Yıl: 2004 Cilt: 37 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 27 - 39 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları

Öz:
Literatür incelendiğinde, aile içinde öfke ve saldırganlığın çoğunlukla kadınlar olmak üzere eşler ve çocuklara yöneltildiği görülmektedir. Bu makalede, aile içinde öfke ve saldırganlık yaşantıları üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede, öfke ve saldırganlık kavramlarının ne olduğu, aile içerisinde ortaya çıkmasını kolaylaştıran faktörler, aile içerisinde öfke ve saldırganlık içeren davranışların özellikle çocuklar üzerindeki etkileri incelenmektedir.
Anahtar Kelime: çocuk istismarı aile ortamı aile içi şiddet saldırganlık öfke

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Anooshian, L.J. (2005). Violence and aggression in the lives of homoless children: A review. Aggression and violent behavior. Vol. 10, (2), 129-152.
 • Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Boxer, P. Ve Tisak, M. S. (2005). Children' s beliefs about the continuity of aggression. Aggressive behavior. Vol.00, 1-17.
 • Çayboylu, İ. (2002). 2001 yılı aile araştırma raporu. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.
 • DeBaryshe, B. ve Fryxell, D. (2004). A developmental perspective on anger: Family and peer contexts. Psychology in the school Vol 35, 205-216.
 • Dilillo, D., Tremblay, C. G., Paterson, L. (2000). Linking childhood sexual abuse and abusive pareting: The mediating role of maternal anger. Child abuse & Neplect. Vol. 24 (6), 767-779.
 • Freedmann, J.L., Sears, D.O., Carlsmith, J.M. (1998). Sosyal psikoloji. (Çev:A. Dönmez).Ankara: İmge.
 • Frias-Armenta, M. (2002). Longterm effects of child punishment on mexican women: A structural model. Child abuse & Neplect. Vol. 26, (4), 371-386.
 • Goleman, D. (1996). Duygusal Zeka. (Çev: B. S. Yüksel). İstanbul: Varlık.
 • Hortaçsu, N.(2003). Çocuklukta ilişkiler. Ana baba kardeş ve arkadaş. Ankara: İmge.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim.
 • Mommen, D. K., Kolko, D. J., Pilkonis, P. A. (2002). Negative affect and parental aggression in child physical abuse. Child abuse & Neglect. Vol 26 (4). 407-427.
 • Onur, B.(2000). Gelişim psikolojisi. Yetişkinlik, yaşlılık, ölüm. Ankara: İmge.
 • Öğülmüş, S. (2001). Kişilerarası sorun çözme becerisi eğitimi. Ankara: Nobel
 • Özdoğan, B. (2004). Çocuk ve oyun. Çocuğa oyunla yardım. Ankara: Anı.
 • Özmen, A. (2004). "Seçim kuramı ve gerçeklik terapisine dayalı öfkeyle başa çıkma eğitim programının üniversite öğrencilerinin öfkeyle başa çıkma becerileri üzerindeki etkisi." Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Starzyk, K.B. ve Marshall, W.L. (2003). Childhood family and personological risk factors for sexual offending. Aggression and violent behavior. 8, 93-105.
 • Subaşı, N. ve Akın, A. Kadına yönelik şiddet, nedenleri, sonuçları. www.huksam.hacettepe.edu.tr/ siddet.htm adresinden 05.01.2005 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Şahin, F. ve Beyazova, U. (2001). Çocuğun şiddetten korunma hakkı. Milli Eğitim- Online, 151, [Online]: http://www.meb.gov.tr adresinden 12.12.2004 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Taner, Y. ve Gökler, B. (2004). Çocuk istismarı ve ihmali: Psikiyatrik yönleri. Hacettepe Tıp Dergisi, 35, 82-86.
 • Taş, A.K., Uyanık, D., Karakaya, Z. (17-19 Mayıs 1997). Şiddeti içselleştiren kadın profili. II. Kadın çalışmaları toplantısında sunulmuş bildiri, Adana.
 • Terzian, M.A. ve Fraser, M.W. (2005). Preventing aggressive behavior and drug use in elemantary school: Six family-oriented programs. Aggression and violent behavior (January,8). [Online]: Retrieved on 18-January-2005, at URL: http:// www.sciencedirect.com.
 • Vahip, I.(2002). Evdeki şiddet ve gelişimsel boyutu: Farklı bir açıdan bakış. Türk psikiyatri dergisi, 13 (4), 312-319.
 • Walsh, C., Mcmillian, L. H., Jamieson, E. (2003). The relationship between parental substance abuse and child maltreatment: Findings from the ontario health supplement. Child abuse & Neplect. Vol. 27 (12), 1409-1425.
APA ÖZMEN KAYMAK S (2004). Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları. , 27 - 39.
Chicago ÖZMEN KAYMAK Suna Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları. (2004): 27 - 39.
MLA ÖZMEN KAYMAK Suna Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları. , 2004, ss.27 - 39.
AMA ÖZMEN KAYMAK S Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları. . 2004; 27 - 39.
Vancouver ÖZMEN KAYMAK S Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları. . 2004; 27 - 39.
IEEE ÖZMEN KAYMAK S "Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları." , ss.27 - 39, 2004.
ISNAD ÖZMEN KAYMAK, Suna. "Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları". (2004), 27-39.
APA ÖZMEN KAYMAK S (2004). Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 27 - 39.
Chicago ÖZMEN KAYMAK Suna Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37, no.2 (2004): 27 - 39.
MLA ÖZMEN KAYMAK Suna Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, 2004, ss.27 - 39.
AMA ÖZMEN KAYMAK S Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2004; 37(2): 27 - 39.
Vancouver ÖZMEN KAYMAK S Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2004; 37(2): 27 - 39.
IEEE ÖZMEN KAYMAK S "Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37, ss.27 - 39, 2004.
ISNAD ÖZMEN KAYMAK, Suna. "Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37/2 (2004), 27-39.