Yıl: 2021 Cilt: 41 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1553 - 1595 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları

Öz:
Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan Covid-19 küresel salgını, sağlık başta olmak üzere küresel düzeyde önemli; ekonomik, sosyal, pedagojik ve psikolojik etkilere neden olmuştur. Yaklaşık olarak 190 ülkede yüz yüze eğitime ara verilmiş, toplam öğrenci nüfusunun yaklaşık olarak %91’i küresel salgından etkilenmiş ve uzaktan eğitim olanakları ile eğitim görmeye başlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılı itibariyle TV yayınları ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim uygulamalarına başlamıştır. Bu araştırmanın amacı, Covid-19 küresel salgınının EBA üzerine yansımalarını incelemektir. Araştırma nitel araştırma deseninde ve durum çalışması modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul’da görevli 32 öğretmen ile 81 veliden oluşmaktadır. Araştırma sonucuna göre, Covid-19 küresel salgını ile birlikte EBA kullanımı zorunlu olarak artmıştır. Ancak, EBA’ya erişimde ve canlı derslere katılımda sorunlar bulunmaktadır. Ayrıca, öğretmenler derslerin içerik ve sürelerinin yeterli olmadığını, öğrencilerin uzaktan eğitim derslerine etkili bir şekilde katılamadıklarını belirtmiştir. Covid-19 küresel salgın sürecinde eğitimin kesintisiz sürdürülmesinde EBA önemli avantajlar sağlamakla birlikte yeterli görülmemektedir.Veliler, yüz yüze eğitimin daha faydalı olacağını düşünmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, uzaktan eğitim olanaklarına erişimde fırsat eşitliği sağlanmasına, internete erişimin artırılmasına ve ders içeriklerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. EBA canlı ders sürelerinin düzenlenmesi, altyapının geliştirilmesi, öğrenci, öğretmen ve velilere uzaktan eğitim konusunda rehberlik yapılması faydalı olabilir.
Anahtar Kelime: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Uzaktan eğitim Covid-19 küresel salgını Öğretmen ve veli görüşleri

Education Information Network (EIN): Reflections of The Covid-19 Pandemic

Öz:
The Covid-19 pandemic, which emerged in China in December 2019, caused significant economic, social, pedagogical and psychological effects, especially on health, on a global level. Face-to-face education was suspended in approximately 190 countries, approximately 91% of the total student population was affected by the pandemic and started to receive education with distance education opportunities. As of the spring semester of the 2019-2020 academic year, the Ministry of National Education has started distance education applications, especially TV, via the Education Information Network (EIN). The aim of this research is to examine the effectiveness of EIN during the Covid-19 pandemic process. The research was designed in qualitative research design and case study model. The study group of the research consists of 32 teachers working in Istanbul and 81 parents. According to the results of the research, the use of EIN has increased with the Covid-19 pandemic. However, there are problems in accessing EIN and attending live lessons. In addition, it was stated that the contents and duration of the lessons were not sufficient, and the students could not attend the distance education lessons effectively. Although EIN provides significant advantages in continuing education uninterruptedly during the Covid-19 Pandemic process, it is not considered sufficient. Parents think that face-to-face training will be more beneficial. According to the results of the research, there is a need to provide equal opportunity in access to distance education opportunities, increasing access to the internet and improve the contents of lessons. It may be useful to regulation the durations of live lessons on EIN, improve the infrastructure, and guiding students, teachers and parents on distance education.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA CAN E (2021). Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları. , 1553 - 1595.
Chicago CAN ERTUG Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları. (2021): 1553 - 1595.
MLA CAN ERTUG Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları. , 2021, ss.1553 - 1595.
AMA CAN E Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları. . 2021; 1553 - 1595.
Vancouver CAN E Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları. . 2021; 1553 - 1595.
IEEE CAN E "Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları." , ss.1553 - 1595, 2021.
ISNAD CAN, ERTUG. "Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları". (2021), 1553-1595.
APA CAN E (2021). Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(3), 1553 - 1595.
Chicago CAN ERTUG Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41, no.3 (2021): 1553 - 1595.
MLA CAN ERTUG Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.3, 2021, ss.1553 - 1595.
AMA CAN E Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(3): 1553 - 1595.
Vancouver CAN E Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(3): 1553 - 1595.
IEEE CAN E "Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları." Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, ss.1553 - 1595, 2021.
ISNAD CAN, ERTUG. "Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 Küresel Salgınının Yansımaları". Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41/3 (2021), 1553-1595.