Yıl: 2005 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 477 - 516 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmada, 2004 yılında hazırlanan ve taslak olarak basılan, 2005 yılında son hâlini alan İlköğretim Türkçe Öğretim Programı ve Kılavuzu (yeni program), 1981 yılında hazırlanan ve 2000 yılında birinci-beşinci sınıflar için ayrı ayrı basılmış olan Türkçe Programı (önceki program) ile benzerlikleri ve farklılıkları bakımından karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Her iki program arasında farklılıklar olduğu kadar benzerliklerin de olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak şunlar söylenebilir: Yeni program önceki programa göre daha açıklayıcıdır. Önceki programdaki bazı olumsuz özellikler yeni programda da bulunmaktadır. Teorik olarak pek çok olumlu öneri getiren yeni programın yurt genelinde uygulanmasında eğitim kadrosu ve donanım yetersiz kalabilir. Yeni programın geliştirilmesi ertelenmemeli, geliştirme çalışmaları uygulama sonuçlarına göre sürdürülmelidir.
Anahtar Kelime: türkçe eğitimi ilk öğretim programı türkçe kılavuz türkçe öğretimi türkçe programı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Barr, R., & Johnson, B. (1997). Teaching reading and writing in elementary classrooms.New York: Longman.
 • Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1993). The case for constructivist classrooms. Virginia:ASCD.
 • Burns, P. C., Roe, B. D., & Ross, E. P. (1992). Teaching reading in today’s elementary schools. Boston: Houghton Mifflin.
 • Campell, L. B. C., & Dickinson, D. (1996). Teaching and learning through multiple intelligences.Massachusetts: Allyn & Bacon.
 • Çelenk, S. (1992). Farklı yöntemler açısından ilkokuma ve yazma öğretimi ve bir yöntem denemesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 369-378.
 • Çelenk, S. (2002). İlkokuma-yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. http://ilkogretim-online.org.tr/vol 1 say2/v01s02b.htm web adresinden 12 Ağustos 2005 tarihinde edinilmiştir.
 • Demirel, Ö. (1999). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yay.
 • E¤itim Reformu Girişimi (2005). Yeni Öğretim Programlarını inceleme ve Değerlendirme Raporu. http://www.erg.sabanciuniv.edu/ web adresinden 01 Temmuz 2005 tarihinde edinilmiştir.
 • Fields, M. V., & Boesser, C. (2002). Constructive guidance and discipline preschool and primary education. New Jersey: Pearson Education.
 • Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Boks.
 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic Boks.
 • Kılıç, A. (2000). İlkokuma yazma öğretiminde programlandırılmış öğretime göre metin yönteminin etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Martin, D. J. (1997). Elementary science methods a constructivist approach. New York:Delmar.
 • MEB. (2000a). İlköğretim okulu ders programları birinci sınıf. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (2000b). İlköğretim okulu ders programları dördüncü sınıf. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (2000c). İlköğretim okulu ders programları beşinci sınıf. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1.-5. sınıflar). Ankara:Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. (2005). Program Çalışmaları. http://earged.meb.gov.tr/index.htm. adresinden 12.08.2005 tarihinde edinilmiştir.
 • Norris, S. P. (1985). Synthesis of research on critical thinking. Educational Leadership,42, 40-45.
 • Oktay, A., & Aktan-Kerem, E. (1999, April). Analysis of phonological awareness ability in children’s language development.Paper presented at Third Warwick International Early Years Conference, Warwick University, Warwick, England.
 • Özcan, A. O. (1992). İlkokuma-yazma öğretim programlarının geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 167-178.
 • Paul, R. (1988, April). Critical thinking in the classroom. Teaching K-8, 18, 49-51
 • Pressley, M., & McCormick, C. (1995). Cognition, teaching and assessment. New York:Longman.
 • Ruddell, R. B. ,& Ruddell, M. R. (1995). Teaching children to read and write. Boston:Allyn & Bacon.
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Stern, D., & Huber, G. L. (Eds.) (1997). Active learning for students and teachers. Reports from eight countries. Frankfurt am Main: Peter Lang & OECD.
 • Simons, P. R. J. (1997). Definitions and theories of active learning. In D. Stern & G. L.Huber (Eds.) Active learning for students and teachers (pp. 19-39). Frankfurt am Main:Lang.
 • Sönmez, V. (2001). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yay.
 • The Information Network on Education in Europe (2005). http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html web adresinden 15 Ağustos 2005 tarihinde edinilmiştir.
 • Varış, F. (1994). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikler. Ankara: Alkım Kitapçılık Yay.
 • Yangın, B. (2002). Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: Dersal Yay.
 • Zahorik, J. A. (1995). Constructivist teaching. Bloomington.: Phi Delta Kapa Educational Foundation.
APA YANGIN B (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi. , 477 - 516.
Chicago YANGIN Banu İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi. (2005): 477 - 516.
MLA YANGIN Banu İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi. , 2005, ss.477 - 516.
AMA YANGIN B İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi. . 2005; 477 - 516.
Vancouver YANGIN B İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi. . 2005; 477 - 516.
IEEE YANGIN B "İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi." , ss.477 - 516, 2005.
ISNAD YANGIN, Banu. "İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi". (2005), 477-516.
APA YANGIN B (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 477 - 516.
Chicago YANGIN Banu İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 5, no.2 (2005): 477 - 516.
MLA YANGIN Banu İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.5, no.2, 2005, ss.477 - 516.
AMA YANGIN B İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2005; 5(2): 477 - 516.
Vancouver YANGIN B İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2005; 5(2): 477 - 516.
IEEE YANGIN B "İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5, ss.477 - 516, 2005.
ISNAD YANGIN, Banu. "İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 5/2 (2005), 477-516.