Yıl: 2004 Cilt: 37 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 61 - 82 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim

Öz:
Bu araştırmanın amacı, küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim hakkında daha önce ortaya konan görüşlerin bir analizini yapmak ve son gelişmeler ışığında eğitimde yaşanan değişmeleri irdelemektir. Bu bağlamda küreselleşme, küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönleri, bilgi toplumu, eğitim sürecinde değişim, değişim sürecinde eğitim programları, okul, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenci konuları üzerinde yoğunlaşılmış ve bunların eğitime yansıyış biçimi tartışılmıştır.
Anahtar Kelime: çağdaş eğitim küreselleşme eğitim kalitesi bilgi toplumu eğitim yönetimi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Argyris, C and Schön, D. A. (1996). Organizational learning II: The theory, metho, and practice USA: Addıson- Wesley Publishıng Company.
  • Aytaç, T. (1999). Öğrenen Örgüt: Okul. Milli Eğitim 141: 75-78; Aktaran, Nartgün, Ş. S. (2002). Bilgi Toplumu Olma Yolundaki Türkiye’de Eğitim. Eğitim Araştırmaları 6: 131-135.
  • Aytaç, T. (2003). Okul Vizyonu Nedir, Nasıl Geliştirilir. Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar: Uygulamalar ve Sorunlar (2. Baskı), C. Elma., K. Demir (Ed). Ankara: Anı Yayıncılık 1-15.
  • Balcı, A. (1995). Örgütsel Gelişme. Ankara: Pegem Personel Eğitim Merkezi Yayın No: 18.
  • Balcı, A. (2001). Etkili Okul ve Okul Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
  • Bennett, R. (1999). Corporate strategy, London: Financial Times, Pitman Publishing, (2nd Ed).
  • Biçer, T. (1999). NLP Kişisel Liderlik. İstanbul: Beyaz Yayınları.
  • Bilhan, S. (1996). Küreselleşme ve Ulusal Değerler. Türkiye 2. Eğitim Felsefesi Kongresi (23-26 Ekim). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 177-185.
  • Boydak, A. (2001). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Beyaz Yayınları.
  • Doğan, H. (1997). Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 30 (1), 1-26.
  • Doğan, E. (Ocak 2002). Eğitimde Küreselleşme. Eğitim Araştırmaları 6: 87-98.
  • Garavan, T. (1997). The learning organization: A review and evaluation. The Learning Organization 4 (1) 18-29.
  • Kaçmazoğlu, H. B. (Ocak 2002). Doğu-Batı Çatışması Açısından Globalleşme. Eğitim Araştırmaları 6: 44-55.
  • Kaplan, Y. (1991) Giriş. Enformasyon Devrimi Efsanesi, (Der ve Çev: Y. Kaplan), İstanbul: Rey Yayınları, 1-10.
  • Karip, E. (1996). Etkili Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi 2: 245-247.
  • Kepenekçi Karaman, Y. (2003). Demokratik Okul. Eğitim Araştırmaları.3 (11),: 44-53.
  • Kolb, D. A. (1984). Experiential learning. New Jersey: Prentice Hall, Inc; Aktaran, Özden, Y. (2000). Öğrenme ve Öğretme (4. Baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
  • Kurul Tural, N. (2004). Küreselleşme ve Üniversiteler. Ankara: Kök Yayıncılık.
  • Kuzgun, K; Sevim, S. A; Ersever, H; Akbalık, G; Pişkin, M ve Hamamcı, Z. (1997). Öğrencilerin Akademik Danışmanlarından Bekledikleri Görevler ve Danışmanların Görev Algıları. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 30 (1) 27-43.
  • Lashway, L.(1997). Visionary leadership. School Leadership Handbook For Excellenge (3rd Ed), S. C: Smith and P.K: Piele (Eds). University of Oregon, 131-156.
  • Leithwood, K., Leonard, L and Sharratt, L. (April 1998). Conditions fostering organizational learning in schools. Educational Administration Quarterly. 34, 2: 243-276.
  • Limerick, D., Passfield, R., & Cunnington, B. (1994). Transformational change: towards an action learning organization. The Learning Organization. 1, (2), 29-40.
  • Maxwell, J. C. (1999). Liderlik Nitelikleri. (Türkçesi: İbrahim Şener), İstanbul:Beyaz Yayınları.
  • McGill, M.E., Slocum, J.W and Leı, D. (Summer1992). Management practices in learning organizations. Organizational Dynamic 21:5-16
  • Morrison, K. (1998). Management theories for educational chang.London: Paul Chapman Publishing Ltd.
  • Numanoğlu, G. (1999). Bilgi Toplumu-Eğitim-Yeni Kimlikler-II: Bilgi Toplumu ve Eğitimde Yeni Kimlikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 32, (1-2), 341-350.
  • Oswald, L, J. (1997). School-based management. school leadership handbook for excellenge, (3rd Ed). S. C: Smith and P.K: Piele (Eds). University of Oregon, 181-203.
  • Öğüt, A. (2003). Bilgi Çağında Yönetim (2. Baskı), Ankara: Nobel Yayıncılık.
  • Özdemir, S. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme. (5. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
  • Özden, Y. (2000). Öğrenme ve Öğretme. (4. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
  • Özden, Y. (2002). Eğitimde Dönüşüm: Eğitimde Yeni Değerler. (4. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
  • Reddi, U. V. (1991). Sanayi Devriminin Aşılması. Enformasyon Devrimi Efsanesi. (Der ve Çev: Y. Kaplan), İstanbul: Rey Yayınları 345-370.
  • Senge, P. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York. In Morrison, K. (1998). Management Theories for Educational Change. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
  • Slaus, I., Kokotovic, A. S., and Morovic, J. (2004). Education in countries in transition facing globalization-A case Study Croatia. International Journal of Educational Development 24: 479-494.
  • Smith, S. C and Pıele, P, K. (1997). Introduction. school leadership handbook for excellenge (3rd Ed.) S. C. Smith And P. K. Pıele (Eds). University of Oregon 1-12.
  • Tan, Ş., Kayabaşı, Y ve Erdoğan, A. (2002). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. (3. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Tezcan, M. (1992). Eğitim Sosyolojisi. (8. Baskı). Ankara.
  • Tezcan, M. (1996). Küreselleşmenin Eğitimsel Boyutu. Türkiye 2. Eğitim Felsefesi Kongresi (23-26 Ekim). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 187-195.
  • Tezcan, M. ( Ocak 2002). Küreselleşmenin Eğitim Boyutu. Eğitim Araştırmaları 6: 56-60.
  • Toulmin, S. (1999). The ambiguities of globalization. Futures 31, 905-912.
  • Web, L. D., Metha, A., And Jordan, K.F. (1992). Foundations of American education. New York: Macmillan Publishing Company.
  • Wood, D. (1998). How Children Think and Learn. Second Ed. USA: Blackwell Publishers Inc,
  • Yıldırım, R. (2001). Öğrenmeyi Öğrenmek. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
  • Yurdabakan, İ. (Ocak 2002). Küreselleşme Konusundaki Yaklaşımlar ve Eğitim. Eğitim Araştırmaları 6: 61-64.
APA BALAY R (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. , 61 - 82.
Chicago BALAY Refik Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. (2004): 61 - 82.
MLA BALAY Refik Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. , 2004, ss.61 - 82.
AMA BALAY R Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. . 2004; 61 - 82.
Vancouver BALAY R Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. . 2004; 61 - 82.
IEEE BALAY R "Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim." , ss.61 - 82, 2004.
ISNAD BALAY, Refik. "Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim". (2004), 61-82.
APA BALAY R (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61 - 82.
Chicago BALAY Refik Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37, no.2 (2004): 61 - 82.
MLA BALAY Refik Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, 2004, ss.61 - 82.
AMA BALAY R Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2004; 37(2): 61 - 82.
Vancouver BALAY R Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2004; 37(2): 61 - 82.
IEEE BALAY R "Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37, ss.61 - 82, 2004.
ISNAD BALAY, Refik. "Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37/2 (2004), 61-82.