Yıl: 2005 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 69 - 74 Metin Dili: Türkçe

İlköğretim (I. Kademe-Birinci Sınıf) Yazı Öğretiminde Temel İlkeler

Öz:
Yazı, bireyin duygu, düşünce ve estetik becerilerine olanak sağlayan önemli bir ifade aracıdır. Bireyin kişiliğinin bir göstergesi olan yazı öğretiminde öncelikli olarak amaca uygun ortamlar sağlanmalıdır. Güzel yazı yazma alışkanlığı ve becerisi ilköğretimden itibaren öğrenciye planlı olarak kazandırılır. Bu beceri diğer derslerin başarısını da önemli ölçüde etkiler. Yazı öğretimi sürecinde özellikle harflerin tanıtılması ve kavratılmasmda doğadaki bazı varlıklarla ve günlük yaşamda sıkça kullanılan objelerle olan benzerliklerinin ilişkilendirilmesi etkili bir öğretim modeli olarak düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: ilköğretim okulu yazma eğitimi

Öz:
Writing is an important channel that provides to an individual the opportunity to express ones ideas, feelings and aesthetic skills. As an indicator of an individual's personality, in hand writing education priority must be given to creating an environment that serves the purpose. The student is equipped with nice hand writing skills and the habit of it from the beginning of primary school in a planned fashion. This skill affects the success in other courses in an important manner as well. In the process of hand writing education, especially in the introduction of letters and of their comprehension phase, it is believed that making connections between the characters and some objects in nature and objects that are in common use in day to day activities is an effective model of education.
Anahtar Kelime: writing education primary school

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyol, Hayati. (2000). Yazı Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi Süreli Yayınlar Dizisi. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • Artut, K., Demir, H. (2003). Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi, s. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Çelenk, Süleyman.(2003). İlkokuma - Yazma Programı ve Öğretimi, s. 10. Anı Yayıncılık,Ankara.
 • Erman, Özlem. (2002). Disleksi. Çoluk Çocuk. Aylık Anne Baba Eğitimi Dergisi, sayı: 17, s.9 KÖK Yayıncılık, Ankara.
 • Gray, William. (1964). Okuma ve Yazma Öğretimi, çev: Nejat Yüzbaşıoğulları, s.260, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Meadows, Sara. (1994). The Development of Writing, p. 175. The Open University, London,Routledge, UK.
 • Schade, V. Ingrid. (1990). Kalligraphie. Gestalten mit Schrift. Falken, Hamburg,Deuchland.
 • Türe,'Fatma. (1998). Çocukların Gözüyle Harfler. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, s.4,Mas Matbaacılık, İstanbul
 • Taymaz, Erol (1998), "Türkiye imalat Sanayinde Teknolojik Gelişme ve İstihdam" T.Bulutay (ed), Teknoloji ve İstihdam içinde, Ankara, DİE.
 • Taymaz, Erol (1999),"Trade Liberalization and Employment Generation: The Experience of Turkey in the 1980s", E.Revenga (Ed.) Turkey: Economic Reforms, Living Standarts and Social Welfare Study, Vol.2 Technical Papers,World Bank, 1998, Washington D.C, USA
 • Taymaz, Erol (2000), "Teknolojik Gelişme ve Piyasa Yapısı jmalat Sanayi Üzerine Bir İnceleme" Perşembe Konferansları 6, Rekabet Kurumu.
 • Taymaz, Erol (2001), "Ulusal Yenilik Sistemi: Türkiye İmalat Sanayiinde Teknolojik Değişim ve Yenilik Süreçleri", TÜBİTAK / TTGV/DİE
 • TCMB(2002), "Küreselleşmenin Türkiye Ekonomisi'ne Etkileri",Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara.
 • Telatar, Funda (2003),"Türkiye'de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliği ve Siyasi Belirsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkileri", İktisat, İşletme ve Finans,2
 • Togan, Sübidey (1993),"1980'li Yıllarda Türk Dış Ticaret Rejimi ve Dış Ticaretin Liberizasyonu", Türk Eximbank Yayını, Ankara.
 • Türkkan, Erdal (2001),"Türkiye'de Sanayileşme (1980-2000)" A.Şahinöz (Der.)Türkiye Ekonomisi Sektörel Analiz, İmaj Yayıncılık:Ankara
 • Uygur, E. (1993), "Liberalization and Economic Performance in Turkey", UNCTAD Discussion Paper, No.65, August.
 • Uygur, Ercan (2001a) " Recent Macroeconomic Developments in Turkey". Paper presented for the United Nations Economic Commission for Europe.
 • Uygur, Ercan (2001b), "Türkiye'de Enflasyon", A.Şahinöz. (Der.) Türkiye Ekonomisi Sektörel Analiz, İmaj Yayıncılık:Ankara, İçinde
 • World Bank, (2000), "Turkey Country Economic Memorandum Structural Reforms for Sustainable Growth Volume I: Main Report". Report No. 20657.
 • Yalçın, Cihan (2000), "Price-Cost Margins and Trade Liberalization in Turkish Manufacturing Sector: A Panel Data Analysis." TCMB Discussion Paper.
 • Yeldan, Erinç (2001) "Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, Bölüşüm,Birikim ve Büyüme", İletişim Yayınevi, İstanbul
APA ARTUT K (2005). İlköğretim (I. Kademe-Birinci Sınıf) Yazı Öğretiminde Temel İlkeler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 69 - 74.
Chicago ARTUT KAZIM İlköğretim (I. Kademe-Birinci Sınıf) Yazı Öğretiminde Temel İlkeler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14, no.1 (2005): 69 - 74.
MLA ARTUT KAZIM İlköğretim (I. Kademe-Birinci Sınıf) Yazı Öğretiminde Temel İlkeler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, 2005, ss.69 - 74.
AMA ARTUT K İlköğretim (I. Kademe-Birinci Sınıf) Yazı Öğretiminde Temel İlkeler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005; 14(1): 69 - 74.
Vancouver ARTUT K İlköğretim (I. Kademe-Birinci Sınıf) Yazı Öğretiminde Temel İlkeler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005; 14(1): 69 - 74.
IEEE ARTUT K "İlköğretim (I. Kademe-Birinci Sınıf) Yazı Öğretiminde Temel İlkeler." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, ss.69 - 74, 2005.
ISNAD ARTUT, KAZIM. "İlköğretim (I. Kademe-Birinci Sınıf) Yazı Öğretiminde Temel İlkeler". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14/1 (2005), 69-74.