.com.tr/ekonomi/turk-savunma-sanayi-14-yilda-proje-sayisini-10a-katladi/haber-726981.
 • 53 Beyaz Kitap, p. 117.
 • 54 Deniz Şişman, “Küreselleşme, Kriz ve Savunma Sanayi,” Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol. 39, No. 1 (2017), p. 226.
 • 55 “Türk Savunma Şirketleri ‘Defense News Top 100’ Listesine Damga Vurdu! Savunmanın 7 Devi,” Hürriyet, August 18, 2020, https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turk-savunma-sirketleri-defensenews-top-100-listesine-damga-vurdu-savunmanin-7-devi-41589429,18.08.2020.
 • 56 Şişman, “Küresellşme, Kriz ve Savunma Sanayi,” p. 229.
 • 57 Ibid, p. 231.
APA Özlü H (2021). The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy. , 216 - 240.
Chicago Özlü Hüsnü The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy. (2021): 216 - 240.
MLA Özlü Hüsnü The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy. , 2021, ss.216 - 240.
AMA Özlü H The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy. . 2021; 216 - 240.
Vancouver Özlü H The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy. . 2021; 216 - 240.
IEEE Özlü H "The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy." , ss.216 - 240, 2021.
ISNAD Özlü, Hüsnü. "The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy". (2021), 216-240.
APA Özlü H (2021). The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy. Perceptions: Journal of International Affairs, 26(2), 216 - 240.
Chicago Özlü Hüsnü The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy. Perceptions: Journal of International Affairs 26, no.2 (2021): 216 - 240.
MLA Özlü Hüsnü The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy. Perceptions: Journal of International Affairs, vol.26, no.2, 2021, ss.216 - 240.
AMA Özlü H The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy. Perceptions: Journal of International Affairs. 2021; 26(2): 216 - 240.
Vancouver Özlü H The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy. Perceptions: Journal of International Affairs. 2021; 26(2): 216 - 240.
IEEE Özlü H "The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy." Perceptions: Journal of International Affairs, 26, ss.216 - 240, 2021.
ISNAD Özlü, Hüsnü. "The Foundation and Development of Turkey’s Defense Industry in the Context of National Security Strategy". Perceptions: Journal of International Affairs 26/2 (2021), 216-240.