Yıl: 2005 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 395 - 412 Metin Dili: Türkçe

Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana Örneği

Öz:
Etkin ve verimli bir şekilde işletme amaçlarını gerçekleştirme doğrultusunda, insan kaynaklarının önemini kavrayan işletmeler, artan rekabet koşullarıyla başa çıkabilmek için mevcut çalışanlarını örgüte bağlamak istemektedirler. Çalışanların işletmeye katılımını ve örgütün genel olarak etkinliğinin artırılmasını sağlayan örgütsel bağlılık, son yıllarda oldukça önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Bu araştırmanın amacı; çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılığın üç boyutu olan duygusal, devam ve normatif bağlılıkları arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Adana ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerindeki çalışanlara, literatürde yer alan Meyer ve Ailen tarafından geliştirilen üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeği uygulanmıştır. Otellerdeki departman yöneticileri aracılığıyla yürütülen alan çalışmasında, örneklem kapsamındaki otel çalışanlarının duygusal, devam ve normatif bağlılıklarının, cinsiyet, medeni durum, bulundukları otel ve pozisyondaki toplam çalışma sürelerine göre farklılık göstermedikleri ortaya çıkmıştır. Ancak, çalışanların devam bağlılıklarının yaş ve eğitim düzeylerine; duygusal bağlılıklarının ise yaş, eğitim ve gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: demografik özellikler Adana örgütsel bağlılık demografik etkenler beş yıldızlı oteller

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Angle, H., Perry, J. (1981), "An Empirical Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness", Administrative Science Quarterly, 26: 1-14.
 • Aven, F.F., Parker, B., McEnvoy, G.M. (1993), "Gender and Attitudinal Commitment to Organizations: A Meta Analysis", Journal of Applied Psychology, 72: 642-648.
 • Balay, R. (2000), Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bolat, O. (2000), Konaklama İşletmelerinde İşgören Tatmini: İnsan Kaynaklan Yönetimi Boyutuyla Bir Değerlendirme, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. Hafta Sonu Semineri VII. Nevşehir.
 • Brown, R.B. (1996), "Organizational Commitment: Clarifying the Concept and Simplifying the Existing Construct Typology", Journal of Vocational Behavior, 49:230-251.
 • Brown, B.B. (2003), Employees' Organizational Commitment and Their Perception of Supervisors' Relations-Oriented and Task-Oriented Leadership Behaviors, Unpublished Dissertation, Falls Church, Virginia.
 • Coher, B.T. ve diğerleri (1985), "A Meta Analysis of the Relation of Job Characteristics to Job Satisfaction", Journal of Applied Psychology, 70 (2): 280-289.
 • Cohen, A. (1993), "Age and Tenure in Relation to Organizational Commitment: A Meta-Analysis", Basic and Applied Social Psychology, 14 (2): 143-159.
 • Feinstein, A.H. (2002), "A Study of Relationships Between Job Satisfaction and Organizational Commitment Among Restaurant Employees", Unpublished Dissertation.
 • Gilbert, J.A., Ivancevich J.M. (1999), "A Re-Examination of Organizational Commitment", Journal of Social Behavior & Personality, 14 (3): 385-397.
 • Hair, J.F., Robert, P.B., David, J.O. (2000), Marketing Research, International Edition,Irwin McGraw-Hill.
 • Huselid, M.A., Day, N.E. (1991), "Organizational Commitment, Job Involvement and Turnover: A Substantive and Methodological Analysis", Journal of Applied Psychology, 76 (3): 380-391.
 • Jaros, S.J. (1995), "An Assessment of Meyer&Allen's Three Component Model of Organizational Commitment and Turnover Intentions", Academy of Management Journal, 317-321.
 • Kurtuluş, K. (1998), Pazarlama Araştırmaları, Istanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Meyer, J.P., Allen, N.J. (1984), "Testing the "Side Bet Theroy" of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations", Journal of Applied Psychology, 69: 372-378.
 • Meyer, J., Allen, N. (1997), Commitment in The Workplace, Thousand Oaks. CA: SAGE Publications.
 • Morrow, P. (1983), "Concept Redundancy in Organizational Research, The Case of Work Commitment", Journal of Occupational Behavior, 34: 40-56.
 • Mowday, R.T., Porter, L. W., Steers, R.M. (1982), Employee-Organizational Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnove,. New York: Academic Press Inc.
 • Obeng, K., Ugboro, I. (2003), "Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study", Journal of The Transportation Research Forum, 57 (2): 83-98.
 • Örücü, E., Asunakutlu, T., Öncü, G. (2003), Çalışanların İş Değerleri Ve Bir Uygulama, İnceleme - Araştırma, İktisat İşletme ve Finans, 3-17.
 • Reichers, A.E. (1985), "A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment", Academy of Management Review, 10 (3): 465-476.
 • Schwenk, C.R. (1986), "Information, Cognitive Biases and Commitment to A Course of Action", Academy of Management Review, 11 (2): 298-310.
 • Subramaniam, N., McManus, L., Mia, L. (2002), "Enhancing Hotel Managers' Organizational Commitment: An Investigation of the Impact of Structure, Need for Achievement and Participative Budgeting", Hospitality Management, 2: 303-320.
 • Susskind, A.M., Borchgrevink, K.P., Kacmar, K.P. (2000), "Customer Service Employees' Attitudes: An Examination of Construct Validity and A Path Model"^International Journal of Hospitality Management, 19(1): 53-77.
 • Tarlan, D., Tütüncü, Ö. (2001), "Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlemesi ve İş Doyumu Analizi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2): 142.
 • Wasti, S. Arzu (2002), "Affective and Continuance Commitment To The Organization:Test of An Integrated Model in The Turkish Context", International Journal of Intercultural Relations, 26: 525-550.
 • Wasti, S. Arzu (2003), "Organizational Commitment, Turnover Intentions and The Influence of Cultural Values", Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76:303-321.
 • White, M., Parks, J.M., Gallagher, D.G. (1995), "Validity Evidence for the Organizational Commitment Questionnaire in the Japanese Corporate Culture", Educational and Psychological Measurement, 55: 278-290.
APA YALÇIN A, İPLİK N (2005). Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 395 - 412.
Chicago YALÇIN Azmi,İPLİK Nur Fatma Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14, no.1 (2005): 395 - 412.
MLA YALÇIN Azmi,İPLİK Nur Fatma Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, 2005, ss.395 - 412.
AMA YALÇIN A,İPLİK N Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005; 14(1): 395 - 412.
Vancouver YALÇIN A,İPLİK N Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005; 14(1): 395 - 412.
IEEE YALÇIN A,İPLİK N "Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana Örneği." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, ss.395 - 412, 2005.
ISNAD YALÇIN, Azmi - İPLİK, Nur Fatma. "Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana Örneği". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14/1 (2005), 395-412.